ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד אלדן שירותי דרך :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רגב

נגד

נתבעות

  1. אלדן שירותי דרך
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד בן משה

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 28.05.2013, בין כלי רכב, מ"ר 48-597-62 שבעת התאונה היה מבוטח מפני נזקי רכוש (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 74-860-12, שהיה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין נסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות מטעם הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג המשאית יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 80% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 20%.

הגם שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה עקבית, רציפה, קוהרנטית ומתיישבת עם מוקדי הנזק, על פני גרסתו של נהג המשאית שלא הייתה מהימנה עליי.

5.2. אני סבור כי המשאית הוסעה במהירות נסיעה בלתי תואמת את תנאי הכביש, ומבלי שנהג המשאית נותן את דעתו לרכבים המשתלבים מימינו. שוכנעתי כי בעת ההשתלבות של רכב התובעת בכביש הוא היה לפני המשאית, כך שהיה על נהג המשאית לאפשר את השתלבותו של רכב התובעת. אולם, בפועל נהג המשאית בלם את המשאית ברגע האחרון מתוך ניסיון לחצות את הצומת באור מהבהב ברמזור שבכיוון נסיעתו. אלא שכאשר בלם נהג המשאית את המשאית היא לא הספיקה לעצור ופגעה בחלק האחורי של רכב התובעת.

5.3. עם זאת, סבורני כי גם לנהג רכב התובעת אחריות חלקית בגין קרות התאונה. סבורני כי היה עליו להיות ער יותר לכלי הרכב האחרים הנוסעים בכביש עוד טרם השתלבות הכבישים, במיוחד לאור שעת לילה המאוחרת, ולמעשה לנהוג במשנה זהירות.

5.4. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו. זאת למעט, ראש הנזק של גרירה וחילוץ שלא צורפה כל אסמכתא בעניין. משכך, מסכום התביעה יופחת סך של 300 ₪, כך שסכום התביעה יעמוד על סך של 26,373 ₪.

לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 21,098 ₪, שהינו 80% מסכום התביעה (כאמור בסעיף 5.4 לעיל), בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אלדן שירותי דרך
שופט :
עורכי דין: