ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים נפתלי נגד עיריית תל-אביב :


בפני כבוד ה שופט רונן אילן

מבקש

נסים נפתלי

נגד

משיבה

עיריית תל-אביב

החלטה

במסגרת תיק זה התבררה תביעה בה עתר המבקש לביטול שמאות אשר ערך "שמאי מכריע" מטעם הצדדים, באשר לשווי נכס אותו החזיק המבקש במתחם השוק הסיטונאי בתל-אביב. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (תיק מספר 14047-10-14) נקבע שאותה שמאות נשוא התביעה תבוטל, וימונה "שמאי מכריע" אחר אשר יחווה את דעתו ביחס לזכויות שבמחלוקת.
בעקבות פסק הדין, לאחר שלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה על זהותו של השמאי המכריע שימונה, עתרו הצדדים ובקשו במשותף שהשמאי המכריע ימונה על ידי בית המשפט.
לנוכח ההסכמה האמורה, אני מורה כדלהלן:
אני ממנה את השמאית אלה בר-ניב (רח' המלכים 42, רמת השרון; טל' 03-XXXX041) כמומחית מטעם בית המשפט בתיק זה.
הנכס נשוא השומה הינו שטח בו החזיק המבקש עד להפסקת פעילותו של השוקו הסיטונאי, במתחם הידוע כמתחם השוק הסיטונאי בתל-אביב, ואשר לפי רישומי הנתבעת כלל שני מתחמים שאוחדו, האחד כונה "קיוסק מס' 7" והשני כונה "קיוסק מס' 4" (הקיוסק בשלמותו יכונה להלן: "הנכס").
בהסכם אשר נכרת בין הצדדים ביום 29.6.06 נקבע כי המבקש יפנה את הנכס וימסור את החזקה בו למשיבה וכנגד זאת ישולמו לו "דמי מפתח", אשר יקבעו על פי הערכת שמאי. המבקש הציג את השמאות שערך מטעמו השמאי אהרון בוץ ולפיה דמי המפתח המגיעים לו עומדים על סך השווה ל- 448,000$, על פי שער של 4.671 ₪, ללא מע"מ, ובתוספת פיצוי על פגיעה במוניטין. המשיבה מצידה הציגה שמאות שערך עבורה ביום 29.10.06 השמאי אלי ליפה, לפיה דמי המפתח המגיעים למבקש הינם בסך השווה ל- 26,500$ בלבד.
נוכח מחלוקות אלו, תחווה המומחית את דעתה באשר לדמי הפינוי הראויים שיש לשלם למבקש עבור פינוי הנכס.
בטרם תחל המומחית בעריכת חוות הדעת, תבהיר המומחית בהודעה בכתב אשר תועבר לב"כ הצדדים כי אין לה קשר מקצועי למי מהצדדים; כי יש לה ניסיון כשמאית מקרקעין מזה 10 שנים לפחות; כי היא בעלת ניסיון בתחום הדיירות המוגנת; וכי היא חברה בלשכת השמאים.
בנוסף, בטרם תחל המומחית בהכנת חוות דעתה, תעביר המומחית לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש עבור הכנת חוות הדעת.
היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד מינוי המומחית או שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת המומחית . בהיעדר בקשה שכזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה למינוי ולשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו.
הצדדים יעבירו למומחית כל מסמך רלוונטי. פגישה לבדיקת הטענות תתקיים בתוך 30 יום מהיום. חוות דעת המומחית תינתן בתוך 60 יום ממועד הפגישה.
ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נסים נפתלי
נתבע: עיריית תל-אביב
שופט :
עורכי דין: