ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבי אלחרר נגד חד - אסף פלדה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יוסי טורס

תובע

גבי אלחרר
ע"י ב"כ עו"ד ע. בדארנה ושות'

נגד

נתבעים

  1. חד - אסף פלדה בע"מ
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ואסים אבו חאטם ושות'

החלטה

אני ממנה את ד"ר חיים צינמן מרחוב קויפמן יחזקאל 28 חיפה טל: 048262625 כמומחה מטעם בית המשפט, בתחום האורתופדיה.

2. התובע ימציא למומחה ולכל בעלי הדין תוך 15 יום מהיום, הסכמה לוויתור על זכותו לסודיות רפואית, על פי התקנות, ואת כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת.

3. בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הנ"ל, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים כנ"ל שהתובע לא המציא לו (לרבות חוות דעת רפואיות). העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. המומחה רשאי לדרוש מהתובע לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובע. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, הדרושים לבצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובע ימציא את טופס הוויתור על סודיות רפואית, כאמור.

5. המומחה יגיש חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 60 יום מיום בדיקת התובע. בחוות דעתו יתייחס המומחה, בין היתר, לפער שבין חוות הדעת שהגישו הצדדים, לקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזק הנטען, לציפייה להחמרה או שיפור במצב התובע בעתיד, ולמצבו הרפואי של התובע עובר לתאונה. כן יקבע המומחה את שיעור נכות ו הזמנית ו/או הקבועה של התובע, ככל שנותרו.

6. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע בהקדם, וב"כ כל הצדדים יואילו לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. יובהר כי מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

7. שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים ישירות בחלקים שווים, על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה, כאשר המומחה אחראי לגביית שכר ו. עם זאת באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתו בע נכות בגין התאונה, אשקול קיזוז שכר טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע.

8. ככל שלמומחה היכרות אישית , שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטת ו, עם מי מבעלי הדין, או עם מי מ המומחים שנתנו חוות דעת בתיק, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי. כמו כן, ככל שהמומחה נות ן חוות דעת ו באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב" כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי.

9. שכרו של המומח ה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. ככל שהמומח ה אינ ו מסכי ם לשכר זה, יודיע לבית המשפט.

10. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבי אלחרר
נתבע: חד - אסף פלדה בע"מ
שופט :
עורכי דין: