ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איסלם נאטור נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגל דומניץ סומך

תובעים

איסלם נאטור

נגד

נתבעים

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

בית המשפט (כבוד הרשמת הבכירה עידית קצבוי) מינה את ד"ר ליאור פז כמומחה מטעם בית המשפט לבדיקת התובע וקביעת נכותו (להלן: " המומחה").

החלטה

לפניי בקשת התובע להוצאת חוות הדעת ה רפואית אשר צורפה לתחשיב הנזק שהוגש מטעם הנתבעת, חוות דעת המתייחסת לקשר הסיבתי בין הפגיעה שנגרמה לתובע לבין התאונה נשוא התביעה כשמטרתה להראות, כי התובע נפגע בנסיבות אחרות מהנטענות על ידו.

התובע, יליד 1982, טוען כי ביום 124.5.14 נפגע בתאונת דרכים כנהג הרכב המבוטח על ידי הנתבעת, עת החליק במהלך יציאתו מהרכב.

בית המשפט (כבוד הרשמת הבכירה עידית קצבוי) מינה את ד"ר ליאור פז כמומחה מטעם בית המשפט לבדיקת התובע וקביעת נכותו (להלן: " המומחה").

בקשת הנתבעת להצגת חוות דעת רפואית מטעמה של ד"ר קרבאל באשר להיתכנות הפגיעה הנטענת בנסיבות התאונה הנטענות למומחה, נדחתה על סמך הוראות סעיף 8 לחוק.

עם קבלת חוות דעת המומחה, הפנתה אליו הנתבעת שאלות הבהרה שעניינן היתכנות הפגיעה שנגרמה לתובע בנסיבות התאונה הנטענות על ידו.

לאחר קבלת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה, הגישה גם הנתבעת תחשיב נזק מטעמה . לתחשיב הנזק צורפה חוות דעתו של ד"ר קרבאל, כאשר לטענתה, ככל שהדברים נוגעים לשאלת נסיבות התאונה, להבדיל משאלת הנכות, אין מניעה מהגשת חוות דעת מטעם הצדדים. הנתבעת מבססת את טענתה על פסיקת בית המשפט העליון בע"א 7177/09 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' סעדה (31.1.10, פורסם במא גרים)(להלן: "פרשת סעדה").
התובע מתנגד לצירוף חוות הדעת וטוען כי מדובר בחוות דעת פסולה אשר נאסרה להגשה. התובע מפנה להחלטת כבוד השופט מזרחי בת.א. 21333-08-14 (שלום ת"א) ע' ס' נ' הפול ואח' ( 1.2.16, פורסם במאגרים). יצוין, כי החלטת כבוד השופט מזרחי אינה מאזכרת את פסיקת בית המשפט העליון האמורה לעיל.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. להלן טעמיי .

סעיף 6א(א) לחוק קובע כדלקמן:
"6א. (א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוק חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בדבר מינוי מומחה אשר יחווה דעתו בעניין הנכות הרפואית של נפגע, או בכל נושא רפואי אחר, לרבות דרכי שיקומו של הנפגע, ובדבר סמכויותיו וחובותיו של המומחה". (ההדגשות שלי- ס.ד.).

בפסיקה נחלקו הדעות האם סעיף 6א(א) לחוק והתקנות אשר הותקנו מכוחו חל בכל הנוגע להוכחת עניין שברפואה גם כאשר עסקינן בהוכחת מנגנון גרימת הנזק ובקשר הסיבתי- עובדתי –רפואי בין התאונה הנטענת לבין הפגיעה. מחד, היו שצידדו בדעה, כי "כל נושא רפואי" משמעו גם הוכחת מנגנון הפגיעה (ראו למשל: תא (י-ם) 9212/02 יעקב יוהן נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי רכב בע"מ (פורסם במאגרים, 8.6.03), בר"ע (חי') 1428/05 שמעון פורת נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (25.1.06, נבו) ) ומאידך, היו שאפשרו הגשת חוות דעת מטעם בעלי הדין ככל שמדובר בהוכחת מנגנון הפגיעה, להבדיל מקביעת דרגת נכות (ראו למשל: ת"א (ביש"א) 336/93 כהן נ' דהאן (9.11.95, נבו).

בפרשת סעדה מציין כבוד השופט ריבלין, בסעיף 3 להחלטה , כי המסגרת הנורמטיבית לבחינת אופי הפגיעות לשם הכרעה בשאלת החבות היא הוראות הדין הכללי קרי, תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, ולא חוק הפיצויים וזאת, מאחר שבשלב הוכחת החבות אין אנו נכנסים עדיין בטרקלין חוק הפיצויים העוסק במי שהוכח, כי נפגע בתאונת דרכים . אמנם כבוד השופט ריבלין מציין כי יש בדבר "מן המלאכותיות והיא גם עלולה להפריע למימוש המטרות שעמדו ביסוד הסדר המומחים המיוחד שבחוק הפיצויים" אך מציין כי המחוקק הוא זה שיכול להביא לתיקון קושי זה. דברים דומים כתב כבוד השופט ריבלין בספרו תאונת דרכים- תחולת החוק, סדרי דין וחישוב פיצויים עמודים 623-624 (מהדורה רביעית, תשע"ב – 2012), בו הוא מציין, כי " סעיף 6א לחוק הפיצויים חל בנסיבות שבהן ידוע כבר שהאדם נפגע בתאונת דרכים ואין להחילו לשם הוכחת שאלת החבות עצמה".

בפרשת סעדה נקבע בסופו של דבר, כי המינוי מטעם בית המשפט יוותר על כנו וזאת, מטעמי יעילות , בשל "הצורך לחסוך בעלויות ובזמן" תוך שהשופט מציין כי יראו במינוי כמינוי לפי הדין הכללי. ואולם, לא ניתן ללמוד מהקביעות בפרשת סעדה, כי קיימת חובה להסתפק בקביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט, אלא רק כי בית המשפט רשאי לפטור צד מהגשת חוות דעת מטעמו גם בעניינים הנוגעים למחלוקת בשאלת החבות, ורשאי הוא למנות מומחה מטעמו (ראו למשל, החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים ברעא (י-ם) 29680-08-12 עבד אלחק טארק נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (16.12.12, נבו))

במקרה דנא, מונה מומחה מטעם בית המשפט טרם הוכרעה המחלוקת אם בתאונת דרכים עסקינן.
לבקשת הנתבעת, במסגרת שאלות ההבהרה שהפנתה למומחה, אף התבקש המומחה להתייחס לשאלה אם מנגנון הפגיעה תואם את טענות התובע באשר לנסיבות התאונה.

יחד עם זאת, מאחר וחוות הדעת אותה מבקשת הנתבעת להציג מתייחסת אך למנגנון הפגיעה, איני מוצאת מניעה, לנוכח הלכת סעדה, לאפשר את הגשתה.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

הצעה לפשרה תישלח לצדדים.

בנסיבות העניין ולאחר ששקלתי א יני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איסלם נאטור
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: