ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלא אלדין שאהין נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מעין צור

התובע

עלא אלדין שאהין
ע"י ב"כ עו"ד יוסף מעלוף

נגד

הנתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אבנר קלוזנר

פסק דין

זוהי תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, יליד 19.1.76, בתאונת דרכים שהתרחשה ביום 5.3.13.
אין מחלוקת לגבי חבות הנתבעת לפצות את התובע בגין נזקיו, אלא רק לגבי שיעור הנזקים.

הנכות הרפואית
פרופ' מיכאל סודרי מונה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, על מנת לבדוק את התובע ולחוות דעתו אם לתובע נותרה נכות בעקבות התאונה.
בחוות דעתו קבע פרופ' סודרי, כי בכתף ימין אין לתובע נכות. ואילו בכתף שמאל קיימת נכות צמיתה בשיעור 10%. פרופ' סודרי קבע כי בשל ספק בלבד לאפשרות החמרה מסוימת במצבו בעקבות התאונה, ניתן לייחס 1% מהנכות לתאונה, ויתר הנכות הינה בגין מצב קודם. בנוסף קבע פרופ' סודרי נכויות זמניות כדלקמן:
מ-5.3.13 עד 10.3.13 – 100%.
מ-11.3.13 עד 30.4.13 – 20%.
מ-1.5.13 עד 31.5.13 – 10%.
התובע אינו מקבל את מסקנותיו של פרופ' סודרי. לטענתו, נכותו הינה לכל הפחות בשיעור 15% בכל כתף. לחילופין, יש לייחס את מלוא הנכות שקבע המומחה לגבי כתף שמאל, בשיעור 10%, לתאונה. לטענתו, מסקנתו של המומחה נשענת על ההנחה כי המגבלות בתנועות הכתפיים שנצפו בבדיקתו נובעות מחוסר שיתוף פעולה מלא. ואולם המסמכים הרפואיים מעידים על כך שהתובע סבל מכאבים בכתפיו, וקיבל טיפולים שונים. ממצאי הבדיקה נובעים מהגבלה אמיתית בתנועות, ולא מחוסר שיתוף פעולה. התובע מוסיף וטוען כי במסמך הרפואי מבית חולים רמב"ם מתאריך 21.9.14 מצוין כי קיים קרע בשרוול שמאל. למרות זאת קבע המומחה כי בניתוח שבוצע לתובע בכתף שמאל נצפה השרוול המסובב שלם. התובע מציין כי המומחה הסתמך על מכתב השחרור, ולא עיין בדו"ח הניתוח עצמו.
לאחר שבחנתי את טענות התובע, את חוות הדעת ואת עדותו של פרופ' סודרי, נחה דעתי כי יש לדחות את טענות התובע, ולאמץ את מסקנות חוות הדעת. ההלכה הפסוקה קובעת כי אף שחוות דעתו של מומחה שמינה בית המשפט אינה מחייבת את בית המשפט, רק בהתקיים נסיבות מיוחדות יסטה בית המשפט ממנה ( ראה: רע"א 7301/12 ש.ב. נ' כלל - חברה לביטוח בע''מ (9.4.13); ע"א 9598/05 פלוני נ' חברת ביטוח "המגן" בע"מ (28.3.07); ע"א 8513/12 שלמה אברהם נ' עילית חברה לביטוח בע"מ (18.3.13)). לא מצאתי במקרה זה נסיבות המצדיקות סטיה מחוות הדעת. פרופ' סודרי השיב באופן מנומק להשגות התובע על מסקנותיו, ואני סבורה כי עלה בידיו לבסס מסקנות אלה כדבעי.
פרופ' סודרי ציין בעדותו כי קביעת הנכות נעשית בראש ובראשונה על סמך מדדים אובייקטיביים – במקרה זה בדיקת MRI וניתוח שעבר התובע בכתף שמאל, ולא על סמך ממצאים סובייקטיביים כמו טווח תנועה שמדגים התובע בבדיקה או תלונות על כאבים. במקרה זה נעשתה בדיקת MRI, שהיא הבדיקה הטובה ביותר לקביעת פתולוגיה, בשתי הכתפיים. בכתף ימין לא נמצא קרע. בכתף שמאל בוצע ניתוח ביום 16.11.13, שבו נראה השרוול המסובב שלם. ב-MRI שבוצע כשנה לאחר מכן, הודגם קרע חלקי גדול, ומכאן קביעת הנכות בכתף זו. באשר להעדר הקשר בין הנכות לבין התאונה מסר פרופ' סודרי, כי לאחר התאונה התלונן התובע על כאבים רק בכתף ימין. התלונות על כאבים בשתי הכתפיים והדיווח על הגבלת תנועה הופיעו לראשונה חודשים לאחר התאונה. מצופה שאדם שסובל מקרע חריף בגידים לא ידגים טווח תנועה מלא כפי שצוין במסמך חדר המיון מיום התאונה ובמעקב שלאחר מכן ( עמ' 22 שו' 23 – עמ' 23 שו' 8).
באשר לטענת התובע כי המומחה לא עיין בדו"ח הניתוח אלא רק במכתב השחרור אציין, כי חובתו של תובע להמציא למומחה כל מסמך רפואי העשוי להשליך על חוות דעתו לפני עריכת חוות הדעת. במקרה זה לא המציא התובע את דו"ח הניתוח למומחה לפני עריכת חוות הדעת, לא שלח לו את המסמך במסגרת שאלות הבהרה, ואף לא הציג לו את המסמך בחקירתו הנגדית. בוודאי שאין מקום לקבוע מסקנות שונות ממסקנות המומחה על בסיס מסמך שלא הוצג למומחה ולא ניתנה לו הזדמנות להתייחס אליו.
יתירה מכך: אף אם שיעור הנכות בכתף שמאל עולה על זה שקבע המומחה, שוכנעתי מהנמקתו של המומחה כי אין היא קשורה לתאונה. כפי שציין המומחה, דיווחים על מגבלות בתנועת שתי הכתפיים הופיעו רק כמה חודשים אחרי התאונה ( אף אם מדובר בפרק זמן של 4.5 חודשים ולא של למעלה מחצי שנה – ראה חקירתו הנגדית של המומחה בעמ' 25 שו' 18-23).
לפיכך אני מאמצת את חוות דעתו של פרופ' סודרי.

נזקיו של התובע
כאב וסבל:
בהביאי בחשבון את שיעור הנכות המזערי שהינו תוצאה של התאונה, את שיעורי הנכויות הזמניות שקבע המומחה, את ימי המחלה שניתנו לתובע ואת הטיפולים הרפואיים שלהם נזקק, אני קובעת פיצוי בסך 8,000 ₪.

הפסד שכר בעבר:
מדובר בראש נזק מיוחד, שיש להוכיחו בראיות. התובע לא הגיש כל מסמך לגבי הכנסותיו לאחר התאונה. לטענתו היה עצמאי ועבד כקבלן שיפוצים, אך נאלץ לסגור את העסק לאחר התאונה. הדברים אינם נתמכים במסמכים כלשהם. אוסיף כי הנכות המזערית שהינה תוצאה של התאונה אינה כזו המצריכה סגירה של העסק. בנוסף, בחקירתו הנגדית של התובע הסתבר כי החל בלימודי משפטים כשנתיים לפני התאונה, וכי הוא מתמחה במשרד עורכי דין. הדברים לא צוינו בתצהירו של התובע, ולא מצאתי בתשובות שנתן בחקירתו הנגדית הסבר סביר לכך.
בהביאי בחשבון את ימי המחלה שניתנו לתובע לאחר התאונה, ואת הנכויות הזמניות שקבע פרופ' סודרי, אני פוסקת לתובע פיצוי גלובלי בסך 20,000 ₪ בראש נזק זה.

יתר ראשי הנזק:
באשר לראשי הנזק בעבר – מדובר בראשי נזק מיוחדים, שיש להוכיח את שיעורם בראיות. ואולם לא הובאו ראיות להוכחת אף אחד מנזקים אלה. לא הוגשו קבלות על הוצאות או על נסיעות. לא הוגשו ראיות כי נגרם נזק כספי עקב הפרת חוזים ( למעט נספח ו' לתצהיר התובע, אשר הינו מכתב דרישה בלבד, ואין בו ראיה שהתובע שילם תשלום כלשהו).
התובע טוען כי נזקק בעבר לעזרת הזולת. דא עקא כי לא הוגשו ראיות כי קיבל עזרה כלשהי בשכר. בנוסף, מצבו הרפואי כעולה מהמסמכים הרפואיים לא הצריך עזרה בהיקף העולה על עזרה מקובלת בין בני משפחה.
הואיל ומהמסמכים הרפואיים עולה כי התובע עבר טיפולים רפואיים שונים, אשר הצריכו הוצאות גם עבור נסיעות, אני פוסקת פיצוי גלובלי בסך 2,000 ₪.
באשר לראשי הנזק לעתיד – הנכות כתוצאה מהתאונה הינה בשיעור מזערי. נכות בשיעור כזה אינה בעלת השפעה על פוטנציאל השתכרותו של התובע בעתיד. היא אינה מצריכה עזרת צד ג', ואף לא הוצאות רפואיות או הוצאות ניידות. לפיכך אין מקום לפסיקת פיצוי בראשי נזק אלה.

סוף דבר
נזקיו של התובע בעקבות התאונה מסתכמים ב-30,000 ₪.
לפיכך תשלם הנתבעת לתובע סך של 30,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, שכ"ט עו"ד בסך 13% ומע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, ותחזיר לו את האגרה ששילם.
לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, אין מקום לחייב את הנתבעת להשיב לתובע את שכר עדותו של פרופ' סודרי.
זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלא אלדין שאהין
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: