ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ו.ח נגד קוואטרו בנייה ואחזקה בע"מ :

בפני כבוד השופטת שולמית ברסלב

תובע

ו.ח
ע"י ב"כ עוה"ד עילית איסק-פארי ואח'

נגד

נתבעים

  1. קוואטרו בנייה ואחזקה בע"מ ח.פ. 514230812
  2. סעיד חטיב ת.ז. XXXXXX967

ע"י ב"כ עוה"ד חמוד מראם ואח'

נגד

צדדי ג'

  1. סואר אחזקות ובניה בע"מ ח.פ. 513873596-פס"ד מיום 17.7.16
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ - פס"ד מיום 2.7.15
  3. משה איתן ואחיו בע"מ פס"ד מיום 28.12.15

החלטה

1. לפני בקשת צד ג' מס' 3 (להלן: "צד ג") לביטול פסק דין.

רקע עובדתי
2. עסקינן בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, לטענתו, עקב תאונת עבודה מיום 27/12/09 (להלן: "התאונה").

3. כתב תביעה מתוקן הוגש ביום 11.2.15. ביום 6.5.15 הוגש כתב הגנה ובד בבד נשלחה הודעת צד ג' (אשר תוקנה ביום 26.5.15 ביחס לצדדים אחרים) והתביעה הועברה לטיפולי. ביום 17.5.16 ניתנה הוריה, לרבות בדבר הגשת חוות דעת מטעם התובע ותצהיר נסיבות.
4. ביום 18.5.15 הומצאה ההודעה לצד ג'. ברם, צד ג' (וגם צד ג' מספר 1) לא הגיש כתב הגנה במועד או בכלל.

לפיכך, ביום 28.12.15 ניתן, לבקשת הנתבעים, פסק הדין כנגד צד ג' - המחייב אותו לשפות את הנתבעים/מודיעים בכל סכום בו יחויבו, אם וככל שיחויבו, לשלם לתובע - הוא פסק הדין מושא הבקשה (לעיל ולהלן: "פסק הדין"). ביום 7.1.16 הומצא פסק הדין לצד ג'.

5. ביום 8.7.15, הוגש תצהיר נסיבות מטעם התובע וחוות דעת מטעמו; וביום 19.11.15 הוגשה חוות דעת רפואית מטעם הנתבעים. לפיכך, ונוכח הפער בין חוות הדעת, מונה ביום 22.12.15 פרופ' סלעי כמומחה מטעם בית המשפט, וביום 30.3.16 ניתנה חוות דעתו.

6. בהתאמה, ביום 31.3.16 ניתנה הוריה בדבר הגשת תחשיבי נזק ו הצדדים זומנו לישיבת קדם משפט.

6. ביום 4.5.16 הוגשה בקשה לאקונית לביטול פסק דין, הנעדרת כל נימוק ומטעם זה נדחתה.

7. בישיבת קדם משפט מיום 18.9.16 ניתנה הצעת בית המשפט, שנדחתה על ידי הנתבעים.

8. ביום 25.10.16 הוגשה בקשה חוזרת זו לביטול פסק הדין.

דיון והכרעה
9. הבקשה לביטול פסק דין הראשונה הוגשה בחלוף 4 חודשים ממועד המצאת פסק הדין לצד ג' וכאמור בהחלטה מיום 17.7.16 נעדרת כל טעם לארכת מועד, בוודאי טעם מיוחד כנדרש בכגון דא אלא מסתפקת בציון הסכמת הנתבעים/מודיעים.

אם לא די בכך, גם בקשה שניה זו, המוגשת כעבור למעלה מ- 3 חודשים נוספים נעדרת כל טעם לאי הגשתה במועד. ודוק: צד ג' אמנם טוען כי מיד טיפל בדברים, אך על פי הרישומים בתיק בית המשפט פסק הדין הומצא בדואר רשום עוד ביום 7.1.2016 ואין בפיו כל הסבר למחדל זה.

יש לזכור כי "..."טעם מיוחד" אשר מצדיק את הארכת המועד הינו קיומן של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין, ואילו כאשר טעמי האיחור נעוצים בבעל הדין עצמו או בבא כוחו, אין צידוק להאריך את המועד שהוחמץ " (ראו: רע"א 10436/07, בש"א 6402/96 ציון נ' בנק הפועלים בע"מ (2008); בש"א 954/11, הוליס תעשיות בע"מ נ' מ"י (2011)).

מכאן, מן הראוי היה לדחות את הבקשה מטעם זה בלבד. עם זאת, בנסיבות, מצאתי להתייחס גם לבקשה לגופה.

10. בבואנו לבטל פסק דין, ניצבות לפנינו שתי שאלות: האם נפל פגם בהליך מתן פסק הדין שבעטיו יש להורות על ביטולו מחובת הצדק; ולחלופין, האם חרף העדר פגם, יש מקום להורות על ביטולו מכוח שקול הדעת הנתון לבית המשפט (ראו: רע"א 7034/00 צדקה נ' וייל (2001); רע"א 8646/04 כריים נ' מ"י (2004); בש"א (ת"א) 12746/08 פיתוחי חוטם ייבוא ייצוא שיווק יוזמה בע"מ נ' COLGATE PALMOLIVE COMPANY (2009)).

11. מיצנו, כי ההודעה הומצאה לצד ג' עוד ביום 18.5.15. צד ג' אף לא חולק על כך. משכך, לא נפל כל פגם בהליך מתן פסק הדין.

12. לפיכך, השאלה היא, האם יש לבטל את פסק הדין מכוח שיקול הדעת הנתון לבית המשפט. לעניין זה שומה עלינו לבחון שניים: האחד, הטעם למחדל - בהקשר זה יש לבחון האם הדבר משקף זלזול בבית המשפט, צירוף נסיבות אומלל, אי הבנה, היסח הדעת או אולי רשלנות; והשני, סיכויי ההצלחה של מבקש הביטול ובמקרה דא – סיכויי ההגנה (ראו: רע"א 3269/16 השרון שירותי טקסי בע"מ ואח' נ' מוניות קו 51 בע"מ (14.6.16); רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ (2010); רע"א 9565/09, מרגוליס נ' גנץ (2010); ע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ (2009)).

הטעם למחדל
13. בתצהיר מטעם צד כ' נטען כי ככל הנראה ההודעה "נפלה בין הכסאות", כלשונם. חרף הטענה כי בוצעה בדיקה, נתונים מדויקים לא הוגשו. מעבר לכך מצינו כי גם לאחר מתן פסק הדין צד ג' המשיך להשתהות ואין בפיו כל הסבר לכך. צד ג' ביודעין המתין עם הגשת הבקשה עד לאחר מתן הצעה בתיק.

המדובר בהתעלמות מדעת מהליך השיפוטי תוך זלזול בהחלטות בית המשפט. "שום מערכת שיפוטית לא תוכל לשאת משיכת הליכים ללא סוף תוך ניצול לרעה של סדרי הדין ובזבוז של משאביה" (ראו: רע"א 83/01, וייס נ' מרדכי, פ"ד מה(3) 730; וראו גם: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721, 723; בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל, פ"ד כו(1) 772, 773; ע"א 2328/07 גיל נ' דרזנר (2009); רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינסון (2001); ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז(3) 431).

14. זאת ועוד. גם בשלב זה, 10 חודשים לאחר מתן פסק הדין, לא מצא צד ג' לנכון לברר את קיומו של כיסוי ביטוחי וגם בקשה זו מוגשת "בהסתייגות ועד תום בירור שאלת הכיסוי הביטוחי של אצל המבטחת" . עוד יוער כי ביחס לחברת הביטוח הראל, נתבקש תיקון ומחיקת תביעה/הודעה מחמת אי קיומה ו/או אי רלוונטיות של פוליסה (ראו למשל: בקשת התובע מיום 9.2.15 מזה, ובקשת הנתבעים/מודיעים מיום 23.5.15 מיום 2.7.15 מזה).

15. לא זו אף זו. העתרות לבקשה משמעה הסגת כל ההליך לאחור, באשר צד ג' יבקש למצות את זכותו להליכים המקדמיים, ושמא אף לעניין הנכות, באופן שעלול לעכב את הגשת תצהירים ושמיעת התיק.

16. משכך, תנאי זה לא מתקיים בענייננו. עם זאת, בנסיבות, ומאחר והמדובר בתנאים שלובים - הגם שככלל, סיכויי ההגנה הם השיקול העיקרי - אמשיך ואבחן את סיכויי ההגנה (ראו: רע"א 3269/16 השרון שירותי טקסי בע"מ ואח' נ' מוניות קו 51 בע"מ (14.6.16);ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ (1993); רע"א 7657/11 גריסרו נ' ברמן (2012)).

סיכויי הגנה
17. לעניין זה יבחנו סיכויי ההגנה מאחר ואין טעם להחזיר את ההליך לדיון מקום בו ברור, כי הדבר יוביל בסופו של יום למתן אותו פסק-דין אשר יצא תחת ידי בית המשפט לראשונה (והשוו: רע"א 10436/07 ציון נ' בנק הפועלים בע"מ (2008); רע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ (2009); י. זוסמן "סדר הדין האזרחי", מהדורה שביעית, 1995, עמוד 738; א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה עשירית, 2009, עמוד 373).

18. ברם, גם בבקשה זו אין כל התייחסות לסיכויי הגנה ועל כן לא ניתן לבחון תנאי זה.

19. בצד זה, יש לשקלל את זכות צד ג' כי יהיה לו יומו, באשר זכות הגישה לערכאות מהווה זכות יסוד. אמנם, הנתבעים/מודיעים הסכימו לבקשה והתובע הותיר את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, אך הסכמה זו אינה חזות הכל . בית המשפט אמון על שמירת זכויותיו של כלל ציבור המתדיינים הממתין ליומו וניצול יעיל של מערכת בית המשפט, ומשחדל צד ג' לקיים את חובתו כבעל דין, עשוי אף להישלל ממנו " כרטיס הכניסה". יש לזכור כי "... בית המשפט הוא נאמן של הציבור. הוא מצווה להבטיח שהדיונים יתקיימו במועדם וכסדרם, ושזמנו של הציבור, הוא המשאב המצומצם המופקד בידי בית המשפט, לא יהא הפקר. אם ינהגו בתי המשפט בסלחנות כלפי בעלי דין המבזים את החלטותיהם וגורמים לבזבוז הזמן השיפוטי, תהא בכך פגיעה לא רק ביריביהם של אותם בעלי דין, אלא, בעיקר, במערכת המשפט כולה. מתן הזדמנות נוספת לחלה פירושה שבעל דין אחר, שעניינו יכול להיות דוחק, יישמע במועד רחוק יותר..." (ראו: רע"א 1957/12 חלה נ' כהן (2012)).
20. לאחר שקלול כל האינטרסים ה'מתגוששים בזירה', לרבות כמפורט לעיל, כמו גם שיקולים מערכתיים - מצאתי בכל זאת, להיעתר לבקשה כאשר האיזון הנאות והמידתי, ימצא על דרך התנאת הביטול בתנאים, לרבות חיוב צד ג' בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה.

סוף דבר
21. הבקשה לביטול פסק הדין מתקבלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

21.1 כתב הגנה יומצא לבית המשפט ולצדדים תוך 10 ימים מהיום. בפרק זמן זה יודיע צד ג' מספר 3 האם קיים כיסוי ביטוחי.
21.2 צד ג' 3 מספר ימלא ובמועד אחר כל החלטות בית המשפט שניתנו בתיק עד כה , לרבות ההחלטה מהיום בדבר השלמת הליכים מקדמיים והגשת תצהירי עדות ראשית.
21.3 אם וככל שתידרש השלמת חוות דעת המומחה - צד ג' מספר 3 יישא בעלות הכרוכה בכך. על צד ג' מספר 3 להתייחס לכך תוך 10 ימים מהיום.
21.4 צד ג' מספר 3 ישלם תוך 30 יום מהיום הוצאות לטובת אוצר המדינה, בשלב זה על דרך ההפקדה, בסכום מתון של 2, 500 ₪.

המזכירות תמציא לצדדים עותק החלטה זו בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ו.ח
נתבע: קוואטרו בנייה ואחזקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: