ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלו ברי חדרי אירוח ומסעדה חלבית נגד מיינ - פרי בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מיכל ברלינר לוי

תובעים

בלו ברי חדרי אירוח ומסעדה חלבית

נגד

נתבעים

מיינ - פרי בע"מ

החלטה

בסיומו של דיון קדם משפט מורחב שנערך בפניי, ביקשה הנתבעת לחייב התובעת בהפקדת ערובה בהתאם להוראות תקנה 519 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

עסקינן בתביעה בסך של כ-277,000 ₪ אשר הגישה התובעת, עוסק מורשה, המפעילה שירותי ארוח והסעדה בקצרין, כנגד הנתבעת , חברה בע"מ העוסקת בפינוי פצצות ומוקשים, בגין הפרת הסכם . מנגד, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד על סך כ-121,000 ₪, בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מהטעייה וחוסר תום לב בהם נקטה התובעת כנטען.

במהלך הדיון, הביע בית המשפט עמדתו בנוגע לסיכויי התביעה והתביעה שכנגד, בהתייחס לכתבי הטענות והתצהירים שהוגשו לתיק .

הנתבעת החליטה למחוק התביעה שכנגד תוך שהיא מותירה טענות מסויימות כטענות קיזוז. התובעת, החליטה להמשיך בהליך, ולקבוע התיק להוכחות.

הנתבעת גרסה כי משסיכויי התביעה נמוכים יקשה עליה להיפרע מן התובעת בסיום ההליך. על כן, על בית המשפט לחייב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה.

התובעת התנגד ה לבקשה וטענה כי משטרם נשמעו הוכחות לא ניתן לקבוע כי סיכויי התביעה קלושים. כמו כן, לא הוכח כי הינה חסרת יכולת כלכלית.

דיון והכרעה:
לאחר ששקלתי הדברים, לא ראיתי לחייב את התובעת בהפקדת ערובה.

בהתאם להוראות תקנה 519 (א) ל תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד, מוסמך בית המשפט לצוות על תובע להפקיד ערובה לתשלום הוצאות הנתבע. זאת, כדי למנוע תביעות סרק ולהבטיח תשלום הוצאות הנתבע, כאשר נראה כי סיכויי התביעה נמוכים ( ע"א 2877/92 אל לטיף נ. מורשת בנימין למסחר ובניה (קרני שומרון) פ"ד מ"ז עמ' 846).
בעניין זה, יש להבחין בין בקשה לחיוב חברה בע"מ בהפקדת ערובה לבין חיוב אדם בשר ודם בהפקדה כזו. בעוד שלגבי חברה מדובר בהליך שגרתי, חיוב אדם בהפקדת ערובה הוא בבחינת חריג. זאת משום שזכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות חוקתית ואל לו לבית המשפט להגבילה אך למי שבידם יכולת כלכלית לממן הוצאות אם תידחה התביעה.

במסגרת איזון האינטרסים, על בית המשפט לשקול את זכות הגישה לערכאות בצד סיכויי ההליך ומורכבותו, שיהוי ככל שהיה בהגשת התביעה וכן מצבו הכלכלי של התובע והאפשרות לגבות ממנו הוצאות אם תידחה התביעה. ראה רע"א 2146/04 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוח באסל נעים איברהים, פ"ד נח (5) 865 (204)):
"...שיקול דעתו של בית המשפט במסגרת תקנה 519 (א) רחב הוא. במסגרת זו על בית המשפט, מחד, לשוות לנגד עיניו את מטרות התקנה- הבטחת תשלום הוצאות הנתבע שהתביעה נגדו נדחתה וכן צמצומה של האפשרות להגיש תביעות סרק, ומאידך, לאפשר את הגישה לבתי המשפט לשם הגנה על זכויות".

בשלב זה, טרם נשמעו הראיות ולא ניתן לקבוע באופן מוחלט כי אין כל סיכוי לתביעה. כמו כן, אין באפשרות בית המשפט לקבוע כי מצבה הכלכלי של התובע ת קשה. למעט טענ ה בעלמא , אשר נטענה בעל פה בתום הדיון, לא הציגה הנתבע ת כל אסמכתא לתמיכה בעמדתה. במקרה דנן, עת עסקינן בעוסק מורשה להבדיל מחברה בע"מ, הנטל להוכיח קושי כלכלי אשר עשוי למנוע עמידה בתשלום הוצאות ככל שהתביעה תידחה, מוטל על הנתבעת. נטל זה לא הורם.

לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה כספית.
בנסיבות, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תקבע התיק להוכחות ליום 10/5/17 שעה 09:00 (3 שעות).54678313

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשע"ז, 26 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בלו ברי חדרי אירוח ומסעדה חלבית
נתבע: מיינ - פרי בע"מ
שופט :
עורכי דין: