ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילה נגד בלפור חברה למסחר )1985 :


בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא162517/07

לפני:

כבוד השופטת חנה קלוגמן

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

אילה מזרחי

ע"י ב"כ

עו"ד

מבקשת

נ ג ד

בלפור חברה למסחר )1985 ( בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד ברמי יהודה

משיבים

ה ח ל ט ה

תחילתה של בקשה זו שבפניי הינה בבקשה לביצוע שטר בתיק הוצל"פ 0130897077.

שהוגשה על ידי המשיב כנגד המבקשת בגין חמישה צ'קים על סך 5,000 ₪ כל אחד, ואשר מועד פרעונם הינו 6.12.06, 16.1.07, 22.1.07, 5.2.07, 19.2.07. המבקשת הגישה בקשה להתנגדות לביצוע שטר בבש"א 162517/07.

בנוסף, הגיש המשיב בקשה נוספת לביצוע שטר בתיק הוצל"פ 0136436078 בגין צ'ק אחר על סך 5,000 ₪ שמועד פרעונו 23.1.07. המבקשת הגישה בקשה להתנגדות לביצוע שטר בבש"א 164290/07.

הדיון בשתי הבקשות להתנגדות לביצוע שטר אוחד, ולבקשת הצדדים ההחלטה אשר תתקבל בבקשות המאוחדות, תחול גם על ארבעה צ'קים נוספים אשר לא ננקטו בגינם הליכי הוצאה לפועל.

הצ'קים הנוספים הינם:

א. צ'ק מספר 3464 על סך 5,000 ₪, זמן פרעון 28.2.07.

ב. צ'ק מספר 3501 על סך 5,000 ₪, זמן פרעון 28.3.07.

ג. צ'ק מספר 3512 על סך 5,000 ₪, זמן פרעון 4.4.07.

ד. צ'ק מספר 3513 על סך 5,000 ₪, זמן פרעון 8.4.07.

סך הכל מתיחסת החלטתי לאור הסכמת הצדדים לאחד עשר צ'קים על סך 5,000 ₪ כל אחד. כל הצ'קים נמשכו מחשבונה של המבקשת מספר 0443769 בבנק מסד.

טענות ההגנה של המבקשת:

1. חתימתה כמושכת מזויפת.

2. המבקשת לא קבלה כל תמורה מהנפרעת ובוודאי שמהמשיבה.

3. הצ'קים הוגשו לביצוע שלא כדין.

ההלכה הקובעת בעניין זה הינה כי די אם הנתבע מראה הגנה לכאורה. בשלב זה עדיין אין בודקים כיצד יצליח להוכיח את הגנתו, ואין בודקים את טיב ראיותיו .דלתות בית המשפט תיפתחנה בפני המבקש אם תצהירו, שלא התמוטט בחקירתו הנגדית, מגלה הגנה דחוקה בגין התובענה (ראה, למשל, ע"א 169/82 כץ נ. מילנה בע"מ, פד"י ל"ט (1) 511).

במקרה הנדון, טענה המבקשת כי חתימתה מזויפת. טענת זיוף הינה אחת מטענות ההגנה המהוות סיבה לקבלת בקשת ההתנגדות לביצוע שטר. בשלב זה, בית המשפט אינו אמור לבחון את טיב הראיות להוכחת הטענה, להוציא מקרים בהם במהלך החקירה הנגדית התברר כי מדובר ב"הגנת בדים". לא זה המקרה שבפניי, המבקשת עשתה עלי רושם מהימן בחקירתה, ובוודאי שב"כ המשיבה לא הצליח לערער את עדותה עד כדי כך שתראה בעיני כ"הגנת בדים".

יחד עם זאת, במהלך החקירה הנגדית התברר כי לפני שבטלה המבקשת את הצ'קים נשוא תיק זה, נפרעו מחשבונה צ'קים נוספים אשר שולמו למשיבה. אני מקבלת בשלב זה של הדיון את טענת המבקשת כי לא שמה לב לפרעונם של צ'קים אלו. יחד עם זאת, עצם העובדה שהיו צ'קים נוספים שנפרעו ושולמו למשיבה, מעוררת סימני שאלה מסוימים בהתיחס לטענת ההגנה של המבקשת, ולכן תותנה קבלת הבקשה להתנגדות לביצוע שטר בהפקדת סכום של 10,000 ₪ אשר יופקדו בקופת בית המשפט תוך 21 יום מקבלת פסק הדין.

למעשה טענת הזיוף היא טענה מספיקה כדי לקבל בקשה להתנגדות לביצוע שטר ולכן אינני נדרשת לדון בטענות ההגנה הנוספות שהעלתה המבקשת. יחד עם זאת, ברצוני לציין כי גם טענת "העדר תמורה" הינה טענה המצדיקה קבלת הבקשה ובמקרה הנדון גם טענה זו לא נסתרה ע"י המשיבה ולכן גם מטעם זה הייתי מקבלת את הבקשה.

המשיבה בסיכומיה טוענת כי גם אם חתימתה של המבקשת זויפה, הרי שהשטרות נתנו בהרשאה של המבקשת ולכן עליה לקבל את האחריות לתשלומם. לא מצאתי סימוכין לטענה זו בבקשות לביצוע שטר ומסיבה זו בלבד אינני נדרשת להתיחס לטענה זו. יחד עם זאת, טענה של חתימה על שטר בהרשאה הינה כשלעצמה טענה הדורשת קבלת הבקשה להתנגדות לביצוע שטר ולקיום הליך של הוכחות להוכחת טענה זו.

לאור האמור לעיל, אני קובעת כי תתקבל בקשת המבקשת להתנגדות לביצוע שטר בהתיחס לכל אחד עשר הצ'קים בכפוף להפקדת סכום של 10,000 ₪ ע"י המבקשת בקופת בית המשפט תוך 21 יום מהיום, היה ולא תפקיד המבקשת את הסכום האמור לעיל במועד, תדחה בקשתה להתנגדות לביצוע שטר בהתיחס לכל אחד עשר הצ'קים והמשיבה תהיה רשאית לחזור ולפעול בתיקי ההוצאה לפועל שצוינו לעיל.

המבקשת מתבקשת להודיע לבית המשפט בצירוף קבלה על ביצוע התשלום. לאחר קבלת הודעת המבקשת ייקבעו על ידי המשך ההליכים בתיק. לא תתקבל כל הודעה עד למועד התזכורת הפנימית, אראה זאת כהודעה על אי תשלום ובהתאם לכך תדחה הבקשה לביצוע שטר.

ת.פ. 20.2.08.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008), במעמד הצדדים.

חנה קלוגמן, שופטת

בית משפט השלום-מחוז תל אביב

בשבתו בהרצליה-בן גוריון 31, הרצליה