ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאנדיסק אייאל בע"מ (אם סיסטמס בע"מ) נגד שמואלי יבוא וייצוא בע"מ :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בש"א 018926/07

בתיק עיקרי: א 001720/06

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

סאנדיסק אייאל בע"מ (אם סיסטמס בע"מ)

ע"י ב"כ עוה"ד

מ. ארד

המבקשת / הנתבעת

נ ג ד

שמואלי יבוא וייצוא בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

י. ויור

המשיבה / התובעת

החלטה

הנתבעת מבקשת להורות לתובעת להשיב בשנית על השאלות שמספרן- 1.6, 1.7.3, 1.7.4, 2.2, 2.3, 3.1 ו-4.1, בשאלון שהופנה אליה, לגלות את המסמכים שגילויים נדרש בסעיפים 4.2 ו-5 למכתב הדרישה מיום 14/6/07 ולאפשר עיון בהם (נספח א' לבקשה), וכן לאפשר עיון במסמכים שאוזכרו בסעיף 2.3 לתצהיר הגילוי מטעם התובעת (נספח ו' לבקשה).

על פי כתב התביעה, ביום 29/5/00 נערך הסכם בין הנתבעת, התובעת וחברת טרקו שבתורכיה, שלפיו הייתה הנתבעת אמורה להעביר לתובעת רכיבי זיכרון אלקטרוניים, לצורך העברתם לחברת טרקו, שייצרה מהם את המוצר הסופי. בכתב התביעה נטען, כי התובעת הפחיתה באופן דרסטי את כמות הרכיבים שנשלחו, ובעקבות כך נאלצה חברת טרקו לסגור את מפעלה, והכנסותיה של התובעת נפגעו.

כידוע, במסגרת מענה על שאלון, נדרש בעל דין להשיב על שאלות הרלוונטיות להליך, ואין לחייבו להשיב על שאלות שאינן מצויות בידיעתו, או שמענה עליהן עלול להכביד עליו יתר על המידה.

אין גם לחייב בעל דין להשיב על שאלות שעל פי נוסחן, אמורות להיות בידיעתו של השואל.

בענייננו, כל השאלות שהנתבעת פירטה בבקשתה, אמורות להיות בידיעתה, אם לא בידיעתה הבלעדית, ובמצב דברים זה, אין שום סיבה לחייב את התובעת במענה עליהן.

למעשה, מעיון בתצהיר התשובות נראה כי למרות עובדה זו, התובעת השיבה באופן ענייני לשאלות אלה, ובוודאי שאין הצדקה לחייבה במענה משלים.

כאמור, הנתבעת ביקשה גם להורות לתובעת לגלות בתצהיר את המסמכים המופיעים בסעיפים 4.2 ו-5 לדרישה מיום 14/6/07 ולאפשר את העיון בהם. הנתבעת הפנתה לנספח א' לבקשה, שהינו השאלון שהופנה לתובעת, כך שלמעשה מדובר במסמכים שאוזכרו בשאלות מס' 4.2 ו-5.

במכתב המצורף לשאלון, טענה הנתבעת, כי יש לראות בשאלות אלה כדרישת גילוי ספציפית.

ככל שהנתבעת ביקשה לעיין במסמכים המאוזכרים בשאלות האמורות, היה עליה לפנות לתובעת בדרישת גילוי נפרדת, שכן אין לבקש גילוי ועיון במסמכים המאוזכרים בשאלות.

מעבר לכך, המסמכים שהתבקשו קשורים לתחשיב לפיו חושב ההפסד הממוצע של התובעת ולהוצאות משלוח/עמילות מכס שהתובעת היתה נושאת בהן אילו היו המשלוחים מתקבלים כמוסכם (שיש להפחיתן מסכום התביעה), ואני סבור כי דרישת גילויים היא רחבת היקף מעבר למידה הראויה (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' איזנברג, תק-על 2005(4) 662).

בסעיף 2.3 לתצהיר הגילוי מטעם התובעת אוזכר קיומן של- "חשבוניות של התובעת שיצאו לנתבעת במסגרת ההסכם המשולש שנחתם ביום 29.5.00".

מנוסח סעיף זה, ניתן להסיק כי מדובר בחשבוניות המצויות ברשות הנתבעת (בטיעוני הצדדים לא מצאתי התייחסות קונקרטית יותר), ולכן אין לחייב את התובעת בהעברתן לעיונה.

הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו