ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרלי אדרי נגד דני בן סימון :

בפני כבוד ה שופטת מיכל ברלינר לוי

תובעים

  1. שרלי אדרי
  2. חדוה אבידן
  3. תמי בן טובים
  4. איתן אדרי
  5. דורון אדרי
  6. ענבל דרעי
  7. חופית זרוק

נגד

נתבע

דני בן סימון

החלטה

  1. בפני בקשת הנתבע להורות על העברת תביעה זו לפינוי מושכר, לבירור כתביעה בסדר דין רגיל, בהתאם להוראות תקנה 214 יב' ו- 215 יב' (א) ל תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 (להלן: "התקנות").
  2. לטענת הנתבע, התביעה אינה מתאימה להתברר בהליך מהיר משהיא מעלה שאלות עובדתיות ומשפטיות כבדות משקל. בין היתר, אין מדובר בדירה, אלא בחנות מכולת, אשר הנתבע שוכר עוד משנת 2006 והיא מקור פרנסתו . המבקש ציין כי ישנן מחלוקות הנוגעות לאי קבלת חשבוניות וקבלות על תשלומים שביצע בעבר, לאי הכללת המקלט במושכר והצורך בקיזוז סכומים בשל כך, ו כן התנהלותם של התובעים, מספר יורשים המסוכסכים בינם לבין עצמם , אף לעניין השכירות ותקבוליה. הנתבע הוסיף כי כל תשלומי השכירות מחודש דצמבר 2014 ועד חודש אוקטובר 2017 שנויים במחלוקת, וכי הסכומים מופקדים אצל בא כוחו כולל תשלומי המע"מ. לדידו, ההליך ידרוש שמיעת עדים הקלטות וכדומה .
  3. התובעים התנגדו לבקשה וטענו כי אין בטענות הנתבע כדי להצדיק העבר ת התובענה להליך רגיל. התובע ים ציינו כי נושא המקלט אינו רלוונטי שעה שהוא הוסדר בהסכם שנחתם בשנת 2012. עוד טענו, כי אף לשיטת המבקש, לו חוב דמי שכירות בגין החודשים האחרונים, ואין בכך שהסכומים מופקדים אצל בא כוחו כדי לשנות עובדת אי תשלומם. התובעים הוסיפו כי פנו למבקש עוד בחודש 4/16 והורו לו להפקיד התשלומים לפרטי חשבון שנמסרו לו , ולכן אף טענתו בדבר חוסר הסכמה בין התובעים אינה נכונה.

דיון:
3. תקנה 215 יב' (א) לתקנות קובעת כי הוראות תקנות 214 יב' עד 214 טז' יחולו בהתאמה אף על תובענה לפינוי מושכר . בהתאם לכך, הוסמך בית המשפט להעביר תביעה מהליך "מהיר" של פינוי מושכר להליך בסדר דין רגיל. תקנה 214 יב קובעת כי בית המשפט יפעיל סמכות זו, אם ראה כי התביעה אינה מתאימה להתברר בהליך זה. בעת בחינת סדר הדין הראוי לברור התביעה, על בית המשפט להביא בחשבו ן בין היתר, את מורכבות העובדות, הראיות והשאלות שבדין, מספר בעלי הדין, וכן את היקף העדויות או חוות הדעת שיידרשו, השפעת התביעה על הציבור וחשיבות הכרעה מהירה בנסיבות העניין.
4. פרק טז 4 לתקנות העוסק בהליך של פינוי מושכר, הוסף לתקנות מתוך מטרה להקים הליך מזורז למניעת התופעה לפיה שוכרי דירות נמנעים מפינוי דירות במועד ומנצלים את הדין האוסר על עשיית דין עצמית מטעם בעלי הנכסים. במסגרת הליך מ זורז זה מתבררת התביעה במסגרת דיון אחד בלבד, ללא אפשרות לקיים הליכים מקדמיים , ומבלי לשמוע עדים רבים. ההליך המהיר נובע מכך שהסוגיות המתעוררות בתביעה לפינוי מושכר הן בדרך כלל פשוטות ונוגעות בעיקר ל תוקף הסכם השכירות והפרתו.
5. לאחר בחינת הבקשות והמסמכים בתיק, שוכנעתי כי התביעה אינה מתאימה לבירור בהליך מהיר. אין מדובר במקרה של בעל דירה ושוכר דירה החתומים על הסכם שכירות אשר יש לברר אם הופר, אם לאו. עסקינן בחנות אותה שוכר הנתבע וממנה מתפרנס מזה כעשר שנים. התובעים עצמם ציינו כי בעבר בנה הנתבע תוספת בנייה ואף עלו טענות בדבר המקלט, נושאים אשר היוו מקור למחלוקות ולעריכת הסכם נוסף. עוד הובהר כי הבעלות בנכס הועברה מבעל הנכס שנפטר ליורשיו, בעבר שולמו דמי השכירות לאפוטרופוס של בעל הנכס, וכי התגלו מחלוקות בין היורשים (התובעים) בנוגע לשכירות ולתשלומי דמי השכירות.
בנסיבות אלו לא מצאתי כי מן הראוי להגביל את הצדדים במקרה זה לדיון בהליך מהיר. במסגרת הדיון בתביעה, ידרש בית המשפט לבחון שאלות עובדתיות, אשר יש בהן כדי להקים צורך בקיום הליכים מקדמיים של גילוי מסמכים ואף לשמוע עדים.
6. לאור כל האמור, ומבלי להביע עמדה לעניין סיכויי הצלחת הגנת הנתבע שוכנעתי כי התביעה אינה מתאימה לבירור בהליך מהיר של תביעה לפינוי מושכר.
לאור האמור, אני מורה על העברת התביעה לבירור בהליך רגיל.
הנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מהיום.
הדיון הקבוע ליום 12/12/16 יבוטל.
הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

5129371
54678313

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרלי אדרי
נתבע: דני בן סימון
שופט :
עורכי דין: