ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיגלית פרץ נגד עו"ד מאיר ישראלי :

החלטה בתיק בש"א 8824/16
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט מ' מזוז

המבקשות:
1. סיגלית פרץ

2. סימי בוזגלו

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד מאיר ישראלי

2. עו"ד שלומי גבעתי

בקשה לאיחוד תובענות

בשם המבקשות: עו"ד סער הכהן לסרי
בשם המשיב 1: עו"ד אדווה עשור

החלטה

1. בקשה לאיחוד תובענות לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, להעברת ת"ט 38294-03-16 מבית משפט השלום בתל אביב-יפו לבית משפט השלום בראשון לציון ואיחודו שם עם ת"א 52022-03-16.

2. המבקשות טוענות כי התובענות סובבות סביב אותה מערכת חוזית בינן לבין המשיבים, כאשר ת"א 38294-03-16 עניינו בתובענה שהגישו המבקשות בבקשה לבטל כליל את מערכת היחסים החוזית בין הצדדים, ות"א 52022-03-16 עניינו בהתנגדות לביצוע שטר שהועבר בין הצדדים במסגרת אותה מערכת חוזית. כך, נטען, יש זהות בין בעלי הדין בשתי התובענות והפלוגתאות ביניהם, ולפיכך יש להורות על איחוד התובענות לשם קידום היעילות הדיונית ומניעת הכרעות סותרות. עוד נטען כי יש לקיים את הדיון במאוחד בבית משפט השלום בראשון לציון משום שהפלוגתאות והסעדים המבוקשים בתובענה הנדונה בפניו "בולעים" את אלו הניצבים בפני בית משפט השלום בתל אביב-יפו; היות שלבית משפט השלום בראשון לציון הסמכות לדון בהתנגדות לביצוע השטר בהתאם לסעיף 3(ד) סיפא לפקודת השטרות [נוסח חדש] משהשטר נמשך מבנק בעיר זו; והואיל וממילא לבית משפט שלום זה מירב הזיקות משמקום מגוריהן של המבקשות בראשון לציון ובראשון לציון מצויה דירת המגורים מושא המערכת החוזית האמורה.

3. המשיב 1 מתנגד לאיחוד התובענות. לטענתו, אין זהות בין בעלי הדין משהמשיב 2 אינו צד לת"א 38294-03-16, ואף אין זהות בין הפלוגתאות משתובענה אחת מבוססת על עילה שטרית והשנייה מבוססת על עילות חוזיות. עוד נטען כי לבית משפט השלום בתל אביב-יפו הסמכות המקומית לדון בהתנגדות לביצוע השטר משום שמקום ביצוע העסקה בין הצדדים הינו תל אביב.

המשיב 2 לא הגיש תגובתו לבקשה עד עתה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, מצאתי לקבלה. שני ההליכים עוסקים באותה התקשרות חוזית בין הצדדים, ובשניהם מועלות טענות דומות על-ידי בעלי הדין. העובדה כי המשיב 2 אינו מהווה צד לאחת התובענות אין בה כדי למנוע את איחודן, שכן כידוע "די בכך שבין שתי תובענות קיימת השקה, גם אם לא חפיפה מוחלטת, בכדי לקבוע כי הן באותו נושא" (בש"א 574/98 אלמשנו נ' האפוטרופוס הכללי (9.3.1998)). העדר זהות מוחלטת בין בעלי הדין בהליכים אינו גורע ממסקנה זו (בש"א 8652/14 לוג טק תקשורת נ' מאירי (23.12.2014)). במצב דברים זה, גם אין בעובדה שההליכים מבוססים על עילות שונות – כשאחת עוסקת בהתקשרות היסוד בין הצדדים והשנייה עוסקת בהליך שטרי בו מעורבים הצדדים לאותה התקשרות ואף ניתנה בו כבר רשות להתגונן – כדי למנוע את איחודם (השוו: בש"א 261/13 רוזנגרטן ישראל נ' מעדני שרפ אלון מורה בע"מ (25.3.2013); וראו גם בש"א 5915/05 גרשונוביץ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (2.1.2006)).

6. באשר למקום השיפוט בו יאוחדו ההליכים, מוצא אני לקבעו בבית משפט השלום בתל אביב-יפו. שני ההליכים נמצאים בשלבים מקדמיים בלבד ובשניהם כבר קבועים דיוני קדם משפט בטווח הזמן הקרוב, וממילא אין במרחק הגיאוגרפי הקצר בין שני בתי המשפט האמורים כדי להטות את מאזן הנוחות לטובת מי מהצדדים בנסיבות הענין. עם זאת, התובענה המתנהלת בבית משפט השלום בתל אביב-יפו הוגשה על-פי כללי הסכמות המקומית והיא המוקדמת בזמן מבחינת מועד הגשתה (בש"א 5010/12 ריסורסס בע"מ נ' "אל רועי טרייד" בע"מ (11.7.2012)).

5. אשר על כן, הדיון בת"א 52022-03-16 יועבר מבית משפט השלום בראשון לציון לבית משפט השלום בתל אביב-יפו ויאוחד שם עם ת"א 38294-03-16.

ניתנה היום, ‏כ"ח בחשון התשע"ז (‏29.11.2016).


מעורבים
תובע: סיגלית פרץ
נתבע: עו"ד מאיר ישראלי
שופט :
עורכי דין: