ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה פרנסס נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט משה אלטר (שופט עמית)

התובעים:

  1. משה פרנסס
  2. שירי פרנסס

נגד

הנתבעים:

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. מוטי כהן
  3. אריאל כהן

פסק דין

1. רכבו של התובע 1 (להלן: "התובע"), מאזדה 3 מס' רישוי 87-438-58 (להלן: "המאזדה"), נפגע וניזוק בתאונת דרכים שאירעה ביום 7/2/16, ברח' שמעון רייך בנהריה (להלן: "התאונה").

בעת אירוע התאונה נהגה במאזדה תובעת 2 (להלן: "התובעת"), שהינה בתו של התובע.

בתאונה היה מעורב רכב מס' רישוי 34-130-69 (להלן: "הרכב המעורב"), שבבעלות נתבע 2, בו נהג בנו, נתבע 3 (להלן: "הנתבע").

במועד אירוע התאונה היה השימוש ברכב המעורב מבוטח אצל נתבעת 1 בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין נזקי רכוש.

2. לטענת התובעים, התאונה אירעה באשמתו של הנתבע. לכן הוגשה התביעה שבפניי, בה עותרים התובעים לחייב את הנתבעים לפצותם בגין הנזקים שנגרמו להם, לטענתם, כתוצאה מהתאונה.

לטענת הנתבעים, התאונה אירעה באשמתה של התובעת. לכן הם מבקשים לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט.

הנתבעים גם הכחישו את הנזק הנטען.

כאן המקום לציין כי לתובעת, שאיננה הבעלים של המאזדה, אין כל עילת תביעה, שכן לה לא נגרמו נזקי רכוש כתוצאה מהתאונה.

עוד ראוי לציין, כי אין כל עילת תביעה נגד נתבע 2. העובדה שהוא הבעלים של הרכב המעורב, אין בה, כשלעצמה, כדי להטיל עליו אחריות ו/או חבות כלשהיא.

3. עיקר המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת האחריות לאירוע התאונה.

לאחר שבחנתי את העדויות ואת שאר הראיות שהובאו בפניי, אני קובע כי התאונה אירעה באשמתם המשותפת של שני הנהגים המעורבים בה. רשלנותה של התובעת התבטאה בכך שלא הבחינה באיתות של הרכב המעורב. אציין כי בענ יין זה אני מאמין לנתבע כי אותת לפני שהחל בנסיעה כדי לצאת ממקום חנייתו. רשלנותו של הנתבע התבטאה בכך שהחל בנסיעה, תוך סטייה שמאלה לנתיב הנסיעה של המאזדה, מבלי לוודא כי אין רכב המגיע מאחוריו ומבלי להבחין במאזדה. אציין כי אינני מאמין לגרסת הנתבע לפיה היה בעצירה עת המאזדה התחכך ברכב המעורב (עמ' 4 לפרוטוקול, שורות 16,15), שהרי הוא הודה כי עצר אחרי ששמ ע את המכה (עמ' 4 לפרוטוקול, שורה 18).

אין ספק בעיני כי בנסיבות המקרה רשלנותו של הנתבע עולה על זו של התובעת. אני קובע כי הנתבע נושא ב 75% מהאחריות לאירוע התאונה והתובעת נושאת ב 25% מהאחריות.

4. לאור קביעתי, בסעיף 3 דלעיל, באשר לחלוקת האחריות, על הנתבעים 1 ו 3 לפצות את התובע בשיעור של 75% מהנזק שנגרם לו כתוצאה מהתאונה.

להוכחת הנזק צירף התובע לכתב התביעה חוו"ד של השמאי הלביץ בועז (להלן: "השמאי"). כפי שעולה מדברי התובע, הוא טרם תיקן את ה נזק שנגרם למאזדה כתוצאה מהתאונה. לאור מהות הנזק, ספק אם יתקן אותו. גם אם יתקן, סביר להניח שימצא מוסך שיתקן אותו בעלות נמוכה מזו שהעריך השמאי (2,500 ₪ + מע"מ). במצב דברים זה אני מעריך פריט נזק זה 1,750 ₪.

השמאי העריך כי בעקבות התאונה נגרמה למאזדה, שאת שוויו העריך ב 21,000 ₪, ירידת ערך בשיעור של כ 2.4%. כפי שעולה מדברי התובע, הוא לא מכר את המאזדה. אין חולקין כי ירידת ערך הוא נזק עתידי, שיתממש רק אם וכאשר התובע ימכור את המאזדה. גם אין חולקין שמחיר המחירון של כלי רכב יורד ככל שעובר הזמן. במצב דברים זה אני מעריך את ירידת הערך בסכום של 250 ₪.

כאמור, המאזדה נבדק על ידי השמאי, שבעקבות בדיקתו נתן חוו"ד. כפי שעולה מהעדויות שהושמעו בפניי, הנתבע הציע לתובע לתקן את הנזק שנגרם למאזדה על חשבונו , במוסך בכפר ג'דיידה, עמו הוא עובד, אולם התובע סירב בטענה כי הוא "לא מוכן לתקן את הרכב שלי בכפר..." (עמ' 3 לפרוטוקול, שורה 10). עם כל הכבוד לתובע, ס ירובו לאפשר את תיקון המאזדה במוסך עמו עובד הנתבע, משום שהמוסך נמצא ב"אחד הכפרים", לא היה מוצדק.

כידוע, מוטלת על ניזוק החובה להקטין את הנזק. במקרה שבפניי, התובע בחר להגדיל את הנזק. אילו קיבל את הצעת הנתב ע, כפי שלדעתי חייב היה לעשות, היתה נחסכת ההוצאה של תשלום לשמאי. לכן אני סבור שאין לחייב את הנתבע לשאת בהוצאה זו.

5. סיכומו של דבר, אני מחייב את נתבעים 1 ו 3, הדדית, לשלם לתובע 1 את הסך של 1,500 ₪ (שזה 75% מ 1,750 + 250). סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לאור העובדה שהגשת התביעה היתה נחסכת אילו הסכים התובע לתיקון המאזדה במוסך עמו עובד הנתבע, אינני מחייב את הנתבעים בהוצאות משפט. כל צד יישא בהוצאותיו.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשע"ז, 29 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא לשלוח את פסה"ד לצדדים.


מעורבים
תובע: משה פרנסס
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: