ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר תירוש נגד סופר-פארם בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

אסתר תירוש

נגד

המשיבות

  1. סופר-פארם (ישראל) בע"מ
  2. ס. א. ל סקיי נציגויות בע"מ

החלטה

1. ביום 13.1.2016 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בתמרוק "לייף , לק ג'ל", שהינו ג'ל לצביעת ציפורניים (להלן: " התמרוק"), הנמכר תחת מותג "life" של המשיבה אחת ומיובא על ידי המשיבה 2, בטענה כי על גבי התמרוק מופיע הכיתוב ב"רישיון משרד הבריאות", למרות שבפועל לא ניתן לתמרוק רישיון כדין, כפי שעולה מהודעת משרד הבריאות מיום 11.1.2016.

2. לטענת המבקשת, המשיבות לא פעלו כראוי בנסיבות העניין, ולא אפשרו לצרכנים להחזיר את התמרוק ולקבל את כספם בחזרה. התנהלות זו מהווה עוולות נזיקיות של הפרת חובה חקוקה, הטעיה, תרמית ורשלנות.

3. ביום 23.6.2016 ובטרם הגישו המשיבות את תגובותיהן, הוגשו שתי בקשות הסתלקות מוסכמת מההליך. מבקשות ההסתלקות עלה כי המבקשת והמשיבה 1 קיימו פגישות בגדרן הוצגו מסמכים מהם עלה כי האחרונה לא ידעה כי לתמרוק אין רישיון כדין ולאחר פניה של משרד הבריאות בנושא, יזמה איסוף של המוצר בסניפיה והורתה על הפסקת המכירה והשבת הכספים לצרכנים כנגד החזרת התמרוקים. במקביל, פורסם המקרה בתקשורת, וכתוצאה מכך הוחזרו למעלה ממחצית התמרוקים שנמכרו בשנת 2015. מבירור אף עלה כי אי הסכמה להשבת המוצר במקרה של המבקשת הינה תקלה נקודתית שאינה מלמדת על הכלל.

4. בגדר בקשות ההסתלקות הוצע מתווה של הסדר פיצוי של חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם על ידי שתי המשיבות. ביום 3.7.2016 התקיים דיון בבקשות ההסתלקות, במהלכו התבקשו הצדדים להבהיר מדוע בחרו ללכת בדרך של הסתלקות מהתובענה ולא בדרך הפשרה. בהמשך לדיון שנערך ולאור הנאמר בו, סברתי כי יש לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשאלה "אם יש לאשר את ההסדר שהושג כהסכם פשרה או הסדר הסתלקות, על כל המשתמע מכך" (החלטתי מיום 3.7.2016) .

5. בחלוף המועד להגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ומשזו לא הוגשה, הגישו הצדדים את הבקשה לאישור הסדר הפשרה דנן. ביום 26.10.2016 קיימתי דיון מקדמי בבקשה זו, אלי ו לא התייצבה המשיבה 2, ובימים 10.11.2016 ו- 29.11.2016 הגישו הצדדים הסדר פשרה מתוקן וכן נוסח מודעה מתוקנת (להלן: " הסדר הפשרה" וכן "נוסח המודעה").

6. לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה המוצע, הגעתי למסקנה כי אין מקום לדחותו על הסף, ועל כן אני מורה לפעול לגבי הבקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם להוראת סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010, כדלקמן:

א. הצדדים יפרסמו בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה בשניים מארבעת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 33% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.

נוסח ההודעה יהיה כמפורט להלן, כאשר סעיף 10 להודעה יכלול ציון אתר אינטרנט של סופר פארם, אשר יאפשר באופן נגיש ונוח עיון או הורדה של הנוסח המלא של הבקשה.

"הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
בת"צ 25225-01-16

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בימים 10.11.2016 ו- 29.11.2016 הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד (להלן: "בית המשפט") בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן בת"צ 25225-01-16 אסתר תירוש נ' סופר פארם (ישראל) בע"מ ו- ס.א.ל סקיי נציגויות בע"מ (להלן: "הסדר הפשרה").

כללי:

1. ביום 13.1.2016 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בתמרוק "לייף , לק ג'ל", שהינו ג'ל לצביעת ציפורניים (להלן: "התמרוק"), הנמכר תחת מותג "life" של המשיבה אחת ומיובא על ידי המשיבה 2, בטענה כי על גבי התמרוק מופיע הכיתוב ב"רישיון משרד הבריאות", למרות שבפועל לא ניתן לתמרוק רישיון כדין, כפי שעולה מהודעת משרד הבריאות מיום 11.1.2016 . לטענתה, ההתנהגות המתוארת מהווה הטעיה, הפרת חובה חקוקה, תרמית ורשלנות (להלן: "בקשת האישור").

2. בטרם הגישו המשיבות תגובות לבקשת האישור, הגיעו הצדדים להסדר פשרה, שעיקריו מפורטים להלן.

3. המבקשת מיוצ ידי מרקמן או טומשין, חברת עורכי דין, מרח' פקריס 3 (מרכז רורברג) רחובות, טלפון: 08-XXXX100, פקס: 08-XXXX101 (להלן: "ב"כ המבקשת"). המשיבה 1, סופר פארם (ישראל) בע"מ (להלן: "סופר פארם") מיוצגת על ידי משרד וינשטוק- זקלר ושות', ממרכז עזריאלי 5 תל אביב, טלפון: 03-XXXX333, פקס: 036964222; המשיבה 2 , ס.א.ל סקיי נציגויות בע"מ (להלן: "סקיי") מרחוב סן מרטין 3 ירושלים.

עיקרי הסדר הפשרה :

4. הגדרת הקבוצה – חברי הקבוצה המיוצגת הם כל מי שרכשו תמרוק "לייף, לק ג'ל" ששווק על ידי מי מהמשיבות תחת המותג 'LIFE' מבלי שלתמרוק היה רישיון כדין, וזאת עד למועד אישור הסדר הפשרה.

5. מנגנון הפיצוי לחברי הקבוצה ביחס לסופר פארם – בתוך 15 יום ממועד אישור הסדר הפשרה ולמשך תקופה בת 90 יום תעניק סופר פארם החזר כספי לצרכנים שיבקשו להחזיר את התמרוק. כמו כן, סופר פארם תאפשר קבלת החזר כספי גם לחברי קבוצה שאין בידיהם את התמרוק בכפוף לחתימה על נוסח הצהרה בכתב. אפשרות זו מוגבלת ליחידה אחת לכל חבר קבוצה ועד להחזר של 10,000 יחידות.

6. מנגנון הפיצוי לחברי הקבוצה ביחס לסקיי - בתוך 15 יום ממועד אישור הסדר הפשרה ולמשך תקופה בת 90 יום , תעניק סקיי לכל חבר קבוצה שובר לקבלת יחידת מוצר מסוג "אבסולוטלי TOP + BASE ". לשם קבלת השובר, ישלח חבר הקבוצה הודעת דואר אלקטרונית אל כתובת אתר ייעודי שתפורסם בשני עיתונים יומיים בסמוך למועד אישור הסדר פשרה או לחילופין באמצעות פנייה אל משרד ב"כ המ בקשת, שפרטיו מפורטים בסעיף 3 להודעה. חלוקת מוצר המתנה תהא באחת מנקודות השיווק, כפי שיוגדרו, וזאת עד 90 יום מהמועד האחרון בו ניתן יהיה לפנות לקבלת שובר המתנה. חבר קבוצה אשר פנה לקבלת זיכוי בסופר פארם ומסר שם את פרטיו, לא יידרש לפנות בנפרד גם אל סקיי, ופרטיו יועברו אליה לצורך קבלת שובר המוצר. מ כסת הפיצוי לחברי הקבוצה מוגבלת ל- 20,000 יחידות מוצר. ואולם, מוסכם כי ככל שמספר יחידות המוצר שימומשו לא יעלה על 10,000, תתרום סקיי את יתרת המוצרים, עד להחזר של 10,000 יחידות.

7. המלצה על גמול למבקשת ושכר טרחת באי כוחה – ביחס לסופר פארם הצדדים ממליצים כי בית המשפט יפסוק גמול למבקשת בסך של 9,000 ₪ ושכר טרחת באי כוחה בסך 27,000 ₪; ואילו ביחס לסקיי הסכימו הצדדים להותיר את קביעת סכומי הגמול ושכר הטרחה לשיקול דעת בית המשפט.

8. מעשה בית דין – עם אישור ההסדר, יתקיים מעשה בית דין לגבי כל אחד מחברי הקבוצה כלפי כל אחת מהמשיבות בנפרד, ובלבד שקיימה את התחייבויותיה על פי הסכם זה, ויתגבש ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה, בכל הקשור לענייני התובענה, בין שידועות כיום לבין שידועות בעתיד, כלפי המשיבות ו/או כל מי שקשור אליהן או מי מטעמן, ולא תעמוד לחברי הקבוצה זכות מכל מין וסוג שהוא, לרבות לפיצוי נוסף כלשהו בקשר לענייני התביעה, למעט בגין טענות שעניינן בנזקי גוף.

9. הגשת התנגדויות ופרישה מההסדר – אדם הנמנה עם חברי הקבוצה, ארגונים ורשויות ציבוריות כמפורט בחוק תובענות ייצוגיות וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצת הצדדים המוסכמת שהוגשה במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, בעניין הגמול למבקש ושכ"ט באי כוחו, עד ליום 15.1.2017.

חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסכם. בקשה לצאת מן הקבוצה תוגש בכתב, ותכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת ומספרי טלפון עדכניים, עד ליום 15.1.2017.

התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד ליום 15.1.2017 באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי מרכז – לוד (שדרות הציונות 3, לוד) לתיק ת"צ 25225-01-16.

10. הסדר הפשרה בנוסחו המלא עומד לעיון באתר סופר פארם, בכתובת:_____, וכן במשרד ב"כ המבקשת, אשר פרטיו מופיעים בסעיף 3 להודעה, בתיאום מראש. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.

11. התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר פשרה ליום 26.2.2017, בשעה 10:30 בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד לפני כבוד השופטת ד' בלטמן קדראי.

12. מודעה זו מתפרסמת על פי החלטת בית המשפט."

ב. הצדדים ישלחו בתוך 7 ימים עותקים של החלטה זו, בקשות לאישור הסדר הפשרה ובקשת האישור ליועץ המשפטי לממשלה, לממונה על הגנת הצרכן ולמנהל בתי המשפט.

7. אדם או גוף הרשאי לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות להגיש התנגדות לבקשה לאישור הסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה, ואדם המבקש להגיש בקשה לצאת מן הקבוצה לפי סעיף 18(ו) לחוק, יהיו רשאים להגיש את התנגדותם או את בקשתם עד ליום 15.1.2017.

8. התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר פשרה ליום 26.2.2017, בשעה 10:30.

9. המזכירות תפעל ליישום ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר תירוש
נתבע: סופר-פארם בע"מ
שופט :
עורכי דין: