ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב צבי אל נגד עיריית בני ברק :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט ד"ר קובי ורדי

העותר

יעקב צבי אל
ע"י ב"כ עו"ד שרגא אליעד

נגד

משיבים

  1. עיריית בני ברק
  2. ועדה מקומית לתכנון בני ברק

ע"י ב"כ עו"ד יהודה לייבוביץ'

3. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד לימור חלד-רון

החלטה

בקשה לצו ביניים להורות על הקפאה ו/או מניעת הוצאתה לפועל של החלטה בלתי חוקית של המשיבה 1 בדבר הפעלתם של גני ילדים בחלקה 328 בגוש 6188, בשדרות הנצי"ב בבני ברק (להלן – " החלקה").
זאת, עד להכרעה בעתירה בה מבוקש לבטל את החלטת המשיבה 1 להפעלת גני ילדים בחלקה, כהחלטה בלתי חוקית שהתקבלה, בין היתר , בחוסר סמכות, בשרירות ובחוסר סבירות קיצוני.
יש לציין כי ביום 25.10.2016 ניתן על-ידי צו ארעי כי עד להחלטה אחרת לא יופעלו גני הילדים בחלקה וזאת לאחר שהתברר כי הגנים אוכלסו ככל הנראה ביום 25.10.2016 והופעלו בלא ש קיים רישיון להפעלתם.
יש לציין גם כי העותר, שהינו בעל נכס הגובל בחלקה , מנהל הליכים משפטיים נוספים, כולל בבית משפט זה, כנגד הצבת המבנים היבילים שהציבה המשיבה 1 בחלקה עבור גני הילדים.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות החלטתי לקבל את הבקשה לצו הביניים, באופן שהצו הארעי שניתן על-ידי ביום 25.10.2016 ישמש כצו ביניים עד להכרעה בעתירה.
בלא קשר לסיכויי העתירה עצמה ובלא להכריע בהם לגבי עצם האפשרות של המשיבה 1 להחליט על הפעלת גני ילדים בחלקה (כמו גם על הצבת המבנים היבילים בחלקה, נשוא המתברר בתיק האחר), לא ניתן לקבל ולהכשיר את התנהגות המשיבות 1-2 העושות דין עצמי תוך הפרה בוטה של הנהלים והדין ומנסות לקבוע ולקבע עובדות בשטח בבחינת "לית דין ולית דיין".
כך, המשיבות 1-2 מודות בפה מלא כי אין רישיון להפעלת גני הילדים בחלקה, ברם טוענות שהפעלת גן ללא רישיון הוא עניינו של משרד החינוך האחראי לכך ולא של העותר.
כך גם, לא מהססות המשיבות 1-2 לטעון כי למרות שהן מפעילות את הגנים ללא רישיון יש להכשיר זאת, כיוון שכך נוהגים גם אחרים בכל רחבי הארץ במשך שנים מול משרד החינוך לגבי גנים לא ממלכתיים (כמו הגנים דנן ) , וכך נוהגים בעיריית בני ברק במשך שנים – קודם פותחים ומאכלסים את הגנים ואח"כ " תוך כדי תנועה" נוקטים בהליכים לקבלת הרישיון להפעלת הגן עד לקבלת הרישיון, כאשר תאריך האישור לטענתן הינו למפרע מהגשת התביעה.
כך גם נטען על-ידי המשיבות 1-2 שאין אפשרות אחרת למעשה , שכן מדובר במצב של " ביצה ותרנגולת", וזוהי ההתנהלות הקבועה בכל מדינת ישראל בכלל ובעיר בני ברק בפרט.
אכן, לקרוא ולא להאמין שרשויות במדינת ישראל האמונות על אכיפת ושלטון החוק טוענות טענות שכאלו וכפי שטענה המדינה בתגובה מוטב היה אילולא נטענו הטענות הנ"ל.
כפי שמציין המשיב 3 בתגובתו, משרד החינוך פועל בשנים האחרונות למיגור התופעה המצערת שבה גנים ומוסדות חינוכיים בכלל נפתחים ללא רישיון מתאים ולכן נקבעו מועדי הגשת בקשה לקבלת רישיון בתנאים לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 (להלן – " חוק הפיקוח") זמן סביר מראש לפני פתיחת שנת הלימודים, כדי שניתן יהיה לבחון את הבקשה עובר לפתיחת שנת הלימודים וזאת בהתאם לנוהל הקיים, כאשר המועד האחרון להגשת הבקשות לגבי שנת הלימודים תשע" ז היה 31.3.2016 והוגשו אלפי בקשות שייבחנו , בין היתר , על-ידי הפיקוח הפד גוגי שמנהל המחוז אישר חוות דעת פדגוגית חיובית או חיובית מותנית , משרד הבריאות –שלשכת הבריאות במשרד הבריאות תאשר אישור חיובי או אישור חיובי מותנה וממונה הבטיחות באגף הרישוי במשרד החינוך שיחווה דעתו על דו"ח התאמת התשתית ויאשר את חוות הדעת שהגישה הרשות .
כך גם קיים נוהל להגשת בקשות חריגות לפתיחת מוסדות חינוך לשנת הלימודים תשע"ז שבנסיבות מסוימות חריגות ניתן להגיש בקשה לרישיון אף לאחר המועד האחרון שנקבע (31.3.2016) , כשהמשיבה 1 בחרה שלא להגיש בקשה לפי נ והל זה (שכמובן אינו מכשיר פעילות של מוסד חינוכי ללא רישיון).
ברי כי דו"ח התאמת תשתית לייעודה, שנערך על-ידי מבדק בטיחות מטעם העירייה לא מהווה אישור בטיחות סופי של משרד החינוך לקבלת רישיון, ופתיחת הגנים ללא אישור בטיחות כדין מהווה אף סיכון בטיחות לילדים הרכים בשנים שבגנים (והמבקש מציין שב-29.10.2016 קרסה צמרת עץ גדול ונפלה סמוך לגנים).
משרד החינוך מציין בתגובתו כי הוא רואה בחומרה רבה את התנהלות העירייה העוברת על הוראות חוק הפיקוח , באופן שיש בו כדי לפגוע בתלמידים שעל שלומם וחינוכם אמונה העירייה, ואין לי אלא להצטרף לדברים אלו.
אכן ניתן להבין את המצוקה הקיימת במוסדות החינוך בעירייה בבני ברק, ברם מצופה מהעירייה שתפעל במסגרת אחריותה ובמסגרת החוק, למציאת פתרון חוקי לילדים הלומדים בגני הילדים בחלקה ואין לקבל מצב שבו כ-60 תלמידות שוהות בבית עקב התנהגות זו של העירייה המנסה לקבוע עובדות בשטח, כשהיא יכולה לפעול במקביל להכשרת גני הילדים בחלקה וקבלת רישיון להפעלתם, ברם אין מקום לאפשר עשיית דין עצמית שכזו הנ עשית בריש גלי על-ידי העירייה.
כך גם, לעותר ישנו מעמד להגשת העתירה והבקשה הן מכוח היותו שכן גובל לחלקה והן מחמת האינטרס הציבורי והמדיניות השיפוטית לאפשר ביקורת שיפוטית כהגנה על שלטון החוק וקידומו, פיקוח על תקינות המינהל הציבורי, אכיפת עקרונות חוקתיים ותיקון פגמים מהותיים בפעולות המינהל הציבורי (בג"ץ 962/07 לירן נ' היועץ המשפטי לממשלה (1.4.2007)).
לאור כל האמור לעיל , הבקשה לצו ביניים מתקבלת כאמור.
אני מחייב את המשיבות 1-2 לשלם למבקש שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.
המזכירות תקבע לדיון בעתירה בפני כבוד השופטת צפת שדנה בתיקים האחרים הקשורים לחלקה (קבוע דיון בפניה בהם ליום 6.12.2016).

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים וכן תודיע לכבוד השופטת צפת.
ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ז, 01 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב צבי אל
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: