ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כמאל אבראהים ספורי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיאה ורד שפר
נציג ציבור (עובדים) מר מימון אבוקרט
נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב בר-אל

התובע
כמאל אבראהים ספורי, ת.ז. XXXXX131
ע"י ב"כ: עו"ד סלים בשארה

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד עדי עינב-גולן

החלטה

1. עניינה של התביעה בפנינו, הינה בקבלת גמלת שירותים מיוחדים.

2. ביום 14.09.16 ניתנה החלטה, שבה קיבל בית הדין חלק מטענות התובע, הנוגעות לאפשרות ראייתו כ"בודד" ו/או כבודד יחיד" בתקופה מחודש 10/2012 ועד ליום 31.07.13. זאת שכן, עלה לכאורה מהראיות שהונחה בפני בית הדין, שבת זוגו של התובע " המתגוררת עמו סובלת לכאורה מליקויים שונים, העשויים להשליך על המחלוקת הרפואית העומדת בבסיס המחלוקת, היינו בשאלה האם במצבה הרפואי של בת זוגו של התובע יש כדי למנוע ממנה לסייע לתובע בפעולות היום יום...".

3. מאחר ובית הדין סבר כאמור כי המדובר בסוגיה הטעונה ברור מהבחינה הרפואית, צוין כי "ייתכן שהדרך הראויה לבירור המחלוקת הינה בדרך של מינוי מומחה רפואי, אשר יתבקש לחוות את דעתו ביחס לאותה שאלה".

4. על כן הוחלט, כי בטרם תינתן החלטה לפיה ימונה מומחה ויוזמן החומר הרפואי הנוגע לבת זוגו של התובע, לאפשר לצדדים להתייחס לאפשרות זו ולהביע הסתייגותם המנומקת ביחס אליה.

5. ביום 20.10.16 הודיע ב"כ התובע אודות הסכמת התובע ו בת זוגו למנוי מומחה רפואי , וכי בת זוגו של התובע מסכימה שיוזמן החומר הרפואי הנוגע אליה והרלוונטי לתביעת התובע.

6. בתגובתה לבית הדין בהודעתה מיום 01.11.16, הפנתה ב"כ הנתבע לחוזר הנתבע בדבר "תשלום קצבה לשירותים מיוחדים שהוא בודד או בודד חריג ", ולפיו לגישת הנתבע, "השאלה אשר יש להפנות למומחה הינה האם הגב' ספורי הייתה מסוגלת מבחינה רפואית לבצע באופן סביר את פעולות משק הבית הבסיסיות בתקופה הרלוונטית לתביעה, דהיינו בתקופה 10/12 ועד 31.7.13".

7. לפיכך, על יסוד האמור בהחלטה מיום 14.09.16, ובהעדר התנגדות כלשהי מטעם הצדדים ל בירור התביעה בסוגיה שהוגדרה לעיל בדרך של מינוי מומחה רפואי, אנו מחליטים כי אכן זו היא הדרך הראויה לעשות כך.

אשר לזהות המומחה הרפואי, מאחר ולכאורה עולה כי עיקר בעיותיה הבריאותיות של בת זוגו של התובע הינן בתחום הקרדיולוגיה, יהיה זה נכון לדעתנו בשלב זה למנות מומחה רפואי מאתו תחום, אשר ישאל בין היתר לגבי הצורך במינוי מומחים נוספים.

אשר לשאלות אשר ביחס אליהן יתבקש המומחה לחוות דעתו, נאמר שממקבלים אנו את גישת ב"כ הנתבע, שעיקר ההכרעה בשאלה האם התובע הוא "בודד" א ם לא ו, נוגעת בשאלה האם בת זוגו של התובע מסוגלת לספק לו שירותי משק בית בסיסיים. שאלה זו עולה בבירור מתוך החוזר בדבר "תשלום קצבה לשירותים מיוחדים למבוטח שהוא בודד או בודד חריג", שם נאמר כדלקמן:
"השיטה מבוססת על הנחה שמבוטח החי במסגרת משפחה נהנה משירותים מיוחדים בסיסיים של משק בית הניתנים עבור כל בני הבית. ללא קשר לצרכים המיוחדים הקשורים בנכותו ומתבטאים בבדיקת תפקוד. מדובר ברמה בסיסית ביותר של שירותי משק בית כגון קניות, ניקיון בסיסי, כביסה והכנה בסיסית של אוכל, שניתן לראותם כעזרת בית ל"משק ביתו" של הנכה.
כמו כן נוכחות קבועה וסדירה של בן משפחה מאפשרת לנכה להיעזר במשך היום בדברים שאינו יכול לעשות בעצמו, גם אם לא מדובר בעזרה מסיבית.

לכן הוחלט שמבוטח שנמצא תלוי בעזרת הזולת במספר מטלות ואין מי שיספק לו שירותי משק בית בסיסיים, יהיה זכאי בנסיבות שיפורטו להלן לתוספת ניקוד לבודד, שעשויה לעיתים לזכותו בקיצבה לשירותים מיוחדים".

בסעיף 3 להנחיות לעניין "מיהו בודד", נקבע כדלקמן –
"כבודד יחשב – מבוטח הגר לבדו, או עם בן משפחה מתחת לגיל 18, או עם מי שאינו בן משפחה...לרבות עקרת בית החיה לבדה בנפרד מבעלה.
למרות האמור, מבוטח הגר לבדו בדירה, אך בן משפחה מדרגה ראשונה כמוגדר לעיל גר עמו באותו עניין, באותו חצר, או באותו קיבוץ ונותן לו שירותי בית בסיסיים או טיפול אישי, לא יחשב כבודד ".

בסעיף 4 לחוזר לעניין "מיהו בודד חריג", נאמר כי "כבודד חריג יוכר מבוטח המתגורר עם בן משפחה שמתקיים בו אחד מאלה":
"א. הוא אינו מספק למבוטח שירותי משק בית בסיסיים בגלל נכותו, גילו או שהוא בן משפחה מתנכר;.... ".

8. אשר על כן, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את דר' דקה סמיר, מומחה רפואי בתחום הקרדיולוגיה, והוא מתבקש להשיב על השאלות הבאות –
א. מהי המחלה שממנה סובלת בת זוגו של התובע – גב' דומיה ספורי?
ב. האם לדעתך, בת זוגו של התובע הייתה מסוגלת מבחינה רפואית, בתקופה שהינה מושא התביעה דהיינו מחודש אוקטובר 2012 ועד 31/07/13, לספק לתובע שירותי משק בית בסיסיים, כגון קניות, ניקיון בסיסי, כביסה, הכנה בסיסית של אוכל וכד'? אנא נמק.
ג. האם לדעתך, בהתחשב במצבה הרפואי של בת זוגו של התובע בתקופה שצוינה לעיל , קיים צורך להיוועץ עם מומח ים נוס פים שתחום מומחיות ם מתאיקוייה הרפואיים של בת הזוג?

9. על ב"כ הנתבע להזמין את מלוא החומר הרפואי הרלבנטי לבת זוגו של התובע גב' דומיה ספורי, ת.ז. XXXXXX980, ולאחר שהחומר יתקבל בבית הדין תשוגר ההחלטה למומחה.

10. התיק מועבר למעקב מנ"ת לבדיקת הגעת החומר הרפואי.

11. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום , ‏י"ב חשון תשע"ז, ‏13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר מימון אבוקרט
נציג ציבור (עובדים)

ורד שפר, שופטת
נשיאה

מר יעקב בר-אל
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: כמאל אבראהים ספורי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: