ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יהונתן בוטח נגד גפן אייל ואורית :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בש"א 014360/07

בתיק עיקרי: א 002076/04

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

עו"ד יהונתן בוטח

ע"י ב"כ עוה"ד

בעצמו

המבקש / הנתבע 2

נ ג ד

1 . גפן אייל

2 . גפן אורית

ע"י ב"כ עוה"ד

משה לין

המשיבים / התובעים

החלטה

הנתבע 2 עותר לבטל את פסק הדין בהעדר הגנה, שניתן כנגדו ביום 27/5/07 (בש"א 6394/07).

הנתבע 2 טוען, כי ביום 8/6/07 הוא שב ארצה משהות של חודש וחצי בחו"ל, וההחלטה למתן פסק דין הומצאה לו מספר ימים לאחר מכן. בתצהיר שצורף לבקשה, מוסיף הנתבע 2 כי הוא קיבל כתבי תביעה בהליך, כנגד נתבעים שאינם לקוחותיו, ומייד הודיע לב"כ התובעים כי הוא אינו מייצגם, אין לו התנגדות לסעדים המבוקשים, והוא מבקש לבטל את ההליך (מנוסח הדברים, אני מסיק כי הכוונה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה).

בתגובתם, טוענים התובעים, כי ביום 21/1/07 קיבל הנתבע 2 את כתב התביעה המתוקן בצירוף הזמנה לדין, וצירפו לתגובתם אישור מסירה עם חתימתו של הנתבע 2 (נספח ב').

כידוע, קיימים שני קריטריונים שלפיהם בית המשפט יבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד-

(א) ביטול מחובת הצדק- כאשר כתב הטענות לא הומצא כדין למבקש הביטול.

(ב) ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט- כאשר קיימת סיבה מוצדקת לכך שמבקש הביטול לא התייצב או התגונן במועד, או כאשר קיימים סיכויים גבוהים לכך שהגנתו תתקבל.

(א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 354-355).

בענייננו, נראה שאין מחלוקת כי כתב התביעה הומצא כדין לנתבע 2, כך שהקריטריון הראשון אינו מתקיים בענייננו.

התובעים צירפו לתגובתם תכתובות שנערכו בין הצדדים, המעידות על דחיית פנייתו של הנתבע 2 לקבלת ארכה להגשת כתב הגנה (נספחים ג' ו-ד'). במצב דברים זה, גם אם הנתבע 2 סבר כי אין טעם בניהול ההליך כנגדו, הרי שהיה עליו להגיש את כתב ההגנה במסגרת הזמן שהוקצבה לכך, ולא להשהות את ההליך מבחינתו, תוך "נטילת סיכון" שבין לבין יוגש פסק דין בהעדר הגנה, כפי שאכן אירע בפועל. לפיכך, למעשה, אין שום מקום לקבוע כי היתה סיבה מוצדקת לכך שהנתבע 2 לא הגיש את כתב ההגנה במועד.

עם זאת, יש לבחון את עמדתו המהותית של הנתבע 2.

בכתב התביעה נטען, כי ביום 16/12/97 נערך הסכם בין התובעים והנתבעים 1 ו-2, שבמסגרתו מכר הנתבע 1 לנתבע 2 את כל זכויות הבנייה על גג הנכס נשוא התביעה, והמחה לו את כל יתר התחייבויותיו כלפי התובעים. התובעים טענו, כי במסגרת ההתקשרות, התחייבו הנתבעים לדאוג להוצאת היתר בנייה ולרשום את הזכויות על שם התובעים, אך הפרו את התחייבויותיהם. התובעים עתרו להצהיר על הפרת החוזים ולמנות את בא כוחם ככונס נכסים של הבניין, לצורך אכיפת התחייבויות הנתבעים, וכן לרשום הערת אזהרה בספרי המקרקעין על מינוי כונס הנכסים.

בתצהיר הנוכחי, טוען הנתבע 2 כי מדובר בתביעת סרק, שכן בהליך מקביל (ת"א 2350/01), הורתה כב' השופטת דותן כי עליו להסכים לטענות לפיהן נמכרו זכויותיו בגג, ולכן אין לו זכות לתבוע את ביטול העיסקה. לטענתו, כב' השופטת דותן הפנתה את הצדדים לבוררות, שעל קיומה ידעו התובעים בהליך הנוכחי. הנתבע 2 טוען, כי החזרתו לדיונים בעניין התחייבות לבנייה בבניין שכבר אינו שייך לו מהווה הליך סרק, וזאת לאור הקביעה לפיה הוא אינו בעל הזכויות בגג הנכס, והתייתרות הסעדים המופנים כלפיו.

נראה כי הנתבע 2 הוא בעל דין דרוש בהליך. דווקא משום כך קיימת נחיצות בבירור מהות טענותיו, ולצורך כך יש לתת לו הזדמנות להתגונן כראוי.

הבקשה מתקבלת; אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 27/5/07. הוצאות ההליך תלקחנה בחשבון בפסק הדין.

קדם משפט נוסף ביום 21.5.08, 10:00.

ניתנה היום ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו