ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל הכרמלי נגד מדינת ישראל :

החלטה בתיק בש"א 6081/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקש:
גבריאל הכרמלי

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל - משרד הביטחון

בקשה להארכת מועד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפניי בקשה להארכת מועד להגשת הליך ערעורי על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 2.5.2016 בה נדחתה בקשתו של המבקש לפטור מתשלום אגרה (לה עתר בד בבד עם בקשה לתיקון כתב התביעה), ועל החלטה מיום 6.7.2016 בה נקבע כי אין מקום להוסיף ולדון בבקשות נוספות במסגרת ההליכים המקדמיים.

בבקשת הארכה אשר הוגשה, לצד בקשת רשות ערעור, ביום 7.8.2016 ציין המבקש כי ביום 21.7.2016 שלח באמצעות הפקסימיליה הודעה על כוונתו להגיש בקשת רשות ערעור על שתי ההחלטות האמורות, וזאת נוכח שביתת עובדי בית המשפט באותו מועד. המבקש הדגיש כי בקשתו מוגשת על מנת "למנוע מצב של אי בהירות בעניין מועדי ההגשה". כן כלל המבקש בגוף בקשת רשות הערעור בקשה להארכת מועד להגשת הליך ערעורי על ההחלטה הדוחה את בקשתו לפטור מתשלום אגרה "וזאת כדי למנוע 'מעגל קסמים' חוזר".

2. בכל הנוגע להחלטה מיום 6.7.2016 הוגש ההליך הערעורי טרם שהמועד להגשת בקשת רשות הערעור חלף, ובקשתו למתן ארכה, אשר הוגשה למען הזהירות, מיותרת בהקשר זה.

לעומת זאת המועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת הביניים מיום 2.5.2016 חלף למעלה מחודש וחצי קודם לפניית המבקש לראשונה לבית משפט זה, ופרק זמן דומה קודם לשביתת עובדי בית המשפט, כפי שציינה בצדק המשיבה, המתנגדת לבקשה. הנימוק שהעלה המבקש כמצדיק לטעמו מתן ארכה הוא שיהיה בכך כדי "למנוע 'מעגל קסמים' חוזר", שכן, כך נראה, בכוונתו לשוב ולעתור לתיקון כתב התביעה.

נימוק זה אינו מצדיק לטעמי מתן ארכה. זאת שכן נימוק זה אינו כולל כל הסבר לכך שההליך הערעורי לא הוגש לכתחילה במועד הקבוע לכך בדין. כך למשל אין בפי המבקש כל טענה לטעות שבדין, לחוסר ידיעה של הדין, או לקיומן של נסיבות שלא היו תלויות בו אשר מנעו הגשת הליך ערעורי במועדו. עוד אציין כי על פי הנימוק שהעלה המבקש - נימוק שלא פורט כדבעי - בכוונתו להוסיף ולפעול בנתיב חלופי, והטענה למניעת "מעגל קסמים" (טענה שכאמור לא פורטה) אינה מצדיקה, כשלעצמה, מתן ארכה. אוסיף כי היות ומדובר בהחלטת ביניים, שמורה למבקש האפשרות להשיג עליה בסיום ההליך בבית המשפט המחוזי בד בבד עם ערעור על פסק הדין, ככל שהמבקש ימצא לנכון להשיג עליו, כך שאין בדחיית הבקשה כדי לסגור בפניו את הדלת.

בנסיבות אלו והגם שנתתי משקל לכך שהמבקש אינו מיוצג, ומשלא הוכחו "טעמים מיוחדים" המצדיקים מתן ארכה, הבקשה למתן ארכה להגשת הליך ערעורי על ההחלטה מיום 2.5.2016, נדחית.

אשר על כן, יגיש המבקש הליך ערעורי מתוקן המופנה כלפי ההחלטה מיום 6.7.2016 בלבד, אשר כאמור בכל הנוגע אליה הוגש ההליך במועד.

בקשת רשות ערעור מתוקנת תוגש בתוך שבעה ימים מעת המצאת ההחלטה לידי המבקש.

בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ז' בחשון התשע"ז (‏8.11.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: גבריאל הכרמלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: