ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן גרשוני נגד מחאמיד תופיק :


בפני כבוד ה שופטת עינת רביד

מבקשים

נתן גרשוני

נגד

משיבים

  1. מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח בע"מ
  2. מועצה מקומית כיסרא-סמיע

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת הנתבעת לקביעת שכרו של מומחה בית משפט.
בקשת הנתבעת לקביעת שכרו של מומחה בית המשפט הוגשה רק לאחר שנשלחה לצדדים דרישת תשלום שכר המומחה, וכאשר שכרו הועמד על הסך של 93,800 ₪ בתוספת מע"מ. אציין כי התובעת כבר שילמה את שכרו, והותירה שאלה זו לשיקול דעת בית המשפט, אשר ככל שיקבע תשלום מופחת, תבקש השבה.
טוענת הנתבעת כי שכרו של המומחה הוא גבוה ביותר ונשלח לצדדים רק לקראת סוף השלמת המלאכה וכתיבת חוות הדעת. עוד טענה הנתבעת כי שכרו של המומחה העולה לסך של 110,000 ש"ח כולל מע"מ יש בו חריגה מהמקובל ואינו שכר הולם, וכי לדעתה סך של 40,000 ש"ח בצירוף מע"מ הוא שכר סביר.
מנגד הוגשה תגובת המומחה במסגרתה פורטו הפעולות שבוצעו על ידו, השעות שנדרשו עבור כל פעולה, ושכרו בגין שעת עבודה.
לא מצאתי כי הנתבעת התייחסה לנתונים אלו או כי הציגה שכר מקובל ראוי הנפסק בתיקים אחרים, המצדיק קבלת בקשה להפחתת שכרו של המומחה. יוער, כי בהתאם להחלטתי מיום 11.9.16 ניתנה לנתבעת האפשרות להציג אסמכתאות לנטען על ידה בעניין השכר הסביר אותו יש לפסוק למומחה, אך עד למועד כתיבת החלטה זו לא הוגשה כל התייחסות מטעמה לעניין זה.
אציין, כי לא נעלם מעיני כי המדובר בסכום שאינו מבוטל, וכי עלות שכר הטרחה לא הודעה לצדדים על ידי המומחה מבעוד מועד (המומחה אך ציין כי הערכת שכרו תעשה כפונקציה של זמן אשר יושקע בהכנת חוות הדעת), אך יחד עם זאת לא מצאתי כי נסיבות העניין ושעה שלא הונחה בפני כל אסמכתה לעניין הסכומים הנגבים במסגרת חוות דעת מסוג זה, מצדיקים שינוי שכרו של המומחה.
אוסיף, כי בהודעת המומחה מיום 30.10.16, אשר ניתנה במענה להחלטתי מיום 27.10.16, נעתר המומחה להפחית את שכרו ב- 10%. בנסיבות אלו תשלם הנתבעת את חלקה בשכרו של המומחה, בהתאם לשכר המעודכן אשר נקבע בהודעתו מיום 30.10.16, וזאת תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.
המומחה ישיב לתובעת בתוך 14 יום את ההפרש שנוצר לזכותה.
לאחר תשלום שכרו יעביר המומחה חוות דעתו לעיון הצדדים ובית המשפט.
תז"פ ליום 11.12.16.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתן גרשוני
נתבע: מחאמיד תופיק
שופט :
עורכי דין: