ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.צ. פיננסיים בע"מ נגד בי - גוד יצור שווק והפצה בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

תובעת

ש.צ. פיננסיים בע"מ

נגד

נתבעים

1.בי - גוד (גלינה) יצור שווק והפצה בע"מ
2.גלינה שולמן

פסק דין

1.עסקינן בתביעה שטרית לביצוע שיק בסך 15,000 ₪ ז.פ. 24.2.15 משוך ע"י הנתבעת 1, בערבות הנתבעת 2, ערוך לפקודת חברת תומרקום גרופ בע"מ – הנפרעת (להלן:"תומרקום"), מוסב לתובעת האוחזת בו, שנפתחה במסגרת תיק הוצל"פ מס' 503806-08-15.

2.הנתבעים הגישו בקשת התנגדות וע"פ הסכמת ב"כ התובעת ניתנה להם רשות להתגונן. התקיימה ישיבת הוכחות בה העידו מטעם הנתבעים, הנתבעת 2 ובעלה מר אליעזר שולמן, ומטעם התובעת מר שלום ז יגדון, מנהל בתובעת.

טענות הנתבעים
3.1 הנתבעת 1 נטלה מעת לעת הלוואות חוץ בנקאיות מחברת תומרקום.
הנתבעת 1 מסרה השיק נשוא התביעה ושיקים נוספים לנפרעת(תומרקום) לפירעון הלוואה חוץ בנקאית ע"ס 65,000 ₪, בה קיבלה מתומרקום כנגד השיקים שמסרה, שיק בסך 65,000 ₪.
3.2 השיק ע"ס 65,000 ₪ לא כובד ע"י המושכת –תומרקום.
3.3 לאחר החזרת השיק, הוסכם עם מנהלה של תומרקום כי העסקה תבוטל, הנתבעת תשיב השיק שקיבלה ע"ס 65,000 ש"ח לתומרקום וכנגד תשיב לנתבעים השיקים שנמסרו לצורך פירעון ההלוואה.
3.4 ע"פ הסיכום החזירה הנתבעת השיק בסך 65,000 ₪ חזרה לתומרקום, קיבלה 28,000 ₪ במזומן, כאשר מנהלה של תומרקום מתחייב כי שני השיקים ע"ס 15,000 ₪ כ"א (בכללם השיק נשוא התביעה), ימשוך מחשבון הבנק שלו וישיבם לידי הנתבעים, דבר שלא עשה. כמו כן, זיכה את הנתבעת 1 בסך 6,200 ₪ סכום ריבית.
3.5 פקידה שעבדה אצל תומרקום מסרה לבקשת הנתבעים 3 מסמכים, לפיהם התחייבה הנפרעת להחזיר לנתבעים את השיק נשוא התביעה.
3.6 בניגוד להתחייבות מנהלה של תומרקום להשבת השיקים מעולם לא הושבו. הנתבעים טוענים כי עסקת היסוד בוטלה, לא ניתנה להם כל תמורה בגין השיק נשוא התביעה ועל כן, עומדת להם טענה של כשלון תמורה מלא.
3.7 התובעת לא עמדה בפתיחת תיק ההוצל"פ בדרישות הוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ס' 8 לחוק, שכן לא צורף הסכם ההלוואה.
3.8 הנתבעת 2 כערבה עומדות לה כל ההגנות ע"פ חוק הערבות, ובין היתר הינה מוגדרת כערב יחיד, לא קיבלה העתק הסכם הלוואה ו/או פרטי הלוואה ו/או מכתב התראה, ועל כן, מופטרת מערבותה.

כישלון תמורה
4.הנתבעת1 טוענת כי השיק נשוא התביעה נמשך על ידה ונמסר במסגרת עסקה בה ביקשה לקבל הלוואה חוץ בנקאית ע"ס 65,000 ₪ מחברת תומרקום, בגינה קיבלה שיק ע"ס 65,000 ₪ שחולל, כך שהעסקה נכשלה.

5.נטל השכנוע להוכחת עסקת היסוד הנטענת כמו גם כשלון התמורה מוטל ע"פ הדין על כתפי הנתבעים, ע"פ הכלל הראייתי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה".
כפי שיפורט להלן, באתי למסקנה כי הנתבעים לא הרימו נטל השכנוע בעניין זה.

6.הנתבעים מעידים כי בין הנתבעת 1 לבין חברת תומרקום בוצעו מספר עסקאות בהם נטלה הנתבעת 1 הלוואות חוץ בנקאיות כנגדן מסרה שיקים רבים.

7.הנתבעים לא הרימו נטל השכנוע להוכחת הטענה כי השיק נשוא התביעה ושיקים נוספים נמסרו כנגד שיק בסך 65,000 ₪ (נספח ב' לתצהיר הנתבעים) שקיבלה מתומרקום.

8.הנתבעת1, הינה חברה המאוגדת בע"מ, נמנעה מהצגת מסמכים חשבונאיים מהנהלת החשבונות שלה, דוגמת כרטסת תנועות של לקוח/ספק של הנפרעת אצל הנתבעת, בה ניתן היה לראות כי אכן נרשם, שכנגד השיק בסך 65,000 ₪ שקיבלה הנתבעת, משכה הנתבעת שיקים אחרים לפקודת הנפרעת, כולל השיק נשוא התביעה.

9.הנתבעת 1 נמנעה מהצגת קבלה בגין הניכיון של השקים, כדי להראות הפרטים של העסקה במסגרת נמשך השיק נשוא התביעה. כך ניתן היה לדעת מועד העסקה, הסכום הכולל של העסקה, האם השיק נשוא התביעה נמסר לבדו לנפרעת או יחד עם שיקים נוספים ומה התמורה שקיבלה הנתבעת.

10.העד מטעם הנתבעים, מר אליעזר שולמן העיד בחקירתו הנגדית בבימ"ש כי את המסמך נספח ג' לתצהירו, שכותרתו "הצעת מחיר", קיבל מתומרקום בעת שניתנו שני השיקים ע"ס 15,000 ₪ אשר אחד מהם הינו השיק נשוא התביעה, אשר כנגד מסירת שיקים אלה ונוספים קיבל באותו מעמד מתומרקום הלוואה - שיק ע"ס 65,000 ₪ (שצורף כנספח ב' לתצהירו)(עמ' 5 לפרוטוקול ש' 9-13).

11.גרסת הנתבעים לפיה עסקת היסוד הייתה הלוואה בסך 65,000 ₪ בגינה מסרו את השיק נשוא התביעה ושיקים נוספים, אינה מתיישבת עם האמור בנספח ג' לתצהיר הנתבעים.

12.מר שולמן בעדותו העיד כי נספח ג' לתצהירו, שכותרתו "הצעת מחיר" נמסר לו במועד קבלת ההלוואה - השיק ע"ס 65,000 ₪.
עיון בנספח ג' מלמד כי הינו משקף הצעת מחיר לביצוע עסקה לניכיון 2 שיקים ע"ס 15,000 ₪ כ"א (סה"כ 30,000 ש"ח), אחד מהם הינו השיק נשוא התביעה, לפיה ישולם לנתבעת סך 22,550 ₪ (לאחר ניכוי העמלה). מעיון במסמך זה לא ניתן ללמוד כי השיק נשוא התביעה הנזכר בו נמסר בגין הלוואה ע"ס 65,000 ₪.

13.נספח ג' אינו מפרט שיקים נוספים(מלבד 2 השיקים הנזכרים בו), ולא ניתן ללמוד ממנו כי נמסרו ע"י הנתבעים שיקים נוספים לפירעון הלוואה המסתכמים לסך 65,000 ₪.
למעשה מסמך זה עומד בסתירה לגרסת הנתבעים, ומתיישב יותר עם המסקנה כי השיק נשוא התביעה אינו קשור כלל להלוואה נשוא השיק ע"ס 65,000 ש"ח.

14.הנתבעים צרפו כנספח ד' לתצהירם, תצלום 2 שיקים, השיק נשוא התביעה ושיק נוסף, כ"א ע"ס 15,000 ₪, אשר הוטבע בהם חותמת : "תומרקום גרופ בע"מ", ונרשם על פני אחד הצילומים "השיקים יוחזרו וזיכוי 6200 ריבית".

15.אני סבור כי אין בנספח ד' להוות ראיה להוכחת הטענה בדבר ביטול עסקת היסוד והתחייבות תומרקום להחזרת השיק נשוא התביעה לנתבעים .
ע"פ גרסת הנתבעים הכיתוב ע"ג תצלום השיק, נערך ע"י פקידה בתומרקום, בשם נינה או ילנה.(עמ' 5 לפרוטוקול מיום 6.9.16 ש'14-15).
הנתבעים הנושאים בנטל השכנוע והבאת הראיה להוכחת גרסתם בדבר ביטול עסקת ההלוואה והתחייבות תומרקום להשבת השיק נשוא התביעה, לא זימנו את הפקידה אשר ערכה המסמך או נציג מוסמך אחר , אף שהיה בידם לעשות כן.

16.המסמך נספח ד' לא הוגש לבית המשפט באמצעות עורכו, כך, שלא ניתן לקבלו כראיה לאמיתות תוכנ ו, ולא ניתן ללמוד כי הכיתוב והחותמת המוטבעת על תצלומים אלה נעשה ע"י הנציגה של חברת תומרקום.

17.בתמיכה לגרסתם מפנים הנתבעים גם לנספח ה' לתצהירם, מסמך שלטענתם נערך ונמסר להם ע"י תומרקום, שכותרתו "רשימת שיקים", אשר לצד מספר השיק נשוא ההליך נרשם "הושב ללקוח".

18.משלא זימנו הנתבעים למתן עדות מטעמם את נציג חב' תומרקום אשר ערך את המסמך, לא ניתן להגיש המסמך נספח ה', כראיה לאמיתות תוכנו.

19.יתר על כן, הלכה היא כי הימנעות בעל דין מלזמן עד רלוונטי, ללא כל טעם סביר , לצורך הוכחת גרסתו, חזקה כי אילו זומן אותו עד, היה הדבר פועל לחובתו. במקרה זה הימנעות הנתבעים לזמן הפקידה או נציג תומרקום פועלת לחובתם.

20.עדותו של מר אליעזר שולמן, בכלל ובפרט לענין טענתו כי קיבל המסמכים נספחים ג', ד' ו- ה' מפקידה בחברת תומרקום, הינה עדות יחידה של בן זוגו של בעל הדין (סעיף 54(2) לפקודת הראיות[נוסח חדש],התשל"א-1971), או עדות של אדם המעוניין בתוצאות המשפט לטובת בעל הדין שקרא אותו להעיד(ס'54(3)), אשר בנסיבות אלה לא מצאתי להסתפק בעדות יחידה זו.

21.חולשתה של גרסת הנתבעים מתגברת , לנוכח עדותו של עד הנתבעת, מר שולמן בדיון ההוכחות(עמ' 6 ש'13-15), אשר אישר שגם לאחר שביטלה הנתבעת את השיק נשוא התביעה, המשיכה הנתבעת לכבד שיקים רבים. "בעשרות אלפי שקלים מחשבון החברה...אחרי שהתאריך של השיק הזה חלף".

22.עד הנתבעת מר שולמן העיד כי הנתבעת המשיכה לעבוד עם הנפרעת- תומרקום עוד חודשים רבים לאחר שבוטל השיק נשוא התביעה אשר לא הוחזר לנתבעת וזאת עד לקראת סוף שנת 2015.(עמ' 7 לפרוטוקול ש'6). מנהל הנתבעת, כאשר חקר עד התובעת, הודה בתוכן שאלתו כי "הרבה שיקים שלי עברו אצלך ולא היתה בבעיה..."(עמ' 8 ש'11).

23.גם שורת ההגיון והשכל הישר מחייבים כי כבר בתחילת חודש נובמבר 2014 (3.11.14) עת כשלה התמורה (השיק בסך 65,000 ₪ ז.פ. 3.11.14 לא כובד), ולא תוקנה ההפרה, הנתבעת לא הייתה ממשיכה לעבוד עם תומרקום עוד כשנה שלמה במהלכה משכה לטובתה שיקים רבים בסכומים גדולים שנפרעו על ידה.

24.ביתר שאת, לא הייתה הנתבעת ממשיכה לעבוד עם תומרקום לאחר פברואר 2015, לאחר שהשיק נשוא התביעה הוצג לפירעון בחשבונה, חרף כישלון נטען לעסקת היסוד, אולם כפי שראינו פעילותה עם תומרקום נמשכה עד לקראת סוף 2015.

25.לא פחות תמוה הינה טענת הנתבעת כי במסגרת ביטול עסקת היסוד קיבלה במזומן סך 28,000 ₪.יוצא כי אף לשיטת הנתבעת קיבלה מזומן בסך 28,000 ₪, אף שביטלה את העסקה.

לאור כל המפורט לעיל, באתי למסקנה כי הנתבעים לא הוכיחו לבימ"ש קיומו של כישלון תמורה.

החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות
26.הנתבעים טוענים כי התובעת לא עמדה בדרישות הוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות,תשנ"ג-1993,שכן לא צורף הסכם ההלוואה ונגבו ממנה ריביות נשך בניגוד לחוק .
הוראות החוק אינן חלות על המקרה.

27.הוראות החוק חלות על המלווה. אין חולק כי התובעת לא העמידה לנתבעת הלוואה בגין השיק נשוא התביעה ואף לא נטען כך.

28.כמו כן, החוק אינו חל על לווה שהינו תאגיד (סעיף 1 לחוק), כאשר הטענה הינה כי הנתבעת1 הינה זו שנטלה את ההלוואה בגינה ניתן השיק נשוא התביעה(סעיף 103 לתצהיר מר א.שולמן), כך שהחוק אינו חל על הנתבעת 1 ולפיכך גם לא על הנתבעת 2 הערבה לה.

חוק הערבות
29.הנתבעת 2 טוענת כי התובעת לא עמדה בדרישות הוראות חוק הערבות, תשכ"ז-1967, וכי עומדות לה כל ההגנות שבחוק הערבות, בין השאר בהיותה "ערב יחיד".

30.טענת הנתבעת 2 כי לא קיבלה את הסכם ההלוואה ו/או פרטי ההלוואה הינן טענות העומדות לערב כלפי המלווה. התובעת אינה בגדר מלווה, שכן לא העמידה לנתבעת הלוואה, ודי בכך כדי לדחותן.

31.הנתבעת 2 אינה בגדר "ערב יחיד". סעיף ההגדרות בפרק ב' לחוק הערבות, קובע כי אינו חל על בעל שליטה בתאגיד, דוגמת הנתבעת 2, אשר בסעיף 1 לתצהירה אישרה כי הינה "בעלת החברה".

הנתבעים בסיכומיהם טוענים כלפי התובעת מדוע לא תבעה את מנהל הנפרעת בתביעה דנן, אולם המדובר בתביעה לביצוע שטר, בה ניתן לתבוע רק החתומים על השטר, דוגמת הנתבעת מושכת השיק, הנפרעת- שחתמה חתימת הסבה, וכן הנתבעת 2 שערבה, ולא ניתן לתבוע את מנהל הנפרעת שאינו חתום על הש יק.

32.טענה נוספת המועלית בסיכומי הנתבעים הינה כי התובעת התרשלה בקבלת השיק לניכיון, באשר לא ערכה טרם קבלת השיק, לפחות בירור טלפוני לעניין עסקת היסוד.
בעניין זה יאמר כי אין כל חובה שבדין לעשות בירור יזום כזה. הפסיקה מגדירה שיק סחיר כ"רץ ללא מטען", ואין מקבל השיק נדרש לערוך בדיקות חיצוניות לשיק.

התובעת אוחזת כשורה
33.מטעמה של התובעת הוגש תצהירו של מנהלה מר שלום זיגדון.
ע"פ עדותו התובעת קיבלה את השיק לניכיון מחברת תומרקום ביום 4.11.14. התובעת צרפה העתק קבלה לנכיון מס' 21757, בה נכלל גם השיק נשוא התביעה יחד עם שיקים נוספים שנוכו אצלה.(העת ק הקבלה לניכיון צורף כנספח ב' לתצהיר התובעת).

34.הוכח לבית המשפט כי בוצע ע"י התובע ביום 4.11.14 תשלום מלוא התמורה עבור עסקת הניכיון במסגרתה קיבלה את השיק נשוא התביעה, נתמכה באסמכתאות, צורף נספח ג' לתצהיר התובעת, העתק טופס העברה מחשבון התובעת בבנק לאומי המעיד על ביצוע העברה הבנקאית לתומרקום, התואמת את הסכום לביצוע בקבלה לניכיון (נספח ב') בסך 33,942 ₪.
מעיון בטופס ההעברה הבנקאית (נספח ג') ניתן לראות כי מופיע בו שמה של הנפרעת הכתוב בשפה האנגלית כמקבלת התשלום.

35.טענת הנתבעים כי הסיחור בין הנפרעת- תומרקום לבין התובעת הינו "סיחור פיקטיבי" במסגרת קנוניה, על מנת לזכות במעמד של צד שלישי, הינה טענה סתמית שלא הוכחה לבימ"ש, באשר הוכח כי הנפרעת ניכתה השיק נשוא התביעה אצל התובעת וקיבלה בגינו תמורה מלאה.

36.בנסיבות העניין, בהן לא הוכח לבימ"ש כי נפל פגם בזכות הקניין, שכן הנתבעים לא הרימו נטל השכנוע להוכחת הטענה בדבר כישלון התמורה, זכאית התובעת בהיותה אוחזת בשיק להיפרע מהנתבעים מלוא סכום התביעה.

37.התובעת האוחזת בשיק, אשר במסגרת עסקת הניכיון נתנה בגינו תמורה, רואים אותה ע"פ הוראת ס' 26(ב) לפקודת השטרות, כאוחז בעד ערך כלפי הקבל וכלפי כל מי שנעשה צד לשטר לפני אותו זמן.

38.לתובעת האוחזת בשיק נשוא התביעה עומדת החזקה הקבועה בהוראת סעיף 29(ב) לפקודת השטרות, כי הינה אוחזת כשורה בשיק.
הנתבעים לא הוכיחו כי נפל פגם בזכות הקניין של התובעת בשיק (כישלון תמורה) טרם סיחורו וקבלתו אצל התובעת, ועל כן, ע"פ ס'29(ב) לפקודה נהנית התובעת מהחזקה כי הינה אוחזת כשורה.

39.הנתבעים טוענים כי הנפרעת תומרקום ניכתה את השיק אצל חברת גולדן אקוויטי(2006) בע"מ(להלן: אקוויטי") שחותמתה הוטבעה בגב השיק ונמחקה , אשר הפקידה השיק בחשבון הבנק שלה לגבייה, ולאחר שלא כובד סוחר השיק לתובעת, אשר קיבלה השיק בחוסר תום לב לאחר מועד פירעונו ולאחר שחולל.

40.טענת הנתבעים לעניין סדר מהלך הדברים, לפי ו נטען כי השיק הוסב תחילה מתומרקום לצד ג'- אקוויטי וממנה לתובעת, ולא מתומרקום לתובעת וממנה לצד ג', נטענת על דרך הסתם, בלא שהנתבעים מציגים כל ראיה לעניין זה.

41.מהראיות שהובאו ע"י התובעת הוכח לבימ"ש, כי השיק נשוא התביעה הוסב ע"י הנפרעת ונוכה אצל התובעת בטרם זמן פירעונו, ונעשה בו ע"י התובעת ניכיון משנה אצל חברת אקוויטי.
התובעת צרפה לתצהיר עדותה הראשית כנספח ב', קבלה לפיה השיק התקבל אצלה לניכיון ביום 4.11.14, זמן ניכר טרם זמן פירעונו ביום 24.2.15. ע"פ הנטען בסעיף 10 לתצהירה, התובעת ביצעה בשיק ניכיון משנה אצל חברת אקוויטי, ולאחר שחולל השיק, השיבה את תמורתו לחב' אקוויטי וקיבלה חזרה את השיק לחזקתה. העתק שובר השבת השיק לתובעת ופירוט תנועות השיק אצל מנכה המשנה צורפו כנספח ו' לתצהיר התובעת.

42.מהמפורט לעיל, עולה כי התובעת קיבלה השיק נשוא התביעה טרם זמן פירעונו כאשר הינו שלם ותקין ע"פ מראהו, כשהיא אוחזת בשיק אחיזה כשורה.

43.לאור כל המפורט לעיל, התובעת הוכיחה התביעה וזכאית ליטול פסק דין על מלוא סכום התביעה השטרית.
אני מורה על המשך ההליכים בתיק הוצל"פ מס' 503806-08-15.
מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות אגרת בימ"ש בסך 542 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י' חשוון תשע"ז, 11 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.צ. פיננסיים בע"מ
נתבע: בי - גוד יצור שווק והפצה בע"מ
שופט :
עורכי דין: