ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף סופר נגד רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקש

יוסף סופר

נגד

משיבים

 1. רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ
 2. חיה נגר
 3. אוריאל הנדי
 4. בן ציון חדד
 5. גילה הנדי לנדסמן
 6. יהודה יעקב
 7. ציון דרחי
 8. אלון הנדי
 9. מאיר חביב
 10. שלום דרחי
 11. משה דרחי
 12. אבינעם דרחי
 13. רחמים דרחי
 14. שושנה משולם
 15. יצחק סאידיאן
 16. גדעון דרחי
 17. אסתר בסל
 18. מאיר יעקבי
 19. אברהם חביב
 20. רבקה רויטנברג
 21. סגלית ג'רבי
 22. שאול כהן
 23. מרגלית דרחי
 24. רנה יפת
 25. דוד למפל
 26. אסתר אזולאי
 27. נתן דובר ז"ל (המנוח)
 28. לימור יעקב
 29. דליה ביטון
 30. הילדה חביבה דובר
 31. גיל דמתי
 32. דליה כהן
 33. תמר מועלם
 34. אורה יצהרי ז"ל (המנוח)
 35. אלונה טייכהולץ
 36. אלון יעקב
 37. שושנה יעקב ז"ל (המנוח)
 38. אילנה סאידיאן
 39. שרה רחל בן דוד
 40. אברהם חביב
 41. רחל רויטנברג
 42. ישעיה אלעזר רויטנברג
 43. רייזל רויטנברג
 44. ניסים בן עטיה
 45. ריחנה בן עטיה
 46. יעקב צוקר
 47. יאיר נגר
 48. רבקה ליטווין
 49. עדנה לוי
 50. אביגיל עובד
 51. מרדכי דרחי
 52. משה חביב
 53. אליהו דרחי
 54. משה שטרן
 55. חיה שטרן
 56. יצחק נגר
 57. אפרת פרבדה
 58. עדה אלברט
 59. בן ציון יצחק
 60. אילנה נגר אלון
 61. יאיר יעקב
 62. אורן יעקב
 63. אמיר פרס, עו"ד – כונס נכסים

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשתו של אחד התובעים בתיק, מר יוסף סופר (להלן: המבקש) להורות על ביטול החלטתי מיום 28/7/16 במסגרתה אישרתי את הסכם המכר (צורף כנספח א' לבקשה 43 בתיק).

טרם שאדרש לבחינה הצריכה של טענות המבקש בבקשתו, אזכיר כי עסקינן בתביעה לפירוק שיתוף בשני מגרשים המהווים חלק ממקרקעין הידועים כגוש 6371 חלקות 345 ו-3 בפתח תקווה. התביעה הוגשה ביום 20/10/13 וכללה במקורה 37 תובעים שהחזיקו בכ-60% מהזכויות במקרקעין.

המבקש נמנה תחילה מבין הנתבעים בתיק (הוגדר כנתבע 3). במסגרת הודעת העדכון שהגישו ב"כ התובעים ביום 12/3/14 צוין כי מאז הגשת התביעה, 15 בעלי קרקע נוספים (שנמנו בכתב התביעה כחלק מהנתבעים) חתמו על יפוי כח לטובת ב"כ התובעים, תוך שהם מודיעים כי הם תומכים בכל האמור והמבוקש בכתב התביעה. מבין 15 בעלי קרקע אלה, נמנה המבקש, כשבמסגרת נספח 2 לאותה בקשה צורף ייפוי כח.

ביום 6/1/16 אישרתי את הסכמת הצדדים לקבלת התביעה ללא צו להוצאות וניתן צו לפירוק השיתוף במקרקעין. בתוך כך, הוריתי על מינויו של עו"ד אמיר פרס (אחד מעורכי הדין אשר כוחם יופה על ידי המבקש בייפוי הכח עליו הוא חתום כאמור), ככונס נכסים לצורך פירוק השיתוף וניתנת לו הסמכות לפעול להתקשרות עם קבלן חיצוני או לפרק את השיתוף בדרך של מכירה במזומן (הכל כמפורט בסעיף 3 לבקשה לקבלת התביעה ללא צו להוצאות מאותו מועד).

ביום 12/4/16 הגיש הכונס הודעה בה צוין, בין היתר, כי נשכרו שירותיו של שמאי מקרקעין לצורך עריכת שומה ביחס למכירת המגרש במזומן. כן, צוין כי הכונס פעל לפרסום הזמנה להציע הצעות לרכישת המגרשים.

ביום 24/5/16 הגיש הכונס בקשה לאישור הסכם מכר, במסגרתה צוין כי במהלך ההתמחרות שהתקיימה בין שתי מגישות ההצעות לרכישת המקרקעין, חברת נוה שוסטר בע"מ וחברת רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ, נבחרה הצעתה של האחרונה לאחר שהייתה גבוהה בכ-5,000 ₪ מהצעתה של המתחרה ובכ-110,000 ₪ מהערכת השמאי. בסעיף 6 לבקשה האמורה צוין כי חברת שבירו שנמנית על התובעים בתיק רכשה עשרות יחידות קרקע שנרכשו על ידה במזומן וכן התקשרה, בין היתר, הסכם קומבינציה עם בעלי קרקע נוספים במקרקעין, כך שכיום כ-95% מבעלי הזכויות המקרקעין מביעים הסכמתם המלאה והמוחלטת להתקשרות עם חברת שבירו.

לאחר שהכונס פעל, בין היתר, להמצאת האסמכתאות על המצאת הבקשה לאישור הסכם המכר לנתבעים ולאחר קבלת הבהרות נוספות שהתבקשו מצד בית המשפט – הוריתי בהחלטתי מיום 28/7/16 על אישור הסכם המכר.

כחודש לאחר מכן, ביום 23/8/16, הוגשה הודעה מטעמו של עו"ד יוחאי ניר נאוי (החתום על הבקשה נשוא ההחלטה דנן), בו ביקש האחרון לצרפו "כמייצג נוסף" למבקש.

כחודש נוסף לאחר מכן, ביום 28/9/16, הגיש הכונס דו"ח נוסף באשר להליכי הכינוס במסגרתו ציין כי ביום 30/8/16 נרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכשת על זכויות הממכר בגין הסכם המכר. כן, ביקש הכונס לעדכן כי עד ליום 1/9/16 שילמה הרוכשת את מלוא התמורה על פי הסכם המכר ובכך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכר. כן, ביקש הכונס לאשר לו תשלום הוצאות הכרוכות ונובעות מעסקת המכר מקופת הכינוס.

כשבוע לאחר מכן, ביום 6/10/16 הגיש המבקש בקשתו זו, במסגרתה עתר, בין היתר, לביטול החלטתי מיום 28/7/16 במסגרתה אישרתי כאמור את הסכם המכר. במסגרת בקשתו הארוכה של המבקש, התמקד האחרון בשני סוגי טענות; האחד - טענות באשר לפגמים שנפלו לשיטתו בהליך ההתמחרות שהתנהל על ידי הכונס; השני - טענות באשר להתנהלותו הקלוקלת של הכונס, ובכלל זה טענה כי הוא התרשל במילוי תפקידו, וכן הפר את חובת הגילוי והנאמנות.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים ובשים לב לעיקרי השתלשלות הדיונית, כפי שעמדתי עליה לעיל, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, על כלל המבוקש בה.

משעה שאין מחלוקת כי המבקש היה מיוצג על ידי הכונס עוד קודם להחלטתי על מינויו ככונס ומטבע הדברים, עובר להתמחרות ואישור הסכם המכר – הרי שכל טענה אודות פגם/רבב שנפל בהתנהלותו של הכונס, לרבות באשר לטענה כי התנהלות זו הביאה ל"נזק צפוי" למבקש – הינה טענה הצריכה להתברר במישור היחסים שבין המבקש לכונס בכובעו של האחרון כבא כוחו בתובענה דנן.

במסגרת ייפוי הכח עליו חתם המבקש בחודש 11/2013 צוין מפורשות כי המבקש ממנה, בין היתר, את עו"ד פרס להיות בא כוחו בכל עניין הקשור להצטרפות להגשת תביעת פירוק שיתוף במקרקעין, ובתוך כך נקבע כי עו"ד פרס יהיה רשאי לעשות ולפעול בשמו ובמקומו של המבקש במגוון פעולות ובכלל זה "להוציא לפועל כל פסק דין או החלטה או צו.." (ר' סעיף 7 לייפוי הכח). ייפוי הכח הוא המסמך מכונן היריבות בנסיבות דנן, בין הצדדים ולא החלטת המינוי על עו"ד פרס ככונס. מכאן יוצא, שכל טענה של המבקש כנגד אי אלו מפעולותיו של עו"ד פרס, לרבות מחדלים באי עדכון בזמן אמת אודות פעולות הכינוס, צריכה להיבחן במסגרת הליך נפרד מאחר והיא חוסה תחת יחסי השליחות שבין הצדדים, לרבות טענה לנזק כספי שנגרם מהתנהלות זו.

למעלה מן הצורך, ואף אם הייתי סבורה שיש מקום לבחון את טענות המבקש לגופן, הרי שיש טעם רב בטענות המשיבים לסילוקה של הבקשה על הסף מחמת "מעשה עשוי" בנסיבות העניין. משעה שאין מחלוקת כי עסקת המכר הושלמה; התמורה שולמה במלואה; הזכויות בקרקע הועברו; המכר דווח לשלטונות המס ואף אושרה בתנאים בקשתה של שבירו להיתר בניה – אכן בפנינו סיטואציה קלאסית של מעשה עשוי, אשר גם אם טענות המבקש היו מתקבלות, לא היה מקום להיעתר לבקשתו לביטול הסכם המכר. זאת מאחר ולא היה מקום לבכר את האינטרס של המבקש על פני אינטרס ההסתמכות של כלל הצדדים האחרים על ההליכים לרבות הרוכשת וההשלכות מרחיקות הלכת של ביטול כאמור עליהם (ר' רע"א 8129/02 ארגיל שירותי הובלה (1993) בע"מ נגד הנאמן על חברת דן רולידר בע"מ (בהקפאת הליכים) [פורסם ב נבו] (1/7/03)).

בשולי הדברים, לא אוכל שלא להביע תמיהה באשר לעיתוי בה הוגשה הבקשה, שעה שאין מחלוקת כי עובר להגשת הבקשה ניהל המבקש משא ומתן עם המשיבה, ומתקבל הרושם הכבד כי אי הגעתו עם המשיבה לכדי הסכמה כספית, היא הביאה אותו להגשת בקשתו זו.

לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

המבקש יישא בהוצאות המשיבה 1 בסך כולל של 5,000 ₪ ובהוצאות הכונס בסך כולל של 5,000 ₪.

בהמשך לבקשה לאישור תשלום הוצאות הכינוס שפורטו בסעיף 4 לדו"ח מספר 2 (הוגש כאמור ביום 28/9/16) והבהרת הכונס (ניתנה במסגרת בקשה 50 בתיק כתגובה לבקשת התובע בנדון), הנני מוצאת הוצאות אלה כסבירות ונובעות מההליך המכר, ועל כן מורה על אישורן.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף סופר
נתבע: רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: