ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שער התלמוד בע"מ נגד עיריית בני ברק :

החלטה בתיק רע"א 9125/16 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

המבקשת:
שער התלמוד בע"מ (חברה לתועלת הציבור)

נ ג ד

המשיבים:
1. עיריית בני ברק

2. הרב חנוך זייברט – ראש העיר

3. הוועדה המקומית לבניין

בקשת רשות לערער על החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ע' צ'רניאק; כבוד השופטת א' כהן) ברע"א 61271-05-16 מיום 20.7.2016, 13.10.2016 ומיום 16.11.2016

בשם המבקשת:
בעצמה

החלטה

1. המבקשת לפניי הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה ליתן רשות לערער שעניינה החלטות דיוניות שניתנו במסגרת הליך שמתנהל בין המבקשת לבין המשיבים בבית משפט השלום בתל אביב-יפו. לטענת המבקשת ההחלטות נושא הבקשה עוסקות בקביעות בית משפט השלום שעניינן העדת עדים, ודחיית בקשה שהוגשה מטעם המבקשת למחיקת כתב ההגנה שהגישו הנתבעים. ביום 3.7.2016 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ע' צ'רניאק) כי משהמבקשת לא צירפה לבקשתה את ההחלטות שהן נושאה, עליה להגישן לעיון בית המשפט בתוך 4 ימים, שאם לא – תמחק הבקשה. בהמשך לכך הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ע' צ'רניאק) ביום 20.7.2016 על מחיקת הבקשה, בזו הלשון: "בהמשך להחלטתי מיום 3.7.16 ולאחר שההוראה שניתנה על ידי לא מולאה וההחלטה הנ'ל [כך במקור – ע' פ'] נמסרה למבקשת, הבר'ע [כך במקור – ע' פ'] נמחקת" (להלן: החלטת המחיקה).

2. המבקשת לא השלימה עם ההחלטה, והגישה הודעה שכותרתה "הודעה דחופה", שבגדרה טענה כי ההחלטות האמורות של בית משפט השלום צורפו לבקשה; וכי בשל שביתת עובדי המנהלה בבתי המשפט לא עלה בידה להמציא את ההחלטות האמורות בהתאם להחלטת בית המשפט. ביום 13.10.2016 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת א' כהן) שבגדרה נקבע כי כדי להשיג על החלטת המחיקה על המבקשת להגיש בקשה לביטול החלטה ולחלופין לפנות לערכאת הערעור. לגופם של דברים ציין בית המשפט כי חלק מההחלטות נושא הבקשה הן החלטות שלגביהן לא תנתן רשות לערער בהתאם לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: צו בתי המשפט); וכי ממילא שלב ההוכחות בהליך בבית משפט השלום הסתיים, המשיבים הגישו את סיכומיהם, בעוד שלמבקשת – שלא הגישה סיכומיה במועד – ניתנה ארכה להגשת הסיכומים. בנסיבות אלו – נקבע – אין עוד טעם של ממש לביטול החלטת המחיקה.

3. בהמשך לכך, הגישה המבקשת בקשה לביטול החלטת המחיקה. ביום 16.11.2016 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת א' כהן) את הבקשה. בית המשפט עמד על כך כי בהחלטה מיום 13.10.2016 הוסבר מדוע אין לבטל את החלטת המחיקה. הודגש כי "ממילא אינני יושבת כערכאת ערעור על החלטותיי, והטיפול בתיק בערכאה זו מוצה [...] התיק בבית משפט קמא מצוי בשלב הגשת סיכומים ולאחריו יינתן פסק דין. ממילא יש זכות ערעור על פסק דין ובמסגרתו ניתן לערער גם על החלטות הביניים". ביום 20.11.2016 נדחתה בקשה נוספת של המבקשת שכותרתה "הבהרה לבקשה לביטול החלטה".

4. מכאן הבקשה שלפניי, שבצידה הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים בבית משפט השלום עד להכרעה בבקשה. המבקשת – שאינה מיוצגת – מבקשת להשיג על שורת ההחלטות שניתנו בעניינה – הן החלטת המחיקה, הן ההחלטות שניתנו לאחריה שעניינן בקשותיה החוזרות לביטול ההחלטה. נטען כי החלטת המחיקה פגעה בזכותה של המבקשת שעניינה יתברר לפני בית המשפט; וכי בכך נגרם למבקשת עוול. עוד טוענת המבקשת כי נוכח החלטת בית המשפט המחוזי למחוק את הבקשה, יש לראות בבקשה דנן משום "גלגול שני", שכן היא לא זכתה שעניינה ייבחן על ידי שתי ערכאות.

5. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. תחילה, המבקשת לפניי מבקשת להשיג על שורה של החלטות שניתנו בעניינה, מבלי שהיא מפנה להחלטה פרטנית שעליה היא מבקשת להשיג, ודומה שלפחות לגבי חלקן – חלף המועד להגשת בקשה ליתן רשות לערער לבית משפט זה בהתאם לאמור בתקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לכך אוסיף כי לא מצאתי שהבקשה דנן עומדת באמת המידה למתן רשות לערער ב"גלגול שלישי" בעניין החלטות דיוניות הנוגעות לאופן ניהול ההליך (רע"א 7485/16 זק'ונט נ' האפרתי, פסקה 4 (16.11.2016); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). טענותיה של המבקשת הן "ערעוריות" באופיין והן מופנות לקביעות בית משפט השלום אשר לאופן ניהול ההליך. בית המשפט המחוזי דחה טענות אלו, לאחר שקבע כי ממילא לגבי חלקן לא תינתן רשות לערער מכוח צו בתי המשפט. עוד נקבע כי ההליך בבית משפט השלום מצוי בשלב הסיכומים, וכי למבקשת עומדת זכותה לערער על תוצאת פסק הדין, ככל שהיא תחפוץ בכך.

הבקשה נדחית אפוא, ומאליה מתייתרת הבקשה לעיכוב ההליכים בבית משפט השלום. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ז בחשון התשע"ז (‏28.11.2016).


מעורבים
תובע: שער התלמוד בע"מ
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: