ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד דב ברייער נגד יצחק טאומן :

בפני כבוד ה שופטת אילה גזית

תובע

עו"ד דב ברייער

נגד

נתבע

יצחק טאומן

פסק דין

בדיון ביום 29/06/16, הגיעו הצדדים להסכמה כדלקמן:

"1. לסילוק מלא וסופי של כל טענות הצדדים האחד כלפי משנהו, מסכימים הצדדים להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וללא הנמקה, ולאחר הגשת סיכומים בכתב, כאשר גבולות הסכומים הם בין 135,000 – 250,000 ₪ כולל מע"מ, בתשלומים של 10,000 ₪ לחודש החל מיום 01/11/16 בשיקים לפקודת ב"כ התובע.
2. הצדדים יגישו סיכומים בכתב כדלהלן:
התובע יגיש סיכומיו עד יום 01/08/16.
הנתבע יגיש סיכומיו עד יום 15/09/16.
התובע רשאי להגיב על סיכומי הנתבע עד ליום 29/09/16.
הסיכומים לא יעלו על 5 עמודים, ותשובת התובע לסיכומי הנתבע לא תעלה על 3 עמודים.
3. מחצית האגרה השנייה תוחזר לתובע ולא יינתן צו להוצאות ושכ"ט עו"ד.
4. איחור בתשלום העולה על 7 ימים יעמיד את כל סכום פסק הדין לפירעון מידי.
5. תוך 14 יום מיום מתן פסק הדין תועבר היתרה שלא שולמה בשיקים דחויים למשרד ב"כ התובע.
6. מבקשים ליתן תוקף של החלטה להסכמה זו".

בהחלטת יום 29/06/16, אושרה הסכמת הצדדים וקיבלה תוקף של החלטה והצדדים הגישו סיכומים לתיק בית המשפט בהתאם לאמור בהחלטה.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בתצהירי הצדדים ובחוות הדעת שהוגשו לתיק, וכן בסיכומים שהוגשו לבית המשפט, ולאור הסכמת הצדדים להסמכת בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט וללא הנמקה, אני קובעת, כי הנתבע ישלם לתובע סך של 210,000 ₪ (כולל מע"מ) , בתשלומים כפי שהוסכמו בין הצדדים.

המזכירות תחזיר את האגרה במלואה לתובע באמצעות בא כוחו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד דב ברייער
נתבע: יצחק טאומן
שופט :
עורכי דין: