ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כונס הנכסים הרשמי נגד גאון ניסים :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בש"א 017720/07

בתיק עיקרי: א 002423/01

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

כונס הנכסים הרשמי (מפרק בנק צפון אמריקה בע"מ(בפירוק))

ע"י ב"כ עוה"ד

אליאס

המבקש

נ ג ד

1. גאון ניסים

2. גאון דוד

3. הרצוג יואל

ע"י ב"כ עוה"ד

שחור

המשיבים

החלטה

המבקש, הנתבע בשני ההליכים המאוחדים, מבקש להוציא מתיק בית המשפט את תצהירי העדות הראשית שהוגשו שלא כדין, ולחייב את המשיבים בהגשת תצהיר מתוקן.

בהחלטתו מיום 2/8/06 נעתר כב' השופט ברוך באופן חלקי לבקשת המבקש והורה על מחיקת סעיפים מסויימים מתצהיר העדות הראשית של המשיב 2, מפאת הרחבת חזית, ולהוציא את המסמכים הקשורים לאותם סעיפים, וצורפו לתצהיר.

ביום 21/8/07 , ולאחר פנייה מטעם המבקש, הוגש תצהירו המתוקן של המשיב 2.

המבקש טוען, כי תצהיר מתוקן זה לוקה בשורה של פגמים, ולא תואם את הנדרש בהחלטת בית המשפט מיום 2/8/06 - מחיקת הסעיפים נעשתה על דרך סימון קווים במרכז הכיתוב (במקום על דרך השמטת הסעיפים עצמם), שניים מהסעיפים (14 ו-15) לא נמחקו כלל והתצהיר המתוקן לא הוגש במקום התצהיר המקורי ותוך הוצאתו, אלא רק הוסף לתיק בית המשפט תוך הותרת התצהיר המקורי בתיק.

לאור זאת, פנה המבקש למשיבים, בדרישה שהתצהיר המתוקן, בנוסף לתצהיר המקורי, יוחלפו, ויוגש תצהיר מתוקן וחתום תוך מחיקה אמיתית של כל הסעיפים הטעונים מחיקה.

ביום 29/8/07 הוגש תצהיר מתוקן נוסף מטעם המשיבים, שגם בו נמחקו הסעיפים על דרך סימון קווים במרכז הכיתוב, וההבדל היחיד הוא, שנמחקו ממנו (באותה הדרך) שני הסעיפים שלא נמחקו מהתצהיר המתוקן הקודם. בנוסף, התצהיר המתוקן כלל אינו חתום ואינו מאומת.

לאור זאת, כאמור, עותר המבקש להוצאת שני התצהירים המתוקנים והבלתי חתומים, ולחייב את המשיבים בהגשת תצהיר מתוקן, חתום ומאושר כדין, שאינו כולל בשום אופן את הסעיפים שבית המשפט הורה על מחיקתם ואת המסמכים שצורפו לו במסגרת אותם סעיפים שנמחקו.

בתגובתם, טוענים המשיבים כי התיקון, באופן שנערך, נובע מטעמי נוחות בלבד, ואינו מהווה ניסיון לעקוף את החלטת בית המשפט, ובנוסף, לא ניתן להוציא כתבי טענות מתיק בית המשפט לצורך הכנסת כתבי טענות מתוקנים.

בנוסף, טוענים המשיבים כי כפי שטענו במכתבם מיום 23/8/07, הם מסכימים, באופן עקרוני, להגשת תצהיר מתוקן וחתום על ידי המשיב 2 לכשיגיע לארץ לצורך חקירתו הנגדית, ומחיקת הסעיפים במסגרת התצהיר העתידי, תבוצע ללא סימון קווי. לטענתם, מאחר שהמשיב 2 מתגורר בחו"ל, הרי שהגשת תצהיר מתוקן וחתום כבר כעת תהווה טרחה בלתי מוצדקת.

כלומר, המשיבים מתעתדים להגיש תצהיר מתוקן ללא הסימון הקווי, אך הם מבקשים לדחות את המועד לכך, עד להגעת המשיב 2 לארץ.

בתשובתו לתגובה, קובל המבקש על העיכוב בתיקון התצהיר, וטוען כי אין כל מניעה לכך שהמשיב 2 ייגש לקונסוליה הישראלית בז'נבה, ויחתום על התצהיר בפני נציג מוסמך.

אני מסכים עם המבקש בנקודה זו. באפשרות המשיב 2 לחתום על תצהירו בקונסוליה הישראלית, ומהלך זה אף אינו אמור לגרום לו לטירחה רבה.

כל שיהוי בהגשת התצהיר המתוקן עלול להאריך את ההליך שלא לצורך על חשבון המבקש, ואין שום הצדקה להמתין פרק זמן נוסף, עד להגעתו של המשיב 2 לארץ לצורך חקירתו הנגדית.

מנגד, בניגוד לטענת המבקש, אין מקום להורות על הוצאה פיזית של התצהירים הקודמים מתיק בית המשפט.

לפיכך, הבקשה מתקבלת בחלקה.

אני מורה למשיב 2 להגיש, בתוך 30 יום, תצהיר עדות ראשית חתום ומאומת, שאינו כולל בשום צורה שהיא את הסעיפים שכב' השופט ברוך הורה על מחיקתם, או את המסמכים הקשורים להם.

הוצאות הליך זה תלקחנה בחשבון בפסק הדין.

התיק, בהתאם להחלטה קודמת, יועבר לקביעה בפני מותב שישמע את ההוכחות.

ניתנה היום ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו