ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אאורה השקעות בע"מ נגד U-Trend New York Investments :

18

בפני

כבוד ה שופטת תמר אברהמי

התובעים

  1. אאורה השקעות בע"מ
  2. מיכאל קליינר
  3. יגאל יעקב אטרקצ'י
  4. יוחאי אבטן

ע"י ב"כ עו"ד אלי הלם

נגד

הנתבעים

  1. U-Trend New York Investments
  2. תומר שוחט

ע"י ב"כ עו"ד חגי אשלגי

3. רימון, כהן, שינקמן ושות'
4. איתמר חושן
ע"י ב"כ עו"ד פז מוזר

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטת 18.10.16 (שהיא עצמה ניתנה בהמשך להחלטת 7.7.16).

במסגרת החלטת 18.10.16 (להלן: "ההחלטה") התקבלה בקשה אותה הגישו הנתבעים 2-1 (להלן: "הנתבעים") למחיקת חלק מכתב התביעה (עילות מסוימות) בשל הפרת הוראת החלטה קודמת ומטעמים שפורטו. בתמצית בלבד יצוין, כי בנוסף לכך שהתובעים לא צייתו לצו גילוי מסמכים שניתן, הם ביצעו בהמשך גילוי חלקי כאשר מתוך טענותיהם-שלהם עלה, בין השאר, כי הם אינם מ בצעים גילוי מלא.

יחד עם זאת והגם שאין דין מחיקת חלק מכתב תביעה כדין מחיקת כתב הגנה (וכן אין דין מחיקה כדין דחיי ה) הרי שלמען הזהירות וכדי לפעול כבית הלל, ניתנה בסיפא ההחלטה הוראה המשהה את תוקפה ( לתקופה מסוימת שנקבעה) באופן שיאפשר לתובעים להביא בפני בית המשפט טעם שיהא בו לסתור את כניסת ההחלטה לתוקף.

בעקבות האמור הגישו התובעים מסמך הודעה ובקשה (להלן: " הודעת התובעים" או "ההודעה") והם מבקשים למעשה כי ההחלטה לא תכנס לתוקף. הוגשו תגובה ותשובה להודעה זו.

נבחן אפוא האם באמור בהודעת התובעים יש כדי להציב טעם לסתור את הוראות ההחלטה הקודמת ולהביא לשינויה.

עיון בחומר מעלה כי לפי הודעת התובעים כפי שהוגשה בעקבות ההחלטה, היה בסיס לטענה שהע לו הנתבעים מלכתחילה, כי לא גולו והועברו מסמכים כדין. אין מדובר בהודעה המלמדת כי השתלשלות הענינים שתוארה בהחלטה הקודמת לא שיקפה את מצב הדברים כהווייתו; ההודעה אינה מבארת כי דובר אך ב"צל הרים" וכי לא היה יסוד לחשש. נהפוך הוא. לאחר שבהודעה שהוגשה עובר להחלטת 18.10.16 נטען ע"י התובעים , כי אף לאחר חקירה ובדיקה אין מסמכים נוספים שלא הועברו, ו מיד לאחר מכן צוין כי אותר מכתב אחד נוסף והוא מצורף (אך כי לא אותרה התכתבות נוספת מעבר לכך), הרי שלפי המוצהר בהודעת התובעים הנוכחית, שוב אותרו מסמכים נוספים.

בנסיבות הענין יש טעם בעמדת הנתבעים כי ההודעה שהוגשה אינה משמשת טעם לסתור את הוראות ההחלטה הקודמת . אף אם לא נדָרֵש לחשדות שהעלו הנתבעים , על יסוד המסמכים הנוספים שהועברו, ל"עריכה" של מסמכים (ולא נעלם מעיני טיעון התובעים לגבי העדר מומחיות הצדדים במחשבים), ניתן להבין להערכתם כי גם עתה אין מדובר בכל המסמכים וכי קיימים מסמכים נוספים שלא גולו בניגוד לצו שניתן .

שקלתי האם – אחרי הכל ולמרות הכל – יש למצוא באמור בהודעת התובעים ובתשובה לתגובה שהוגשה על ידם, משום "וו", או "מאחז", בו או עליו ניתן לתלות את אי יישומה של החלטת 18.10.16. אין לכחד כי ככלל מעדיף בית משפט לנהל דיון לגופו של ענין בכל הסוגיות, ועל פי רוב, משמעות העדר אמון בטענת צד כי אין מסמכים נוספים, באה לידי ביטוי בשלב ההוכחות גופו. עוד נתתי דעתי ל כך שממילא הוראות החלטת 18.10.16, כשלעצמן, אינן חוסמות את דרכם של התובעים ( אין טענה אחרת; המשמעות מתמקדת בהוצאות) ויתכן כי עדיף להשלים את הדיון כבר עתה.

ברם, לאחר עיון ובסופו של יום, לא מצאתי במסמכי התובעים בסיס לפעול כך ולשנות את ההחלטה הקודמת. ואבהיר.

בנוסף לאשר כבר נזכר לעיל ומדבר בעד עצמו , טענות התובעים – הן בהודעתם והן בתשובה לתגובה – לרבות ובפרט טענות להצדקת הצהרות-עבר שהתגלו כבעייתיות (בלשון זהירה), הסברים להתווספותם של מסמכים מעת לעת ולאי גילויים קודם לכן (שגגה, תום לב, אי חיפוש בשרת מחשב וכו'), טענות/הצהרות כי לא בוצע ה עריכה של מיילים שהועברו (למרות הטענות בתגובה) וכדומה, לא גובו אפילו בתצהיר. תצהיר הגילוי ה"סטנדרטי" של התובע 4 שצורף להודעה, אינו כולל התייחסות ישירה לכך. עסקינן בסוגיות מרכזיות בשאלת תום הלב של בעל הדין ובפרט בנסיבות כמו אלה שלפנינו. התובעים עצמם הפנו בהקשר זה לפסיקה בענין מרכזיות תום לבו של בעל דין ובחינת הדבר בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

כמו כן, מתוך אחד מטיעוני התובעים (סע' 10.2 לתשובה ) עולה לכאורה כי קיימות תכתובות נוספות שלא גולו, כאשר התובעים מעלים בתשובתם טיעון בענין קיומו של חסיון (עו"ד-לקוח). הן בהחלטה מיום 7.7.16 והן בהחלטה מיום 18.10.16 הופנו התובעים לכך שטענות בענין סודיות או חסיון אינן גורעות מחובת גילוי מפורט וכי גם במקרה כזה חובה על בעל הדין ליתן תיאור של המסמך ולציין בצמוד את נימוקי התנגדותו להצגתו. בכל אלה לא היה כדי להועיל. מסתבר כי גם עתה, זמן רב לאחר תחילת העיסוק בסוגיה, לאחר שניתנו צ ווי גילוי ואף צו למחיקת חלק מכתב התביעה, עדיין התמונה אינה שלמה והוראות החלטות אינן מבוצעות . די גם באמור כדי שלא לשנות את ההחלטה הקודמת.

החלטת 18.10.16 נותרת על כנה. כל חלקיה תקפים. יחד עם זאת, אין צו נוסף להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה מוצ"ש, כ"ה חשוון תשע"ז, 26 נובמבר 2016, בהעדר.


מעורבים
תובע: אאורה השקעות בע"מ
נתבע: U-Trend New York Investments
שופט :
עורכי דין: