ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין RADA DABSE נגד אירלנד ברים בע"מ :

26 נובמבר 2016
לפני: כבוד השופטת דפנה חסון זכריה

התובע:
RADA DABSE
ע"י ב"כ: עו"ד ליאב עמר

-
הנתבעת:
אירלנד ברים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דוד קוגן

החלטה

  1. הליך זה נקבע לשמיעת הוכחות ליום 23.11.16, בין השעות 9:00-12:30.
  2. ביום 8.6.16 הגישה הנתבעת תצהירי עדות ראשית מטעמה, של מר טל הולנדר, ששימש בזמנים הרלבנטיים לתביעה ועד לחודש אפריל 2106 כמנהל בנתבעת, ושל מר יוני פרנקו, ששימש בזמנים הרלבנטיים לתביעה כמנהל פאב "פאטריקס".
  3. ביום 15.11.16, שמונה ימים לפני מועד הדיון, הגישה הנתבעת בקשה דחופה לזמן את מר פרנקו ואת מר הולנדר לדיון, וזאת מאחר שמר הולנדר סיים את תפקידו בנתבעת ביום 31.3.16 ומר פרנקו סיים את תפקידו בנתבעת ביום 15.6.16.
  4. ביום 16.11.16 ניתנה החלטה הנעתרת לבקשה.
  5. העדים לא התייצבו לישיבת ההוכחות.
  6. הנתבעת ביקשה כי עדותו של התובע תשמע, וכי רק לאחר שזו תשמע, תודיע אם עומדת היא על שמיעת עדות העדים מטעמה, כך שככל שתחליט כי היא מעוניינת להעיד את העדים מטעמה, ייקבע מועד נוסף לשמיעת עדותם.

7. התובע התנגד לפיצול הדיון באופן שעדות התובע תשמע במועד נפרד, וביקש לחייב את הנתבעת בהוצאות בגין דחית מועד הדיון .
8. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, בדיון שהתקיים לפניי ביום 23.11.16, לכלל מסקנה כי אין מקום לפצל את שמיעת העדויות באופן שעדות התובע תשמע בנפרד.
להלן טעמיי.
9. תקנה 182 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר חלה בבית הדין מכוח תקנה 53 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, קובעת כדלקמן:
"דרש בעל דין הזמנת עד במועד שהוא פחות מחמישה עשר ימים לפני התאריך שנקבע לבירור המשפט, רשאי בית המשפט או הרשם לסרב להוציא את ההזמנה; הוצאה הזמנה, לא תשמש אי היענותו של העד להזמנה עילה לדחיית בירור המשפט, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו".
10. משהבקשה הוגשה במועד הפחות מ - 15 ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, רשאי היה, אפוא, בית הדין שלא להיעתר לבקשה, ומשנעתר לה, הרי שאי היענותם של עדי הנתבעת להזמנתם לדיון, כדי להוות עילה לדחיית הדיון.
11. עם זאת, ובשים לב למגמת בית לרדת לחקר האמת, ועל מנת לאפשר לנתבעת את יומה בבית הדין, מצאתי מקום להיעתר לבקשה לקביעת מועד דיון נוסף, לשם שמיעת עדי הנתבעת, ככל שתעמוד על כך.
12. בשים לב למחלוקות העובדתיות שהתגלעו בין הצדדים, בין היתר בנוגע לנסיבות סיום העסקתו של התובע, ובשים לב לתוכנן של העדויות כפי שאלה עלו מתצהירי הצדדים, הרי שפיצול הדיון עלול להקנות לנתבעת יתרון דיוני, תוך פגיעה אפשרית בזכויותיו הדיוניות של התובע.

13. כמו כן, לא מצאתי כי יהא זה יעיל יותר לשמוע את עדות התובע במועד בנפרד, שכן, מטעם התובע הוגש תצהיר מטעמו בלבד , ומשכך, אין בשמיעת עדותו במועד בו תשמענה עדויות הנתבעת כדי לסרבל את ההליך או להאריכו.
14. נוכח כל האמור, סבורני כי נכון יהא לשמוע את מלוא הראיות בתיק במאוחד.
15. בשולי הדברים ייאמר, כי לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת לפיה עדי הנתבעת לא התייצבו לדיון עקב דחיית שעת הדיון, מהשעה 9:00 לשעה 9:40. מעבר לעובדה שטענה זו לא נתמכה באסכמתא כלשהי, הרי שממילא, דיון ההוכחות קבוע היה עד לשעה 12:30, ולפיכך על עדי הנתבעת היה להיערך להתייצב לדיון עד לשעה זו, אלא שעקב דחיית שעת הדיון, קוצר משך הדיון משלש וחצי שעות, לכשלש שעות.
16. דיון ההוכחות יתקיים, אפוא, ביום 20.2.17 בשעה 10:00.
17. המזכירות תפניק זימון לעדי הנתבעת, למועד הנדחה.
18. הנתבעת העתק מהזימון לדיון לא יאוחר מיום 10.12.16.
19. באשר לבקשה לפסיקת הוצאות - משעה שהבקשה להזמנת עדי הנתבעת הוגשה שמונה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, ומישנו צורך בקביעת מועד דיון הוכחות נוסף, מצאתי מקום להיעתר לבקשת התובע לחייב את הנתבעת בהוצאות.
20. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 3,000 ₪, שאם לא ישולמו תוך 30 ימים מהיום, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשע"ז, (26 נובמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: RADA DABSE
נתבע: אירלנד ברים בע"מ
שופט :
עורכי דין: