ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד כהן דני :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אורן זוהר

נגד

נתבעות

  1. כהן דני, א.ד.ר. תעשיות חשמל בע"מ
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חנן פדר

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים נטענת מיום 09.06.2015, בין כלי רכב, מ"ר 17-473-32 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח מסוג מקיף (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 61-662-15 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת היא לעניין עצם קרות התאונה בין כלי הרכב לעיל, זאת לאור טענת הנתבעות לפיה המשאית כלל לא הייתה מעורבת בתאונה הנטענת. כמו כן, קיימת מחלוקת גם לעניין היקף הנזק הנטען.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה הנטענת.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית למסקנתי:

לאחר ששמעתי את העדויות, התרשמתי כי גרסתה של נהגת רכב התובעת, הן ביחס לאופן התאונה והן ביחס לקבלת פרטי המשאית הפוגעת מנהג רכב אחר, שנאמרה באופן סדור ואינטואיטיבי, הנה גרסת אמת.

בנסיבות אלו עלה בידי התובעת לעמוד בנטל הראיה המוטל על שכמה. ברם, הנתבעות לא הצליחו לסתור נטל זה.

אני מקבל את גרסתה של נהגת רכב התובעת על פני גרסתו של נהג המשאית ושל מעסיקו, אשר לא הייתה בפיהם כל גרסה התומכת בטענתם לפיה המשאית לא הייתה מעורבת בתאונה. ההיפך הוא הנכון, עדי הנתבעות לא הכחישו כי ייתכן שתוך כדי נסיעתה פגעה המשאית בדופן השמאלית של רכב התובעת מבלי שנהג המשאית הרגיש את הפגיעה. עדי הנתבעות אף לא הציגו כל אסמכתא בדבר מיקומה של המשאית במועד התאונה.

באשר לטענתו של מעסיקו של נהג המשאית לפיה נהג המשאית הינו אדם הגון ואם הייתה מתרחשת תאונה אזי נהג המשאית היה מדווח לו אודות התאונה, הרי שאין בכך כדי לשלול קיומה של התאונה הואיל ונהג המשאית אישר כי ייתכן ולא הרגיש את המגע עם רכב התובעת, ואם לא הרגיש את התאונה לא דיווח למעסיקו. לכן, גם אם הייתי קובע כי נהג המשאית הינו אדם הגון, הרי שבנסיבות העניין, אין בין הגינותו לבין אי דיווח למעסיק ולא כלום.

לפיכך, אני משוכנע כי המשאית הייתה מעורבת בתאונה כנטען על ידי התובעת.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת, נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ומאחר שהצד שכנגד אף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, אני מקבל את התביעה במלואה.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 7,725 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדים מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: כהן דני
שופט :
עורכי דין: