ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי בביש נגד בריל תעשיות נעלים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט משה בר-עם

תובע

אורי בביש
ע"י ב"כ עוה"ד מרים כפרי-כהן

נגד

נתבעים

  1. בריל תעשיות נעלים בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שלמה שטיינר

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 2.11.2016 ומשלא הוגשה הודעה עד למועד שנקבע, הנני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית במועדים כדלקמן:

1. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 14.12.2016. העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבעים, הנתבעים יגיש ו תצהירי עדות ראשית עד ליום 15.1.2017. העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית לצד שכנגד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים, שבעניינם לא הוגש תצהיר, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. במקביל להגשת התצהירים, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, ערוכים, ממוספרים בסדר עולה ומסומנים בדגלונים. הנתבעים ימספר ו את תיק המוצגים של הם בהמ שך למספור תיק המוצגים של התובע. לתיקי המוצגים יצורפו אך ורק מסמכים רלוונטיים לתובענה, ובכלל זה חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור, שבדעת הצדדים לסמוך עליהם במהלך הדיון, ואלה יתקבלו כראיות קבילות בתובענה, אלא אם כן תעלה, בתחילת הדיון הראשון שלאחר הגשתם, טענה כנגד קבילותן. תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה נפרדת ואולם, הצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין משקלם של המסמכים שיצורפו לתצהיריהם, בסיכומיהם. הצדדים יהיו מנועים להגיש מסמך אשר לא צורף לתיק המוצגים.

הצדדים יגישו עותק פיזי של התצהירים ותיקי המוצגים לתיק בית המשפט.

3. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי לטעון בעניינם, במסגרת סיכומיו ולא ייחשב כמוותר על זכות לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם.

4. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את העדות באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו.

5. המשך הדיון נקבע לקדם משפט מסכם ביום 29.1.2017 בשעה 9:00.

6. במסגרת קדם המשפט המסכם, יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי בביש
נתבע: בריל תעשיות נעלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: