ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נ.מ נגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע:
נ.מ
ע"י ב"כ עו"ד גיל הראל

נגד

נתבעת:

הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מוטי ארד

החלטה

מדובר בתביעה לפיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, ולבקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה ו בתחום הנוירולוגיה.
עיינתי בבקשה ובחומר הרפואי הנלווה לה, כמו גם בתגובת הנתבעת, המתנגדת למינוי מומחים רפואיים. כעולה מהמסמכים הרפואיים, מדובר בטענות סובייקטיביות של התובע, ללא כל ממצא אובייקטיבי. לבקשה צורפו מספר מצומצם של תעודות רפואיות, בימים הסמוכים לתאונה, המעידות כי על פניו התובע סובל ממגבלה אורתופדית. החומר אינו מתייחס למגבלה נוירולוגית לה טוען התובע.
יודגש, כי מבחינת המסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה נראה כי משקלו של החומר המקים "ראשית ראיה" לנכות, הוא נמוך מאד. עם זאת, ישנו מסמך כששה ימים לאחר התאונה המעיד על מגבלות תנועה קלות והפסיקה קבעה כי יש ל מנות מומחים בתיקי תאונות דרכים ביד רחבה, שכן לולא מינוי מומחים כאמור לא יוכל התובע להוכיח את טענותיו ונזקיו להם הוא טוען.
בנסיבות אלה, למרות העדר רצף טיפולי, הרי שלנוכח הפסיקה המרחיבה, כדי לא למנוע מהתובע להוכיח את טענותיו, במידה רבה לפנים משורת הדין, נכון אני להורות על מינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי, אולם מאחר ומדובר בראשית ראיה קלושה למדי, יש להטיל את עלות שכר הטרחה על התובע.
לעניין מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי, לא צורף כל תיעוד המעיד על פגיעה בתחום זה וכאמור, התובע לא ביקר כלל אצל נוירולוג. לפיכך, איני מוצא לנכון למנות מומחה בתחום הנוירולוגי.
לפיכך, אני מורה על מינויו של, דר' אנקשטיין יורם, הכבאים 11 רמת גן, טל': 03-XXXX801, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום ובמיוחד יתייחס:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחים יתייחסו לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומח ה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
כאמור בשלב זה יישא התובע וזה יילקח בחשבון הסכומים שייפסקו. שכרו של המומחה לא יעלה על סך 4,500 ₪ בתוספת ע"מ, התובע יפקיד בקופת בית המשפט את שכר טרחת המומחה עד ליום 24.11.16, המזכירות לא תוציא כתב מינוי לפני המצאת האסמכתא לתשלום למומחה.
לעיוני ביום 25.11.16.
יודגש כי אם לא יופקד שכר טרחת המומחה כאמור, יראה בכך בית המשפט ויתור על מינוי המומחה, והתיק ייחשב כתיק ללא נכות צמיתה.
חוות הדעת תוגש לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 25.1.17.
לעיוני 26.1.17.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו , עד ליום 26.2.17.
הנתבעת תגיש תחשיב נזק מטעמה, עד ליום 26.3.17.
לעיוני ביום 27.3.17 להכנת הצעת פשרה בכתב.
יודגש, כי במסגרת תחשיבי הנזק כאמור בעלי הדין רשאים להעלות את טענותיהם בנוגע לסוגיית הכיסוי הביטוחי.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נ.מ
נתבע: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: