ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וועד הבית נגד אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת חנה קיציס

מבקשים

 1. וועד הבית
 2. אילן גרוסמן
 3. עזבון שווהב אברהם דוד ז"ל
 4. מיכאיל בזילייביץ'
 5. בירג'יט סבוסניק
 6. מרטין לנדאו
 7. ד"ר רוזלינד לנדאו
 8. ד"ר מרק המבורגר
 9. לוריין המבורגר
 10. מייקל הירש
 11. קארין הירש
 12. רונלד קאי
 13. לינדה קאי
 14. חואן גרינוולד
 15. שרון גרינוולד
 16. רות ולנסקי
 17. סטפן טוף
 18. שרון טוף
 19. רוברט שניידרמן
 20. אלן פרוביזור
 21. ניגל מילר
 22. מרקס אשלי
 23. מילר פייגל
 24. אנג'לה חלקין
 25. ניל אלן לואיס
 26. מרים אליזבט פטרישיה לואיס
 27. חנה דויד

נגד

משיבה

אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ

החלטה

בפני בקשת התובעים (להלן: "המבקשים") להורות על פיצול סעדים.
עניינה של התביעה בתשלום פיצוי בגין ליקויי בנייה ברכוש המשותף בבניין בו מתגוררים המבקשים.
במסגרת ההליך הסכימו הצדדים למינוי מומחים בשלושה תחומים, ובכללם מונה המהנדס והשמאי דן אורמן כמומחה בתחום ההנדסי (להלן: "המומחה"). בחוות דעתו מצא המומחה ליקויים שונים והעריך את עלות תיקונם בסך של 405,800 ₪ ובתוספת פיקוח הנדסי בסך 40,000 ₪. במסגרת חוות הדעת נמצאו, בין היתר, סדקים אלכסוניים במספר דירות בבניין (ס' 7.1.4 לחוות הדעת ). המומחה קבע כי "יש לבצע בדיקה של קונסטרוקטור הבניין ולנהל מעקב לנושא הסדקים. בשלב זה יש לבצע תיקונים ע"י חיוץ עמוק, ניקוי החריצים בזרם מים, מילוי הסדקים בפריימר X ומרק קיר גמיש, החלקת המריחות וצביעת הקירות בחדר ההורים ובקירות המטבחים במשיקי החיפוי יש לתקן את הסדקים עם רובה בגוון תואם. עלות התיקון – 5,500 ₪".
בדיון שהתקיים ביום 4.6.15 הודיעו ב"כ הצדדים כי חוות הדעת של המומחה מקובלת על שני הצדדים בענייני הנדסה ושמאות.
ביום 7.8.16 ניתן פסק דין חלקי, במסגרתו נקבע בין היתר כי על המשיבה לשלם למבקשים סך של 445,800 ₪ על פי חוות דעת המומחה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה ממועד חוות הדעת ועד למועד מתן פסק הדין (ס' 109 א' לפסק הדין).
ביום 15.8.16 הגישו המבקשים בקשה לתיקון טעות סופר בפסק הדין החלקי.
ביום 21.9.16 ניתנה החלטה בבקשה לתיקון פסק הדין, ונקבע כי יתווסף מע"מ לסכום שנדרשה המשיבה לשלם למבקשים על פי חוות דעת המומחה. יתר טענות ה מבקשים בבקשה לתיקון פסק הדין נדחו.
המבקשים עותרים למתן היתר לפיצול סעדים בנוגע לשני רכיבים: הראשון עניינו גידול בסדקים הקיימים בדירות הבניין; השני עניינו קיומן של נקודות שחורות על חלק מאריחי החיפוי של הבניין, אשר לגישת המבקשים עשויות להעיד על ליקויים.
ביחס לרכיב הראשון, מפנים המבקשים לס' 7.1.4 בחוות דעתו של המומחה המתייחס לקיומם של הסדקים בבניין ומציינים כי במהלך ניהול ההליך התיקונים לא בוצעו, לאור המתנה לסיום ההליך, אך מנגד לא נראה כי הסדקים גדלו. ואולם, המבקשים טוענים כי בעת האחרונה גדלו הסדקים, ומכאן שיש מקום לבדיקה נוספת על ידי קונסטרוקטור. נטען, כי מאחר וההליך מצוי בשלב שלפני מתן פסק דין סופי, אין מקום לעצור את ההליך ולהמתין לחוות דעת קונסטרוקטור, ואם ימצא כי ליקויי הבנייה הינם באחריות המשיבה, אין מניעה כי המבקשים יתקנו את הליקוי ויפוצו כספית. מאחר והמבקשים בודקים ליקויים נוספים שלא היו קיימים במועד הגשת התביעה ומעוניינים להגיש תביעה בגינם, מבקשים הם להתיר פיצול סעדים בעניין זה, בכדי לכלול סעדים אלה בתביעה חדשה.
ביחס לרכיב השני, מציינים המבקשים כי לקראת הגעתו של המומחה לבדיקת הבניין בשנת 2014, הבחינו בהופעתן של נקודות שחורות על חלק מאריחי החיפוי של הבניין והפנו את תשומת לב המומחה לכך, לאור חשש כי מדובר בליקוי בנייה המעיד על פגם בחיבור אריחי החיפוי לקיר הבניין. המומחה סבר באותה העת כי הנקודות השחורות נובעות ככל הנראה מלכלוך שניתן להסירו ואין מדובר בפגם בחיבור האריחים. לטענת המבקשים, בעת האחרונה הבחינו כי הנקודות השחורות מתפשטות והמומחה מטעמם אישר כי מדובר בליקוי המצריך תיקון של חיפוי הבניין. במקביל, פונים המבקשים למכון התקנים בבקשה לזהות האם הווים התומכים באריחים הינם על פי התקן או שמא לקויים.
המשיבה טוענת כי יש לדחות את הבקשה. המשיבה מדגישה כי הבקשה הוגשה לאחר מתן פסק דין חלוט וכי המומחה נתן דעתו בנוגע לסדקים בבניין והחיפוי בבניין ונפסק פיצוי בגין רכיבים אלה. לטענת המשיבה, אין מדובר בפיצול סעדים מאחר והמבקשים מעוניינים לתבוע את אותו הסעד בגין אותה העילה, וככל שמדובר בעילות חדשות הרי שעל המבקשים לפנות למשיבה לצורך בחינת המקרה לגופו.
בתשובת המבקשים לתגובת המשיבה לבקשה, חוזרים המבקשים על טענותיהם. עוד טוענים המבקשים, כי ההליך עדיין אינו מצוי בשלב של פסק דין סופי או חלוט וכן שהבקשה הוגשה עוד בטרם מתן ההחלטה לעניין תיקון פסק הדין.

תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כדלקמן:
"מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו".
ככלל ניתן להגיש בקשה לפיצול סעדים כל זמן שהתובענה תלויה ועומדת בבית המשפט (ע"א 702/89‏‎ ‎אליהו חברה לביטוח בע"מ‎ ‎נ' אורים, פ''ד מה(2) 811, 826 (1991)). בענייננו ניתן פסק דין חלקי בלבד בתביעה ועל כן ניתן להגיש עתירה מעין זו.
המבחן הקובע להגדרת עילה במסגרת פיצול סעדים הינו "כל אשר בלשון בני אדם נחשב לסיבה הדומיננטית של התביעה או התביעות שהוגשו" (ר' אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 12, 2015) בעמ' 312).
באשר לטענות המבקשים ביחס להתרחבות הסדקים בבניין, הרי שבמסגרת ההליך התייחס המומחה בחוות דעתו לסדקים כפי שהופיעו בעת שבחן את הליקויים בבניין, הציע את הדרך לתיקונם אך הדגיש כי יש לבצע בדיקה על ידי קונסטרוקטור של הבניין ולנהל מעקב לנושא הסדקים. ברי כי אם התיקון המוצע אינו מועיל קמה להם עילה חדשה להגיש תביעה בנושא. עילה זו של התרחבות הסדקים על אף התיקון המוצע, טרם התגבשה במועד הגשת התביעה. לפיכך, אין המדובר בפיצול סעדים שהרי הסעד המבוקש בבקשה דנן אינו נובע מהעילות שבגינן הוגשה התביעה, ופתוחה בפני התובעים הדרך להגשת תביעה בעילה זו.
באשר לטענות המבקשים הנוגעות להופעת הנקודות השחורות באריחי הבניין, הרי שבמסגרת חוות הדעת, המומחה לא מצא כי קיים ליקוי בנייה בגין קיומן של נקודות שחורות על אריחי הבניין. חוות דעתו של המומחה התקבלה על דעת המבקשים וקביעותיו לא נסתרו על ידם. לפיכך, אין מקום ל מתן היתר לפיצול סעדים הנובעים מעילה זו, אשר הדיון בה מוצה והסתיים .
לאור האמור, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וועד הבית
נתבע: אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: