ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנדרי ירמולנקו נגד ל.מ.ן. שותפות רשומה :

בפני כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

התובע

אנדרי ירמולנקו

נגד

הנתבעים

  1. ל.מ.ן. שותפות רשומה
  2. משה מיטלקה

החלטה

1. בהמשך לדיון מיום 26.10.2016, ומכח הסכמת ב"כ הצדדים, הנני ממנה כמומחה מכריע את רו"ח פנחס ישראלי, מרחוב גרשון 36 תל אביב, מספר טלפון: 03-XXXX011; מספר פקס: 03-XXXX645, וזאת כמפורט להלן:

א. המומחה יבחן את הנהלת החשבונות של הנתבעים ויקבל לידיו כל מסמך מתוך הנהלת חשבונות זו, לפי דרישתו, ובכלל זה אף את דפי החשבון של הנתבעת 1.

ב. המומחה יקבע את הרווח כתוצאה מהפעילות העסקית נשוא השיתוף שבין הצדדים, על פי כל אחת מהגישות: על פי העבודות אשר פורטו בטבלה שצורפה לבקשה מספר 14 מאת התובע (זו גישת התובע), ועל פי העבודות אשר מפורטות בחשבוניות שגולו על ידי הנתבעים בגילוי המסמכים (זו גישת הנתבע).

ג. עבודות אלה תוחמות את צד ההכנסות לפי החשבון שייעשה המומחה, ואילו המומחה ייקבע את זקיפת ההוצאות היחסיות להכנסות אלה לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתחשב בהנהלת החשבונות המלאה אשר תוצג לו.

2. מובהר למומחה שקיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלת היקף השותפות. מחלוקת זו תוכרע בסופו של יום על ידי בית המשפט.

3. הצדדים יעבירו למומחה תוך 10 יום מהיום את כתבי הטענות, ספרי הנהלת החשבונות, דפי החשבונות של הנתבעת 1 ורשימת הפרויקטים שהוגשה מטעם התובע בבקשה מספר 14. מסמכים אלו יועברו באמצעות הפקס שמספרו צוין לעיל או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני : [email protected] על הצדדים לוודא הגעת המסמכים לידי המומחה.

4. בסמוך לאחר קבלת המסמכים, ולא יאוחר מיום 23.11.2016, יזמן המומחה למפגש את הצדדים, במהלכו יציגו הצדדים את טענותיהם והתייחסויותיהם לבדיקות הדרושות. למען הסר ספק, יובהר כי הצדדים רשאים לפנות למומחה רק בכתב עם משלוח העתק לצד שכנגד, לרבות בעניין העברת המסמכים . המומחה רשאי לפנות לכל אחד מן הצדדים ולהבהיר עימו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות דעת, ובלבד שיידע את הצד שכנגד על כך.

5. המומחה יגיש את חוות דעתו לבית המשפט לא יאחר מיום 10.1.2017. הצדדים יהיו רשאים לשלוח שאלות הבהרה למומחה עד ליום 22.1.2017, תשובות מטעם המומחה יינתנו עד ליום 2.2.2017.

6. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים.

7. לתשומת לב המומחה והצדדים, מועד הדיון הבא הינו ביום 9.2.2017.

8. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים, תשלח עותק למומחה וכן כתב מינוי, וכן תודיע למומחה את דרכי ההתקשרות עם ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנדרי ירמולנקו
נתבע: ל.מ.ן. שותפות רשומה
שופט :
עורכי דין: