ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חדרה נגד רומן אלכסייב :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

מאשימה

עיריית חדרה

נגד

נאשם

רומן אלכסייב, ת.ז. XXXXXX394
באמצעות ב"כ עוה"ד נחמי פיינבלט

החלטה

רקע
בתאריך 3.5.15 הגישה המאשימה לבית המשפט כתב אישום שייחס לנאשם מר דורון מרום, ת.ז. XXXXX835 (להלן: "מרום"), עבירה של חניה על מדרכה, לפי סעיף 5(ד)(3) לחוק העזר לעירית חדרה (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"א-1990. מרום הואשם בכך שבתאריך 4.7.14 בשעה 10:22 או בסמוך לכך, הוא העמיד את רכבו על המדרכה רח' הרברט סמואל 51 בחדרה.

כתב האישום הוגש בעקבות בקשת מרום להישפט בגין דו"ח החניה שניתן ביום 4.7.15 לרכבו, מ.ר. 3896751 (להלן: "הרכב").

בתשובתו לכתב האישום, במהלך דיון שהתקיים בפני ביום 20.10.15, טען מרום כי הוא עצמו בעליו של בית עסק הממוקם בהמשך הרחוב הנ"ל ( חנות של חברת האחים מרסל ושות' בע"מ) וכי רכבו הועמד על המדרכה על ידי הנהג שנהג בו באותה עת, בהתאם להנחיית מנהל העבודה שלו, לשם פריקת סחורה ולמשך מספר דקות. מרום הוסיף וטען כי שעות הפריקה והטעינה המותרות במקום "הן אבסורד", שכן מדובר בשעות הלילה (21:00 עד 09:00).

לאור טענות אלה ולנוכח העובדה שטענות דומות להן נשמעות בפני לא פעם מצד נאשמים רבים ושונים, הוריתי למנהל מחלקת הכבישים בעיריית חדרה להבהיר בכתב, היכן על פי תפיסתו אמור היה רכבו של הנאשם לעמוד לשם פריקת הסחורה במקום והכל בהתחשב בשעות הפריקה והטעינה הנקובות בשלט וברחוב הנדונים .

בהודעתה מיום 14.12.15, אליה צורפה התייחסות מנהל מחלקת פיתוח התשתיות בעירייה, הבהירה המאשימה כי מדובר ברחוב שיש בו גם מקומות חניה המסומנים ב"כחול לבן" וכי ככל שהשעות המצוינות בתמרור המתיר פריקת וטעינת סחורה אינן לרוחו של בעל עסק זה או אחר, כי אז עליו לפנות בבקשה מתאימה אל הגורמים הרלבנטיים.
בנוסף לכך ציינה המאשימה בהודעתה את הצורך בהסבת הדו"ח נשוא כתב האישום על שמו של הנהג שביצע את העבירה בפועל.

בהחלטתי מיום 9.1.16 הוריתי למרום להמציא לבית המשפט את פרטי נהג הרכב וביום 3.2.16 הוא עשה כן.

ביום 8.2.16 הגישה המאשימה את כתב האישום מתוקן בו יוחס ביצוע העבירה הנדונה ל נהג הרכב, הוא הנאשם שבפני - מר רומן אלכסייב.

טענות הנאשם
ב"כ הנאשם המודה בשמו כי הוא אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו, טוען כי כתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט בחלוף יותר משנה מאז בוצעה העבירה. במצב דברים זה, כך לשיטתו, משהנאשם אמנם הסכים להסבה אך לא ויתר על טענת ההתיי שנות, הרי מדובר בעבירה שהתיישנה ולכן דין כתב האישום להתבטל.

עמדת המאשימה
המאשימה מפנה בתשובתה אל הוראת סעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולה] התשמ"ב-1982, טוענת לתקופת התיישנות של שנתיים ומוסיפה כי "התנהלות החברה (בית העסק – ר.ס.מ) והנהג מחוסרת תום לב שכן הנהג שביצע את העבירה היה אמור להגיש את הבקשה להישפט בעצמו ו/או לחילופין היה על החברה להודיע למאשימה כי הנהג הוא זה שביצע את העבירה". לשיטת המאשימה, ככל שטענת הנאשם תתקבל, יאפשר הדבר גם לנאשמים אחרים להתחמק מאחריות פלילית לביצוע עבירות חניה על ידי הגשת בקשות סרק להישפט.

דיון והכרעה
סעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982, קובע כי:
"(א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בענינה הזמנה לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב);
ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.
סעיף 230 לחוק הנ"ל קובע כי:
"הודיע אדם לפי סעיף 229(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו....".
לנוכח הוראות ברורות אלה, בהעדר מחלוקת על כך שהודעת תשלום הקנס נשלחה בשעתה אל מר מרום שהוא בעליו הרשום של הרכב, בתוך המועדים הקבועים בחוק, כתב האישום נגדו הוגש ביום 3.5.15 - דהיינו בתוך פחות משנה מאז מועד ביצוע העבירה (4.7.14) , פרטי נהג הרכב בפועל (הנאשם) נמסרו על ידו לראשונה לבית המשפט ולמאשימה רק ביום 3.2.16 וכתב האישום כנגד הנאשם הוגש ביום 8.2.16 (בטרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה), מסקנתי היא כי דין טענות ב"כ הנאשם בדבר התיישנות העבירה, להידחות.

בנוסף לכך אעיר כי טענות המאשימה בדבר אופן התנהלותם של מר מרום והנאשם במקרה זה, נכונות בעיני ואני סבורה כי טוב יעשה מר מרום אם יבהיר לנהגי ומנהלי העבודה בחברה שבבעלותו את חובתם לציית לחוק ולדווח בכל מקרה של ביצוע עבירה באופן שיאפשר העמדתו לדין של מי שביצעה בפועל, בתוך המועדים הקבועים בחוק.

ב"כ הנאשם יודיע לבית המשפט עד ליום 17.11.16 האם הוא מבקש לקבוע מועד לישיבת הוכחות בתיק זה, או שדי בקביעת מועד לדיון רגיל..
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ד' חשוון תשע"ז, 05 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חדרה
נתבע: רומן אלכסייב
שופט :
עורכי דין: