ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי ברקוביץ נגד אפריקה ישראל מגורים בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת הדס פלד

מבקש

צבי (יחיאל) ברקוביץ

נגד

משיבים

  1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ
  2. עמוס לוזון
  3. יעקב לוזון
  4. ידידיה בן שיטרית
  5. ויקטור לוזון
  6. שאול רוזנברג

החלטה

זוהי בקשה לתיקון כתב תביעה;

1. עילת הבקשה הינה טענה לשלילת חלקו של המבקש, בזכויות בנייה נוספות בחלקת הקרקע אשר למבקש חלק בה וזאת מכוח תכנית מופקדת אשר קיבלה תוקף עם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), אשר אפשרו הוספת 400 מ' למגורים באותה חלקת קרקע.

2. לטענת המבקש, אם בתביעה העיקרית נטען כי נוידו זכויות בניה מהבניין השלישי כהגדרתו בתביעה, לחטיבת הקרקע בה היו לו זכויות, בלא ידיעתו, וללא הסכמתו, באופן שהביא יחד עם טבלאות ניקוד מוטות לפגיעה כלכלית בו, הרי שעתה עם מתן תוקף לתוכנית המופקדת, חזר הדבר על עצמו אך בכוון ההפוך, כאשר המשיבים ביקשו לנצל את תוספת זכויות הבניה של כלל בעלי הקרקע ובכלל זה המבקש , לשימושם הם , באמצעות ניוד ן לבניין השלישי תוך נטילה שלא כדין של זכויות המבקש באותה תוספת זכויות.

3. מנגד, טוענת המשיבים כי טענתו העובדתית של המבקש, לפיה התוכנית קיבלה תוקף , שגויה ומטעה. לטענת המשיבים, בחודש מאי 2016 ביקשו יזמי הת וכנית, ובכלל זה המשיב 1 , לסיים את הטיפול בתוכנית ולבטל את ההליכים התכנוניים שהחלו בגינה.

4. המשיבים מוסיפים וטוענים , כי בחודש אוגוסט 2016, החליטה ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקווה , לבטל את הפקדת התוכנית ואף דנה בתוכנית חדשה שהוגשה ע"י היזמים והחליטה על הפקדתה, בכפוף לקיום דרישות מהנדס העיר . עד כה טרם הופקדה התוכנית החדשה להגשת התנגדויות.

5. המבקש בתשובתו, צרף כנספח 2 את בקשת היזמים מיום 4.5.16, לסיים את הטיפול ולבטל את ההליכים בגין התוכנית. לטענתו, בקשת המשיבים לבטל את ההליכים בגין התוכנית, הוגשה רק לאחר שהשמיע טענותיו בעניין זה , במסגרת הליך גישור שהתקיים בין הצדדים ובפני בית המשפט וכי בתגובת המשיבים, יש כדי הוד את בעל דין, בדבר טעם ראוי לת יקון כתב התביעה המעיד כי המשיבים חזרו בהם מהתוכנית שיזמו והחליפו אותה בתוכנית אחרת, על מנת להימלט מחובתם לשפות את המבקש כדי שווי הזכויות המגיע לו.

6. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי מסמיכה את בית המשפט לאפשר לבעל דין לתקן את תביעתו בכל עת, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

בסוגיית תיקונם של כתבי טענות נקטה הפסיקה גישה ליברלית (ר' ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט(2) 556, 557; ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214, 218; גורן, 152).
בבואו לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, על בית המשפט לשקול האם התיקון יאפשר לו להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת; את השלב שבו הוגשה הבקשה; האם הבקשה נגועה בשיהוי או הוגשה בחוסר תום-לב; והאם יש בתיקון כדי לקפח זכותו של הצד שכנגד (ר' רע"א 5215/12 רונדופלסט נ' אלכס בירמן (פורסם בנבו, 5.10.12).

7. מדובר בתיק שנפתח באוקטובר 2012 בבית המשפט המחוזי והועבר לבית המשפט השלום בהחלטה מיום 31.5.15, לאחר שנותרה לדיון תביעה אשר לפי סכומה נמצאת בסמכותו העניינית של בית משפט השלום.

8. בדיון מיום 18.9.16 נקבעו מועדים להגשת תצהירי ראיות, נקבע קדם על בסיס תצהירי ראיות ונקבעו שני מועדי הוכחות לחודש מרץ 2017.

9. בנסיבות אלה, כאשר עילת הבקשה הינה תוכנית, אשר אין חולק כי הוגשה בקשה לביטולה, איני סבורה כי יש מקום להתיר את התיקון המבוקש . העובדה כי מדובר באותם צדדים, אין די בה כדי להוסיף עילות חדשות החורגות מכתב התביעה, כאשר טרם התגבשה התשתית העובדתית המקימה עילות אלה. התרת התיקון בשלב זה, תעכב את המשך הדיון, זאת כאשר ניתן לקיים את המועדים כפי שנקבעו ולסיימו.

10. אשר על כן, הבקשה נדחית.

הצדדים יגישו תצהירי ראיות במועדים כמפורט בהחלטה מיום 18.9.16 אשר ייספרו מהיום. מועד קדם המשפט על בסיס ראיות ומועדי ההוכחות ייוותרו על כנם.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ז, 15 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי ברקוביץ
נתבע: אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שופט :
עורכי דין: