ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עפר ברק נגד פלאפון תקשורת בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת תמר נסים שי

המבקשים

  1. עפר ברק
  2. רוני בת שבע אדרי

נגד

המשיבה

פלאפון תקשורת בע"מ

החלטה

לפניי בקשה להארכת המועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא ( כבוד הרשם הבכיר מוהנד ח'לאילה) מיום 1.4.2016. כן הגישו המבקשים בקשות לפטור אותם מתשלום אגרת המשפט בהליך ומהפקדת עירבון.

המבקשים, שאת בקשתם להארכת המועד הגישו ביום 23.5.16, טוענים כי פסק הדין הגיע לידיהם ביום 17.4.16 , כי הגישו בקשה ללשכה לסיוע משפטי וכי ההחלטה בבקשה מתעכבת. לפיכך, הקדימו בקשה להארכת מועד להגשת ערעור.

יוער, כי טרם מתן החלטה בבקשה להארכת המועד הגישו המבקשים ביום 19.6.16 את כתב הערעור, ואליו צירפו את בקשותיהם הנוספות לפטור מהפקדת אגרה ועירבון. בבקשות אלה טענו כי נוכח מצבם הכלכלי הקשה ובשים לב לסיכויי הערעור הגבוהים, יש להיעתר להם.

המשיבה מתנגדת לבקשות. לעניין הבקשה להארכת המועד טענה כי זו אינה נתמכת ב"טעם מיוחד" כמצוות התקנות. המבקשים לא צרפו כל אסמכתא בנוגע לפנייתם ללשכה לסיוע משפטי ואף לא ציינו את מועד הפנייה. לעניין הבקשה לפטור מאגרה ומעירבון, השיבה, בין היתר, כי סיכויי הערעור קלושים נוכח העובדה שנימוקיו תוקפים קביעות עובדתיות של בית המשפט קמא, שכידוע ערכאת הערעור איננה נוטה להתערב בהן. עוד טענה, כי טענות המבקשים בדבר מצבם הכלכלי לא נתמכו די הצורך, כי התמונה שנפרסה בנוגע להכנסותיהם חלקית, וכי לא הוברר מדוע אין ביכולתם לקבל סיוע מבני משפחה או מכרים.

אף שהמשיבה הגיבה כמפורט למכלול הבקשות, הרי שלפי שאני סבורה כי יש מקום לדחיית הבקשה להארכת המועד, אין צורך להידרש לבקשות לפטור מאגרה ומערבון.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות, הגעתי כאמור לכלל מסקנה כי דין הבקשה להארכת המועד להידחות.

המועד להגשת ערעור נקבע בתקנות סדרי הדין, ולפיכך בקשה להארכת מועד טעונה טעם מיוחד ( תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 ולהלן: התקנות).
הלכה היא, כי "טעם מיוחד" הינו טעם שמקורו בנסיבות חיצוניות שאינן בשליטתו של בעל הדין (ראה בש"א 6402/96 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נ' מיכקשווילי, פ"ד נ(3) 209). כן מובאים בחשבון שיקולים של משך האיחור, הסיבה לעיכוב, קיומו של הליך תלוי ועומד, הסתמכות בעל הדין שכנגד וסיכוייו הלכאוריים של ההליך ( ראה בשא 954/11 הוליס תעשיות בע"מ נ' מדינת ישראל- רשות המיסים ( פורסם בנבו).

בעניין שלפניי, המבקשים טוענים כי פנו ללשכה לסיוע משפטי ואולם תשובתה של זו מתעכבת. טענה זו, אף שיכול שיש בה ממש, הרי שאין בה די. המבקשים, אשר לא תמכו בקשתם בתצהיר, ציינו מתי פסק הדין הגיע לידיהם אך נמנעו מלציין מתי פנו ללשכה לסיוע משפטי ואף לא הציגו אישור על מועד הפנייה. המבקשים אף לא הבהירו מה נעשה בעניינם לצורך קבלת הייצוג באותם מועדים ומתי צפויה ההחלטה בעניינם להינתן. מדובר בטענה סתמית בדבר הפניה וללא תיעוד כלשהו, בוודאי לא כזה המניח את הדעת כי המבקשים עשו כל שביכולתם כדי להגיש את הערעור במועדו והדבר נמנע מהם.

יוער, כי במסגרת הבקשה לפטור מאגרה ועירבון, ציינו המבקשים כי בקשתם לקבלת הייצוג המשפטי נדחתה בשל העדר סיכוי להליך (ראה תצהיריהם) . אולם, חרף האמור בתצהירים, הודעת הדחייה לא צורפה לבקשה , ואף בתצהירים שם לא צוין מתי נדחתה הבקשה.

בנסיבות העניין, ואף אם ניתן היה לראות בעיכוב כלשהו מטעם הלשכה לסיוע משפטי טעם חיצוני שאינו בשליטתם של המבקשים , הרי שמשאין לדעת מתי פנו המבקשים ללשכה לסיוע משפטי, עובדה המשליכה על משך העיכוב והסיבה לו, ומתי נמסרה להם תשובתו, אזי אין מקום לשעות להם.

על יסוד כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשע"ז, 26 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי ,שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: עפר ברק
נתבע: פלאפון תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: