ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה דגמי נגד ירום הלוי :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובע

שלמה דגמי

נגד

הנתבע

ירום הלוי

פסק דין

1. בפניי תביעה להשבת שכר טרחת עורך-דין ששולם על-ידי התובע לנתבע.

2. הנתבע הוא עורך-דין. על-פי הנטען בכתב התביעה ועל-פי עדותו של התובע בפניי, התובע שכר את שירותיו של הנתבע על מנת שזה ייצג את בנו של התובע בקשר לתיק פלילי אשר התנהל נגד הבן. הסיכום בין הצדדים בדבר שכר הטרחה שישולם לא הועלה על הכתב, ודובר בעל-פה בלבד. התובע שילם לנתבע את שכר הטרחה שסוכם, בשיעור של 20,000 ש"ח. לאחר מכן דרש הנתבע מהתובע תשלום נוסף של 20,000 ש"ח, והתובע סרב לכך. לטענת התובע, דרישה נוספת זו הייתה בניגוד לתנאי ההתקשרות בין הצדדים. לגרסת התובע, הנתבע נימק את דרישת התשלום הנוספת בכמות העבודה שנדרשה לטיפול בעניינו של בן התובע. נוכח מחלוקת זו באשר לשכר הטרחה, ביקש התובע להפסיק את ההתקשרות עם הנתבע, ולקבל מהנתבע את כל החומרים שבידו. אז התחוור לו, שכל שעשה הנתבע הוא שליחת מכתב בודד למחלקת התביעות בתל-אביב. לטענת התובע, אין מקום שהנתבע יהנה משכר-טרחה בשיעור של 20,000 ש"ח בשל שליחת מכתב יחיד. התובע טוען שהנתבע ניצל את מצוקתו, ולא פעל כלל לטובת בנו. התובע מוסיף כי הנתבע אף לא הביא לתוצאה המיוחלת, שהיא סגירת התיק הפלילי שהתנהל נגד בנו. לאחר שהופסק ייצוג הבן על-ידי הנתבע, נסגר התיק נגדו – אולם זאת ללא סיועו של הנתבע וכשהבן מיוצג על-ידי עורך-דין אחר . על כן, עותר התובע לקבל חזרה את הסכום ששילם לנתבע .

3. הנתבע, בכתב הגנתו ובעדותו בפניי, טוען שלא הבטיח לתובע תוצאה כלשהי בקשר לייצוג בן התובע, ואף הזהיר מראש ששכר הטרחה עשוי להגיע לכדי 60,000 ש"ח, בהתאם לכמות השירותים המשפטיים שיידרשו. לגרסתו, בין הצדדים סוכם שהסכום בן ה-20,000 ש"ח יהווה מקדמה בלבד, ולא שכר הטרחה כולו. הנתבע אינו מכחיש שבשלב מסוים ביקש מהתובע תשלום נוסף בן 20,000 ש"ח, אולם מוסיף כי דרישה זו הייתה על-פי הסיכום בין הצדדים. הנתבע מכחיש שאמר לתובע שהוא הקדיש כמות עבודה רבה לטיפול בעניינו של בן התובע, ולדבריו, הטיפול בבנו של התובע לא היה חריג שכן מדובר בתיק קטן יחסית. עם זאת, הנתבע מוסיף כי הוא נקט בפעולות רבות יותר מאשר שליחת מכתב בודד. לדבריו, הוא פנה מספר פעמים למחלקת תביעות תל אביב, בכתב ובעל פה, צילם את כל חומר הראיות, ניתח אותו, ואף נפגש עם תובעת בכירה בניסיון לשכנעה לסגור את התיק נגד הבן. על כל אלו, לדבריו, מגיע לו השכר ששולם לו.

4. ביום 20.9.2016 נערך דיון בתביעה, ונשמעו בו טענות הצדדים באריכות. עוד אוסיף, כי בדיון התלהטו הרוחות בין הצדדים. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב כמות העבודה שהשקיע הנתבע בייצוג בנו של התובע. בעוד שהתובע טען בלהט כי הנתבע לא עשה דבר מלבד שליחת מכתב בודד, הנתבע חלק על כך וטען ששלח מספר מכתבים, הקדיש לעניין זמן נוסף לשם לימוד החומר, ואף נפגש עם תובעת במחלקת התביעות בתל-אביב. הנתבע הוסיף שהוא דיווח לתובע סמוך לאחר פגישה זו על קיומה. התובע, מצידו, הכחיש מכל וכל שהתקיימה פגישה בין הנתבע לבין תובעת במחלקת התביעות בתל אביב וכי דו ּוח לו על קיומה של פגישה כזו.

5. נוכח העובדה שבין הצדדים נטושה מחלוקת עובדתית בדבר כמות העבודה שהקדיש הנתבע בהתנהלותו מול מחלקת התביעות במשטרת ישראל , בתום הדיון קבעתי, בהסכמת הצדדים, כי תערך פנייה למחלקת התביעות על מנת שזו תסייע לשפוך אור על המחלוקת. מחלקת התביעות התבקשה להשיב האם התקיימו פגישות בינה לבין הנתבע בקשר לייצוג בנו של התובע , האם קיימים בתיק מכתבים שהתקבלו מן הנתבע, והאם קיימות בתיק תרשומות בקשר לפניות שערך הנתבע. בנו של התובע נתן הסכמתו לפנייה זו. עוד קבעתי כי לאחר קבלת עמדת מחלקת התביעות, יוכל כל בעל דין להגיש השלמת טיעון בכתב.

6. ביום 1.11.2016 הגישה משטרת ישראל תגובה לפנייה שנערכה אליה כאמור. בתגובה זו נכתב, כי ביום 27.10.2014 התקיימה פגישה בין הנתבע לבין הגורם המוסמך במשרדי מחלקת תביעות תל-אביב. פגישה זו נערכה בעקבות פנייתו של הנתבע למחלקת התביעות, וכחלק משימוע טרם הגשת כתב אישום. עוד נכתב בתגובה, כי דובר היה בשימוע בעל-פה שנערך באופן חריג, שכן ככלל השימוע נערך בכתב. בנוסף, התקבלו במחלקת תביעות תל-אביב שני מכתבים מאת הנתבע וכן התקיימה עימו שיחה טלפונית שבה נמסר לנתבע שיוגש כתב אישום נגד הבן . כן קיימת בתיק תרשומת פנימית לגבי השימוע ולגבי המכתבים שהתקבלו.

7. כל אחד מבעלי הדין הגיש השלמת טיעון בכתב בנוגע למידע שנמסר ממחלקת התביעות. הנתבע (בתשובתו מיום 13.11.2016) עמד על כך שגרסתו של התובע, שלפיה הנתבע לא עשה דבר למעט משלוח מכתב בודד, התבררה כלא נכונה. עוד מוסיף הנתבע, כי טענתו הנחרצת של התובע שלפיה הנתבע לא ערך פגישה במחלקת התביעות בתל אביב, התבררה גם היא כלא נכונה. התובע (בתשובתו מיום 21.11.2016), טען כי הנתבע לא דיווח לו על קיומה של פגישה עם מחלקת התביעות בתל-אביב, ואף לא דיווח לו שהתקיימה שיחה טלפונית עם מחלקת התביעות שבה נמסר שיוגש נגד הבן כתב אישום. לטענת התובע, פרטים אלו ודאי הוסתרו על-ידי הנתבע, כדי שהנתבע יוכל להצדיק את דרישתו לקבלת שכר-טרחה נוסף בטענה שעדיין נדרש טיפולו בעניין. הוא מוסיף כי המכתבים ששלח הנתבע חוזרים על עצמם, וגם שאין לדעת מה היה אורכה של הפגישה שערך הנתבע עם מחלקת התביעות. התובע טוען כי לא ייתכן שעבור משלוח שלושה מכתבים החוזרים זה על זה, ועבור פגישה שייתכן שערכה מספר דקות, יקבל הנתבע שכר של 20,000 ש"ח. התובע מוסיף שהתיק נגד בנו נסגר רק שנתיים לאחר מכן, במעורבותו של עורך דין אחר ולאחר שהתובע נשא בעלויות נוספות.

8. טרם אדרש למחלוקות בין הצדדים, אני מוצא מקום להעיר כי מוטב שהנתבע היה עורך עם התובע הסכם שכר-טרחה בכתב. בתי המשפט עמדו לא אחת על כך שראוי שהסכמי שכר-טרחת עורך-דין ייעשו בכתב. עמד על כך בית המשפט העליון ברע"א 8775/15 פלונית נ' פלוני, פיסקה י"א (‏10.5.2016):

"מוטב וראוי כי צדדים לחוזה לשירותי ייצוג משפטי יעלו את הסכמתם בפירוט על הכתב (ראו רע"א 4723/05 לוי נ' ברוש, פסקה ד(4) (2005)). אכן, לא אחת, בגדרי אמון בין הצדדים, אין נחתם הסכם שכר טרחה; דבר זה שגוי ועלול להסתיים בסכסוכים כמו זה שלפנינו, משנתפרדה ה 'חבילה'".

9. כך בענייננו. קיומו של הסכם שכר טרחה בכתב עשוי היה לחסוך את המחלוקות בין הצדדים ולהבהיר את ההסדרים ביניהם במקרה של הפסקת הייצוג. מכל מקום, משהופסקה קבלת השירותים המשפטיים מהנתבע, הרי שהנתבע זכאי לשכר ראוי עבור עבודתו (ראו, ע"א 136/92 ביניש-עדיאל - עורכי-דין נ' דניה סיבוס חברה לבנין בע"מ, מז (5) 114, 124 (1993)). לעניין זה אין צורך להכריע בשאלה, אם סוכם בין הצדדים שהתשלום בן ה-20,000 ש"ח היה מקדמה בלבד או שיקף את מלוא שכר הטרחה שסוכם בין הצדדים. השאלה שיש להכריע בה היא האם תשלום זה משקף שכר ראוי המגיע לנתבע, או שמא עליו להשיבו, כולו או חלקו, לתובע.

10. כפי שעלה מתשובתה של משטרת ישראל, עמדתו של התובע שלפיה הנתבע לא פעל בעניינו של בנו למעט שליחת מכתב יחיד, אין לה על מה שתסמוך. גרסתו זו קרסה בהינתן עמדת משטרת ישראל. הנתבע, אפוא, שלח בעניינו של בן התובע מספר מכתבים (ממחלקת התביעות נמסר כי מדובר בשני מכתבים, אולם הנתבע צירף שלושה מכתבים, מוצג נ/1) וכן השתתף בשימוע בעל-פה שנערך באופן חריג. לא ניתן לשלול את טענת הנתבע שלפיה הוא השקיע משאבים נוספים בלימוד התיק. אכן, אין מדובר בשירותים משפטיים רבים. עוד יש להודות כי המכתבים ששלח הנתבע היו פשוטים למדי. ניתן לסבור, כי מדובר בתשלום שכר טרחה על הצד הגבוה. עם זאת, לטעמי התובע לא שכנע שהוא זכאי להשבת כספים מן הנתבע, וכי התשלום בן ה-20,000 ש"ח אינו ראוי נוכח העבודה שהשקיע הנתבע.

11. מסקנתי היא, אפוא, שדין התביעה להידחות. נוכח הערותיי בדבר העדר קיומו של הסכם בכתב, לא ייעשה צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה דגמי
נתבע: ירום הלוי
שופט :
עורכי דין: