ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ נגד דיארקה רהיטים בע"מ :

התובעת
חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ

נגד

הנתבעות
1. דיארקה רהיטים (2013) בע"מ

2. דיארקה סוויס סליפ בע"מ

החלטה

1. לפניי שתי בקשות שהוגשו מטעם התובעת - האחת לתיקון כתב התביעה והשנייה לצירוף תיק נוסף התלוי ועומד בין הצדדים (ת"ט 19618-03-16) .

רקע

2. עסקינן בשלושה תיקים מאוחדים, שנפתחו כולם בההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר.
במסגרת ת"א 19511-03-16 הגישה התובעת בקשה לביצוע שטר חוב, שלטענתה נחתם ע"י הנתבעת מס' 2 (להלן – "דיארקה סוויס"), כאשר סכום השטר עמד על שני מיליון ש"ח, ואילו החוב בגינו נפתח ההליך הועמד על 1,398,846 ₪.
במסגרת ת"א 40032-01-16 הגישה התובעת בקשה לביצוע שיקים, שנמשכו ע"י הנתבעת מס' 1 (להן – "דיארקה רהיטים"), בסכום מצטבר של 116,000 ₪.
במסגרת ת"א 39594-01-16 הגישה התובעת בקשה לביצוע שיקים שנמשכו ע"י דיארקה סוויס, בסכום כולל של 230,000 ₪.
בכל התיקים הללו ניתנה רשות להתגונן מפני ביצוע השטרות, והדיון בהם עבר לפסים רגילים.

3. ברקע הדברים מצויה מערכת יחסים עסקית, ארוכת שנים, בין התובעת, חברה לייצור ושיווק מזרנים, לבין מר ויסאם ג'עברי (להלן – " ג'עברי"), העוסק בפיתוח ושיווק מזרנים. ג'עברי, כך נטען, ניהל את עסקיו באמצעות עסקים שהתחלפו לאורך השנים. תחילה פעלה התובעת מול עסק בשם "הדיל טקסטיל" שנוהל ע"י ג'עברי ואשתו היאא. בהמשך, כך נטען, הועתקה הפעילות של הדיל לדיארקה רהיטים, ובשלב מאוחר יותר הועתקה הפעילות לחברת דיארקה סוויס.

4. ביסוד טענת ההגנה מכוחה ניתנה לנתבעות רשות להתנגד לביצוע השטרות, עמדה טענה לפיה התובעת הפרה את התחייבויותיה כלפי הנתבעות וכלפי ג'עברי, ובכך גרמה לנתבעות לנזקים בהיקף גדול. נטען שהתובעת אמורה היתה לייצר עבור הנתבעות מזרן ייחודי שפותח על יד ן, והתחייבה לספק מזרן זה באופן בלעדי לנתבעות. לטענת הנתבעות, התובעת הפרה את התחייבויותיה בנדון, הפיצה ומכרה את המזרן לאחרים, וזאת אף במחיר נמוך מהמחיר בו מכרו הנתבעות את המוצר, מתוך מטרה לפגוע בנתבעות מבחינה כלכלית. יש לציין שבמהלך הדיונים שהתקיימו בבקשת הנתבעות למתן רשות להתגונן, אישר ג'עברי שהנתבעות חייבות לתובעת סכום של כמיליון ₪, ואולם לטענתו הנזק שגרמה התובעת עלה לאין שיעור על כך.

הבקשה לתיקון כתב התביעה

5. לקראת ישיבת קדם המשפט הראשונה (לאחר מתן רשות להתנגד לביצוע השטרות), ולאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, ביקשה התובעת לתקן את התביעה, בכמה אופנים:

א. תיקון סכום התביעה לסך של 2,169,922 ₪, וזאת לאחר שדיארקה סוויס ביטלה את כל השיקים הדחויים שנתנה לתובעת, ובכך הביאה את סך החוב הכולל המופיע ברישומי התובעת על שם הנתבעות לסכום הנ"ל.

ב. הוספת עילות תביעה חוזיות ונזיקיות, לצד העילה השטרית, כאשר לטענת התובעת התנהלות המעורבים בדבר, לרבות ג'עברי, רעייתו ואחרים, מלמדים כי הם התכוונו להונות את התובעת, בין היתר ע"י קבלת סחורה והגדלת האובליגו אצל התובעת , תוך העתקת הפעילות מחברה אחת לאחרת, במטרה להתחמק מתשלום חובות. התובעת הפנתה לכך שלאחר פתיחת תיקי ההוצאה לפועל שהביאו להליך הנוכחי, הוקמה חברה חדשה בשם "סוויס סליפ ריהוט לבית שלך" (להלן "סוויס ריהוט"), וזאת כחלק מניסיון להתחמק מתשלום חובות שנוצרו כתוצאה ממזרנים שסופקו ע"י התובעת.

ג. הוספת הבאים כנתבעים : ג'עברי; רעייתו היאא; מר איהאב ג'עברי, בנם של הנ"ל, הבעלים והמנהל של חברת סוויס ריהוט הנ"ל; וחברת סוויס ריהוט בע"מ. נטען שצירופם נחוץ כ די להכריע במכלול טענות התובעת ביחס לחוב שנוצר בגין אספקת מזרנים, כאשר נגד הנ"ל יש לתובעת טענות טובות, לרבות טענה לערבות אישית של ג'עברי ביחס לחלק מהחוב, וכן טענות להרמת מסך ההתאגדות.

6. הנתבעות מתנגדות לבקשה. לשיטתן, הבקשה מועלית בשיהוי ניכר של חודשים ארוכים, כאשר המידע על פיו מוגשת הבקשה היה ידוע לתובעת זה מכבר, וכאשר התיק מצוי בשלב בו הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים. עוד נטען כי התביעה הנוכחית מצומצמת לעילה שטרית, ואילו במסגרת התיקון מבוקש להוסיף להליך עילות חדשות, שחורגות מגדר העילה ה קיימת.

7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי שקיימת הצדקה להיעתר לתיקון המבוקש, תוך חיוב התובעת בהוצאות לטובת הנתבעות.

8. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי מקנה לבית המשפט סמכות להתיר תיקון כתב טענות בכל עת, אם הדבר דרוש על מנת לאפשר הכרעה מלאה ושלמה במכלול השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
תקנה 24 לאותן תקנות מאפשרת בכל עת להורות על צירוף בעל דין נוסף, שנוכחותו דרושה בכדי לאפשר ה כרעה יעילה ושלמה בכל השאלות הכרוכות בתובענה.

9. במקרה דנן, התיקון המבוקש מיועד להביא להכרעה במכלול השאלות הכרוכות במחלוקת העסקית שבין הצדדים. מחלוקת זו נוגעת להיקף החובות בגין מזרנים שסופקו ע"י התובעת, ולקיומן של הגנות אפשריות מפני חובות אלה. מחלוקת זה חורגת מגדר מחלוקת שטרית גרידא , שכן ביסוד השטרות מושא ההליך נמצאת מערכת יחסים עסקית ארוכת שנים, אשר ביחס אליה יש לכל אחד מהמעורבים טענות שונות. התיקון המבוקש דרוש על מנת להביא לפתחו של בית המשפט את מכלול המחלוקות שבין הצדדים, ואת הטענות השונות ביחס למחלוקות אלה. בהקשר זה קיימת גם הצדקה להיעתר לבקשה לצירוף נתבעים נוספים, אשר נוכחתם כבעלי דין דרושה כדי להביא להכרעה במכלול המחלוקות שבין הצדדים.

10. אכן, התיקון המבוקש מיועד להוספת עילות תביעה מעבר לעילה השטרית. ברם, אין איסור גורף לתיקון התביעה על דרך של הוספת עילת תביעה חדשה, ותיקון שכזה אפשרי בהחלט, במיוחד כאשר העילה "החדשה" נוגעת לאותו "סיפור מעשה" שבבסיס התובענה. כאמור, ביסוד התובענה מצויה מערכת יחסית עסקית ארוכת שנים, במסגרת מתעוררות מספר מחלוקת בעלות היבטים שונים, לרבות טענות להעתקת פעילות מחברה אחת לאחרת, במטרה להתחמק מתשלום חובות שנוצרו בשל אספקת מזרנים. משכך, מתן היתר לתיקון התביעה על דרך של צירוף עילות חדשות, לא יהווה חריגה מסיפור המעשה המונח ביסוד הסכסוך שבין הצדדים.
אוסיף כי גם אם עסקינן בתביעה שהתבססה, עד היום, על עילה שטרית, הרי שמדובר בצדדים קרובים לשטר, אשר ממילא העלו, במסגרת התובענה הנוכחית, טענות הנוגעות למערכת היחסים העסקית שביניהם, לרבות טענות קיזוז וטענות לנזקים עקב הפרת התחייבויות.

11. אין בטענת השיהוי שהועלתה ע"י הנתבעות כדי למנוע את התיקון המבוקש. אכן, התובעת יכולה היתה להעלות את הבקשה בשלב מוקדם יותר, ותיקון התביעה כעת יביא לעיכוב בקידום בירור התובענה, ויסיג את ההליך לשלב מוקדם יותר (בין היתר לאור צורך בהגשת תצהירי עדות ראשית נוספים או משלימים), ואולם מצויים אנו עדיין בשלב מקדמי של ההליך, בטרם התחילה שמיעת הראיות, כאשר את הטרחה שעלולה להיגרם לנתבעות כתוצאה מהתיקון ניתן לרפא בפסיקת הוצאות.

12. סיכומם של דברים, התיקון המבוקש, על כך רכיביו, יותר תוך חיוב התובעת בהוצאות.

צירוף הליך נוסף

13. התובעת מבקשת לצרף להליך הנוכחי הליף נוסף (ת"ט 19618-03-16), המתנהל בין התובעת לבין דיארקה רהיטים, ואשר נפתח בלשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר בגין שיקים על סך כולל של 495,518 ₪.

14. הנתבעות לא התנגדו לבקשה, בתנאי שיקבע שהדבר יהיה כרוך בשינוי סדר הבאת הראיות הנהוג, דרך כלל, בתביעה שעילתה שטרית.

15. לאור העובדה שההליך הנוסף נוגע לאותה מערכת יחסים עסקית עליה עמדתי לעיל, ברי שקיימת הצדקה לצירופו להליך הנוכחי.
אשר לסוגיית סדר הבאת הראיות, הרי שלאור העובדה כי התביעה המתוקנת תכלול עילות החורגות מגדר העילה השטרית, יחול לגביה סדר הבאת הראיות "הרגיל", בו תידרש התובעת להציג ראשונה את ראיותיה.

סוף דבר

16. אני מתיר את תיקון התביעה כמבוקש.

17. התובעת תגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 14 ימים, ותדאג להמציאו כדין לנתבעים.

18. התובעת תשלם לנתבעות הוצאות בסך 2,500 ₪, וזאת בתוך 30 ימים שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד מועד התשלום בפועל.

19. אני מורה בזאת על צירוף התובענה המתנהלת במסגרת ת"ט 19618-03-16 להליך הנוכחי.

20. לטיפול בעניין הפרשי אגרה שעל התובעת לשלם, ככל שיידרש.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ
נתבע: דיארקה רהיטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: