ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גידי ניסים נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ :

לפני כבוד ה שופט משה תדמור-ברנשטיין

התובע:

גידי ניסים, ת.ז. XXXXXX119

נגד

הנתבעים:

  1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
  2. בנק הפועלים בע"מ

פסק דין

בענייננו תביעה כספית על סך 6,000 ₪, כשבבסיסה – תביעה להשבה של 4,000 ₪. התובע טוען כי חויב על ידי הנתבעים בגין משיכת כספים בכספומט, שבפועל - לא צלחה; כספים שלא קיבל בעין לידיו . לטענתו, ביום שישי, 28.8.15 , ניסה למשוך כספים ממכשיר כספומט שמפעיל הנתבע 1 (להלן: "הכספומט"), ואף שבפועל לא הצליח למשוך כספים בשני נ יסיונות כושלים למשיכה של 4,000 ₪ (להבדיל, מ-2,000 ₪ - שהצליח למשוך מהכספומט באותו בוקר), חויב על ידי הבנק שלו – הנתבע 2 - בגין משיכה בכספומט (של הנתבע 1), כאמור; החיוב שבגינו תובע התובע השבה, הוא בסך 4,000 ₪ (סכום, שלפי מסמכים שהציג נציג הנתבע 1 – נרשם בפעולות הכספומט ככזה ש נמשך בפועל ).

בדיון שנערך בנדון שמעתי ארוכות את עדויות הצדדים. נציג הנתבע 1 הציג מסמכים שלפיהם נרשמה משיכה של הסכום, כאמור, והתובע כפר במשיכת הסכום , כאמור. הנתבע 1 לא הציג לבית המשפט את צילומי הכספומט, וטען כי מצא שאין בכך כל תועלת; זאת, באשר ממילא הראיה איננה חד-משמעית; לטענתו, כרטיס האשראי של התובע בלוויית הקוד המתאים, עלול לשמש בידי כל אדם במשיכת הסכום שבמחלוקת.

לנוכח אופי המחלוקת, הצעתי לצדדים כי בית המשפט ימנה, בהסכמתם, מכון פוליגרף לבחינת גרסת התובע . מכון הפוליגרף יקבל את כתבי הטענות וינסח, לפי מומחיותו וניסיונו, את השאלות שיש להציג לתובע בענייננו. תוצאות בדיקת המכון יהיו סופיות ומכריעות, ובית המשפט יהא רשאי ליתן פסק דין על יסוד בדיקת הפוליגרף, מבלי לקיים דיון נוסף .

הצדדים קיבלו את ההצעה, ואף הסכימו בענין שיעורו של סכום הפיצוי בגין הנזק בענייננו. הוסכם כי, ככל שהתביעה תימצא מוצדקת ישולם על ידי הנתבע 1 לתובע סך 6,000 ₪, וכי היה ותוצאות הפוליגרף ישללו את גרסת התובע, ישלם התובע לנתבעת 1 סך של 1,000 ₪ בגין הוצאות ניהול התביעה. עוד הוסכם כי, מעבר לאמור יפסוק בית המשפט החזר הוצאות הפוליגרף לחובת הצד שהפסיד.

חוות הדעת המומחה בענין בדיקת הפוליגרף מיום 25.10.16, ש הוגשה לבית המשפט ביום 26.10.16, מצאה כי הנבדק, התובע, דובר אמת; זאת - לאחר שבתשובת הנבדק לחמש השאלות שהוצגו לו, נמצאו ממצאים המצביעים על אמירת אמת.

אי לכך, על פי הסכמת הצדדים, דין התביעה נגד הנתבע 1 להתקבל במלואה . עם זאת, אני מוצא כי יש לדחות את התביעה נגד הבנק של התובע, הנתבע 2, שמצאתי לקבל את טענתו, שפעל בהסתמך על ממצאים ועובדות, שאינם בשליטתו, ושנמסרו לו על ידי ובאחריות הנתבע 1; זאת - ללא צו להוצאות.

ראיתי את טענת התובע לזכאות להחזר הוצאות נוספות, אך אני מוצא כי בענייננו קובעת הסכמת הצדדים, והיא - מוגבלת למה שהוסכם, כאמור. התובע הציג חשבונית, המאשרת ביצוע תשלום בגין שכר טרחת המכון בבדיקה שערך, בסך של 2,340 ₪; הוצאה זו, על פי המוסכם, תושב לו על ידי הנתבע 1.

סוף דבר

התביעה נגד הנתבע 1 מתקבלת במלואה .
הנתבע 1 ישלם לתובע סך כולל של 8,340 ₪, וזאת - בתוך 30 יום מהיום, שאחרת יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד מתן פס"ד זה ועד למועד התשלום בפועל.

התביעה נגד הנתבע 2 נדחית, ללא צו להוצאות.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי – בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ד' חשוון תשע"ז, 05 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גידי ניסים
נתבע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: