ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.א נגד ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט גיל דניאל

תובעת

א.א

נגד

נתבעת

ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 9.5.2017 בשעה 11:30 בפניי.

לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.

2. אחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה, בית המשפט מורה על מינויו של ד"ר פרידלנדר אלון, מביה"ח /כתובת: ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח קומה 6), טלפון: 03-XXXX565, כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע בעקבות האירוע ים מיום 24.11.14 ומיום 7.6.15 ובמיוחד יתייחס ל:

א. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.

ב. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ג. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין מצב התובעת נכון להיום.

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים בתוך 30 יום מהיום.
העתק כל פניה למומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. שכ"ט המומחה יעמוד על סך של 4,500 ש"ח + מע"מ.
הנתבעת תישא בשכרו של המומחה כמימון ביניים ותשלמו ישירות לידיו אל מול חשבוניות.
הנתבעת תשלם למומחה את שכרו ישירות, בתוך 45 ימים מהיום. הנתבעת תפנה למומחה מיוזמתה, לקבלת חשבון לתשלום שכרו וכל המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, בתוך המועד האמור, תפרע את שכרו ותציג לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום עד לתום המועד הנ"ל.

5. המומחה לא יבדוק התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
שאלות ההבהרה וכן תשובות לשאלות ההבהרה יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

7. תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 21 יום קודם מועד הדיון.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 14 ימים קודם מועד הדיון.

8. במידה ולא הוגשה חוות הדעת עד 60 יום טרם הדיון הקבוע בתיק, יודיעו ב"כ הצדדים מדוע טרם הוגשה חוות הדעת וכן יפרטו מהן הנסיבות שגרמו לעיכוב בהגשתה. על ב"כ הצדדים להקפיד ולהגיש הודעת העדכון במועד שנקבע.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.א
נתבע: ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: