ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית פתח תקווה נגד יצחק ואזה :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

עיריית פתח תקווה

נגד

משיב

1. יצחק ואזה

החלטה

בפניי בקשת התובעת למתן צו אשר יורה לנתבע להעביר לעיונה העתק ממסמכים שונים אשר נטען לגביהם כי הינן הכרחיים בעבורה לצורך הכנת חוות דעת מטעמה.

במסגרת הרקע הדיוני הדרוש להכרעת בקשה זו, אזכיר את החלטתי מיום 13/7/16, במסגרתה התרתי לתובעת להגיש חוות דעת לשמאי המומחה שמונה מטעם בית המשפט על רקע הצורך באיזון שמצאתי לקיים, שעה שמטעם הנתבע הוגשה חוות דעת שנערכה לאחר מינוי ה שמאי המומחה מטעם בית המשפט .

המסמכים לה עותרת התובעת במסגרת בקשה זו הינם דו"חות כספיים ו/או דיווחים לרשות המיסים על ההכנסות והרווחים בעסק הנתבע לרבות המחזור של העסק בשנים האחרונות. בהקשרם של מסמכים אלה נטען כי ללא עיון בהם אין כל אפשרות להעריך את הנזקים לעסק ואין כל אפשרות להתייחס לנטען בחוות הדעת שהגיש הנתבע למומחה. בנוסף, עותרת התובעת להמצאת העתק הסכם מכר משנת 1995 אשר לטענתה עשוי לשפוך אור על מספר סוגיות הקשורות למתווה עליו הסכימו הצדדים ובכלל זה סוגיית פיצויי ההפקעה בקשר לחלקה 81.

הנתבע טוען בתגובתו, בין היתר, כי פעל בשיתוף פעולה מלא לאורך כל הדרך עם התובעת ונענה לבקשותיה להמצאת המסמכים. יחד עם זאת, נטען כי אין בכך כדי לחייב אותו להעביר מסמכים שאינם מצויים ברשותו או מסמכים שאינם רלוונטיים לחוות הדעת וכל מטרתם הינם מסע דיג.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים להלן הכרעתי באשר להמצאת המסמכים המבוקשים:

בכל הקשור לדו"חות הכספיים ו/או הדיווחים לרשות המיסים אודות ההכנסות של העסק; הנני מקבלת את טענת התובעת כי עסקינן במסמכים רלוונטיים מקום בו המתווה שהושג בין הצדדים כולל הערכה של שמאי בית המשפט של "ההפסדים אשר ייגרמו לנתבע 1 בתקופת העתקת עסקו של הנתבע 1 ובעקבותיה מהמקרקעין למיקום חלופי" (ר' סעיף 2(א) להסכמות הצדדים בע' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 14/1215) .

גם אם הנתבע הצהיר כי אין באמתחתו דו"חות מאחר והוא לא מחויב בהגשתם לאור אופיו של העסק, יש לחייבו להמצאת הדיווחים לרשויות המיסים מקום בו אין מחלוקת כי הוא מחויב בהגשתם כעוסק מורשה.

כן, יש לקבל את טענת התובעת שלא נהיר מה הרלוונטיות של הנתונים אותם מבקש הנתבע ללמוד מ"חברה בתחום הריהוט", כשגם בעניין זה יש לקבל את טענת התובעת כי תכליתו של המתווה במקרה דנן, ה ינו במתן מענה פרטני לתיק דנן ואין שום מקום לערב בנושא נתונים כספיים של חברה אחרת.

באשר למסמך הנוסף הסכם מכר משנת 1995; ראשית יש לדחות על הסף את הבקשה החדשה של התובעת אודות המצאת שומת מס שבח של שווי הנכס מקום בו דרישה זו הועלתה לראשונה רק בתגובתה לתשובה. באשר להסכם המכר, מלבד זאת שבתצהיר התמיכה בתגובה (כמו גם בבקשה) נטען כי "לא נערך הסכם מכר כאמור" , לא פורטה על ידי התובעת מהי הרלוונטיות של המסמך לגבי המתווה מלבד טענה כללית לקונית לפיה יש במס מך זה כדי "לשפוך אור" מבלי לציין לאיזה רכיב או סוגיה במתווה הכוונה. בנסיבות אלה, אין מרום להיעתר לרכיב זה של בקשת התובעת.

לאור כל האמור, הנני מורה כי הדיווחים הכספיים (שנתיים או תקופתיים) יומצאו לב"כ התובעת בתוך 21 יום. היקף ההתייחסות תהיה למשך התקופה של חמש השנים האחרונות.

חוות הדעת שאת הגשתה אפשרתי כאמור בהחלטתי מיום 13/7/16 תוגש בתוך 21 יום ממועד המצאת הדיווחים כאמור על ידי הנתבע.

ייקבע לת.פ. לקבלת חוות הדעת של מומחה בית המשפט ליום 1/1/17 .

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית פתח תקווה
נתבע: יצחק ואזה
שופט :
עורכי דין: