ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן כהן נגד החברה לבידור ולבילוי בע"מ :

+8
בפני כבוד ה שופטת צילה צפת

מבקשים

אילן כהן

נגד

משיבים

החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

החלטה

המבקש הגיש שתי בקשות שעניינן גילוי ועיון במסמכים (בקשות 8 ו 14). בבקשותיו עותר לקבל לידיו רשימה ארוכה מאוד של מסמכים כמפורט בסע' 31 לבקשה 8 וכן את החוזה המנכ"ל עם המשיבה והחלטות המשיבה הקובעות קריטריונים להנחה כמפורט בבקשה 14.

עניינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בטענת המשיבה מפלה את המבקש לרעה לעומת תושבים "חזקים", באופן של גביית דמי מנוי גבוהים למרכז ספורט המופעל על ידי המשיבה שהיא תאגיד עירוני, בעוד שחברי וועדי עובדים זוכים להטבות והנחות מפליגות בגין שירות זהה.

המבקש הגדיר את הקבוצה כדלקמן:
"תושבי העיר חולון וכל מי שזכאי להשתמש במתקני המשיבה אשר בקשו או רצו להשתמש והמשתמשים בשירותי החברה המשיבה ושנתבקשו מ הם או שנגבו מהם תשלומים בגין השירותים העולים על תשלומים שנגבו מאחרים" (סע' 181 לבקשת האישור) .

לשיטת המבקש בשאלה המשפטית העומדת להכרעה היא: "האם מותר לחברה עירונית לגבות תשלום שונה בגין שירותים אותם העירייה למעשה מעניקה לתושבים באמצעות החברה העירונית כפי שנוהגת היום המשיבה אם לאו" (סע' 94 לבקשת האישור).

יצויין, כי המבקש בחר להגיש תביעתו כ "תביעה צרכנית" ולא כתובענה ייצוגית מנהלית . המבקש גם לא צירף את עיריית חולון כצד לתביעה ולבקשה, וב התאם לכך יש לתחום את גדר בקשת האישור והבקשות לגילוי ועיון מסמכים אשר הוגשו במסגרתה.

המשיבה אינה מכחישה את הטענה בדבר הנחות הניתנות לוועדי עובדים, כפעולה שיווקית רגילה המצויה בשיקול דעתה, ואשר נועדה להגדיל את נתח השוק ואת הכנסותיה.

לאור האמור, לא מצאתי צורך להידרש פרטנית לכל אחד מהמסמכים הרבים שגילויים מבוקש בבקשה 8 . בתמצית יאמר, כי הואיל ולא קיימת מחלוקת עובדתית בדבר הפרקטיקה בה נוהגת המשיבה לעניין ההנחות ואלו אף מפורסמות באתרי האינטרנט, הרי שלא נמצא כי המסמכים שגילויים נדרש נוגעים לשאלה הרלוונטית לאישור התובענה כייצוגית כדרישת תקנה 4 (ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010. מעבר לכך, מדובר בבקשה גורפת וכוללנית ביותר , הכוללת רשימה שמרביתה אינה רלוונטית לנשוא הבקשה אף לו הייתה קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים, מה גם שחלק נכבד מהמסמכים המבוקשים מצוי בידי עיריית חולון שאינה צד לבקשה.
הוא הדין אשר לבקשה 14 - אינני רואה כל רלוונטיות ל חוזה ההעסקה שבין מנכ"ל המשיבה לבין העירייה. מנכ"ל המשיבה אינו נתבע באופן אישי ועל כן השאלה אם ניתנה לו סמכות לקבוע הנחות לגופים שונים במסגרת חוזה ההעסקה אינה רלוונטית. כך גם אין להיענות ל בקשה לגלות את החלטות החברה מדי שנה בה נקבעו הקריטריונים למתן הנחות, אשר גם היא אינה רלוונטית עת הטענה המשפטית כפי שהוגדרה על ידי המבקש היא "האם מותר לחברה עירונית לגבות תשלום שונה בגין שירותים אותם העירייה למעשה מעניקה לתושבים באמצעות החברה העירונית כפי שנוהגת היום המשיבה אם לאו" – משמע, לדידי המבקש, החלטת החברה למתן הנחות לגופים שונים ממילא אינה מכשירה את פעולתה.

בקשות 8 ו 14 לפיכך נדחות.
עניין ההוצאות ישקל במסגרת ההחלטה בבקשת האישור.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ז, 28 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן כהן
נתבע: החברה לבידור ולבילוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: