ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד רבה גולן :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב רואה

נגד

נתבעים

  1. רבה גולן
  2. איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אלי הישראלי

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 19.03.2015, בין כלי רכב, מ"ר 70-030-66 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 67-431-57, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 40% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 60%.

חרף העובדה שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי:

נהג רכב הנתבעים הודה באופן מפורש במהלך עדותו כי הביט רק שמאלה ולא הביט לימינו, ולא בגלל שהסתמך על התמרור תן זכות קדימה שהוצב בכיוון נסיעתו של רכב התובעת. הוא הודה ברוב הגינותו שידע על הצבת תמרור 'תן זכות קדימה' רק בדיעבד, אחרי התאונה.

מכאן, אחריותו של נהג רכב הנתבעים לקרות התאונה.

עם זאת, איני פוטר את נהג רכב התובעת מהאחריות לקרות התאונה.

היה על נהג רכב התובעת לנהוג על פי הוראת תמרור מתן זכות קדימה, וטרם הכניסה לצומת היה עליו לוודא כי הצומת פנוי מרכבים, אלא שהוא כנראה היה עסוק בחיפוש מקום חניה במרחב החניון ולא נתן דעתו לאשר מתרחש משמאלו. הרי לא ייתכן כי אם היה מביט שמאלה לא היה מבחין ברכב הנתבעים מתקרב או נכנס לצומת.

סבורני, כי נהג רכב התובעת לא ציית לתמרור תן זכות קדימה שהוצב בכיוון נסיעתו, ואף לא שם לבו כאמור.

מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהג רכב התובעת.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ומאחר שהצד שכנגד אף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, דין התביעה להתקבל חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 3,214 ₪, שהינו 40% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תשלם שכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י' חשוון תשע"ז, 11 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רבה גולן
שופט :
עורכי דין: