ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מונצז אבנר נגד כרבאסי שירי :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בש"א 019989/07

בתיק עיקרי: א 001832/06

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

1. מונצז אבנר

2. כהן שלוה

3. מונצז אביעד

4. סלעי טרש בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

נדב

המבקשים

נ ג ד

1. כרבאסי שירי

2. סכאי מהארוך

3. סכאי אירז'

4. שווליאן יעקב

ע"י ב"כ עוה"ד

1 – 3. גלזר

4. קריטנשטיין

המשיבים

החלטה

התובעים מבקשים למנות את עו"ד משה קמר כמומחה מטעם בית המשפט או למנות מומחה אחר על פי שיקול דעת בית המשפט.

בכתב התביעה טענו התובעים, כי התגלה להם שהזכויות בתובעת 4, הועברו על שם הנתבע 6, ובסמוך לאחר מכן, על שם הנתבע 8. בנוסף, התברר לתובעים כי הזכויות במקרקעין, שנרכשו על ידי הוריהם המנוחים של התובעים 1-3, באמצעות התובעת 4, הועברו על שמם של הנתבעים 1-4. התובעים טענו, כי העברות הזכויות הן חסרות כל תוקף משפטי, ובוצעו מבלי שמי מהתובעים מכר את זכויותיו או התחייב למכרן.

בכתב התביעה נתבע סעד הצהרתי לפיו התובעים 1-3 הם הבעלים היחידים של התובעת 4, והתובעת 4 היא הבעלים היחיד והבלעדי של זכויות הקניין במקרקעין מסויימים בכפר שמריהו. בנוסף, עתרו התובעים להצהיר כי לנתבעים 1-4 אין כל זכויות במקרקעין, והעיסקה שבמסגרתה נרכשו הזכויות במקרקעין, היא בטלה וחסרת כל תוקף, וכן כי לנתבעים 6-8 אין ולא היו זכויות כלשהן בתובעת 4, והעיסקאות שבמסגרתן קיבלו לידיהם את הזכויות בחברה, הן בטלות וחסרות כל תוקף.

בהחלטתו מיום 13/7/06 קיבל כב' סגן הנשיא, השופט יהודה זפט, את בקשת התובעים למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעים, בין היתר, לבצע פעולה כלשהי שיהיה בה כדי לשנות בכל דרך שהיא את המצב המשפטי במקרקעין, ובכלל זאת כל עיסקה או דיספוזיציה, וכן אוסר מלפנות לכל רשות שהיא לצורך רישום זכויות בנכס או רישום שינוי בקשר למצבו המשפטי של הנכס.

בבקשה הנוכחית, טוענים התובעים, כי לאחרונה נודע להם כי המקרקעין נשוא התביעה נפגעו באופן ניכר בגין צו הפקעה שהוצא על ידי שר התחבורה, באופן המזכה את בעליהם בפיצויים. לטענת התובעים, על מנת למנוע סיבוכים ועיכובים טכניים הנובעים ממצב הרישום הנוכחי, ולאור הדחיפות בטיפול בתביעת הפיצויים, יש למנות עו"ד שיפעל מול הגופים הרלוונטיים לקבלת פיצויים בגין ההפקעה הנוכחית והפקעות עתידיות פוטנציאליות, והסכומים שיתקבלו מהתביעה (ככל שיתקבלו) יופקדו בקופת בית המשפט עד למתן פסק דין סופי וחלוט, בניכוי שכר טרחה והוצאות. התובעים "הציעו" למנות את עו"ד קמר, לאור העובדה שהוא מונה לאחרונה בהליך אחר, על מנת לטפל עבור התובעת 4 בעניין מסוים.

אני מסכים עם התובעים בכך, שמבחינת האינטרסים המהותיים של שני הצדדים, מן הראוי לקדם מהלך של פניה לרשויות לצורך קבלת פיצויים בגין ההפקעה, ככל שרצונם בכך.

בתגובתם, מתנגדים הנתבעים לבקשה, תוך שהם יוצאים כנגד הטענות המהותיות המופיעות בתביעה. לשיטת הנתבעים, מאחר שהם בעלי הזכויות במקרקעין, מן הראוי לאפשר להם לטפל בעצמם, באמצעות מומחים מטעמם, בקבלת הפיצויים בגין ההפקעה. מעבר לכך, לטענתם, ככל שבסופו של יום ייקבע כי הנתבעים אינם בעלי הזכויות במקרקעין, הרי שהתובעים יוכלו לתבוע כל פיצוי שיתקבל בגין צו ההפקעה.

אני סבור, כי לאור תוכנו של צו המניעה הזמני, ספק עד כמה באפשרותם של הנתבעים לקדם מהלך עצמאי בעניין. אמנם, הנתבעים טוענים בתגובתם, כי בכוונתם לפנות בבקשה לביטול צו המניעה הזמני שניתן, אך איני סבור שבכוונה עתידית זו יש בכדי לשנות את תמונת המצב המעשית.

בנסיבות העניין, המינוי המוצע עשוי להועיל לנתבעים, ככל שבסופו של יום תתקבל עמדתם, ונראה גם כי תנאי המינוי המפורטים בסעיף 9, נועדו להיטיב עם הזכויות הדיוניות של כל אחד מהצדדים.

עם זאת, לא ניתן "לכפות" על הנתבעים את זהות המומחה (משיקולי גובה שכר טירחה או שיקולים אחרים), ועל פי תשובתם לתגובה, התובעים גם לא מבקשים לעשות כן.

הבקשה נדחית. אני מציע לצדדים להידבר ביניהם ולנסות להגיע להסכמה (אגב, גם הליך מהיר של גישור בתובענה יכול בהחלט לבוא בחשבון).

הצדדים יגישו הודעת עידכון (מוסכמת, אני מקווה) בתוך 30 יום.

ניתנה היום ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו