ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלב אליאסף נגד כונס הנכסים :

בפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

מבקשים:

  1. כלב אליאסף
  2. כלב (לוי) אורה
  3. פוקס עדה
  4. לב ליעד
  5. חברת הוריזן דיזיין השקעות
  6. אודי עמאר
  7. אוהד מורג

ע"י ב"כ עו"ד יעקב (ג'קי) בובליל

נגד

משיבים:

  1. כונס הנכסים - עו"ד יגאל דורון
  2. אורי ישועה

3. צביה לוי
4. נתלי כלב קרוניק
ע"י ב"כ עו"ד ערן שפילמן

5. שלמה להב (כלב)
6. יונה להב
7. אביאל להב
8. יונית להב
9. מאיר ישועה
10. רונית לוי
11. זהבה באבא
12. אפרים יעקובי

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב ( כבוד השופטת כרמלה האפט )מיום 22.6.2016 אשר ניתנה בת"א 43697-11-13 .

2. ת"א 43697-11-13 עניינו בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המצויים ברח' אהרונסון 10 פינת רחוב הירקון 27, ת"א הידועים כחלקה 42 בגוש 6916. על החלקה ישנם שני מחוברים: בניין בן שלוש קומות בתוספת חדר יציאה לגג ובית צמוד קרקע ובו יחידת דיור אחת.

במסגרת התביעה ביקשו התובעים (7 במספר) – המבקשים 1-4 בענייננו (תובעים 2-4) ו – 3 תובעים נוספים, שהינם בעלי הזכויות על המקרקעין בהתאם לנסח הרישום , לפרק את השיתוף במקרקעין על דרך מכירתם לכל המרבה המחיר, למנות את באי כוחם ככונסי נכסים לביצוע הפירוק ולהורות להם להגיש תביעות לפינוי המקרקעין ככל שיידרש בטרם מכירתם.
כל אחד מהנתבעים 1, 5, 6 ו- 8 (משיבים 5, 9, 10 ו-12) הינם בעלים המקרקעין בהתאם לנסח הרישום. נתבעים 2-4 (משיבים 6-8) הנם קרובי משפחה של התובעים והנתבעים 1, 5, 6 ו-8 אך אינם רשומים כבעלי זכויות במקרקעין.
נתבעת 7 (משיבה 11) הינה דיירת מוגנת המחזיקה באחת הדירות בבניין.

בפסק הדין שניתן ביום 19.7.15 הורתה כבוד הש' כרמלה האפט על פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין למרבה במחיר, כפוף לכך שטענותיהם של נתבעים 1 ו – 7 כנגד פינויים מהמקרקעין עומדות להם.
במסגרת פסה"ד מיום 19.7.15 מונה עו"ד יגאל דורון ככונס נכסים מטעם ביהמ"ש לצורך פירוק השיתוף ומכירת המקרקעין. נקבע כי על כונס הנכסים לפנות לקבלת דעת שמאית מוסמכת שתקבע את שווי התמורה בגין רכישת כלל הזכויות במקרקעין וכי כונס הנכסים לא יפעל לפינוי המחזיקים במקרקעין והיה ופעולה זו תידרש הרי שעל התובעים לפעול בעצמם בעניין. כן נקבע כי הליכי הכינוס והמכירה יבוצעו בפיקוח של ביהמ"ש.

3. ביום 11.5.16 הוגשה בקשה (בקשה מס' 31) מטעם תובעים 2-5 (מבקשים 1-4) לאשר את מכירת זכויותיהם במקרקעין (רבע מהחלקים במקרקעין) לקונה המיועד- קובה ישראל נכסים בע"מ, כפוף לכל האמור בפסה"ד מיום 19.7.2015.

בהחלטת כבוד הש' כרמלה האפט מיום 13.6.2016 נדחתה הבקשה.
כבוד הש' האפט קבעה כי: "בשלב זה בו מצויים הליכי הכינוס בעיצומם, אין לקבל הבקשה שכן לא יהיה בה אלא כדי לעכב את השלמת הליך הפירוק כולו".

4. ביום 19.6.16 הגישו המבקשים (7 במספר) – תובעים 2-5 (מבקשים 1-4) וכן – חברת הוריזן דיזיין השקעות, אודי עמר ואוהד מורג (מבקשים 5- 7, בהתאמה) בקשה שכותרתה "בקשה בהולה להצטרפות כצד בתיק על ידי המבקשים 5-7 ובקשה בהולה למתן הוראות לכונס הנכסים" (בקשה מס' 34).
במסגרת הבקשה המבקשים ביקשו כי מבקשים 5-7 יצורפו כצדדים בתיק לאחר שמבקש 1 מכר את זכויותיו במקרקעין למבקשים 6-7 ומבקשים 2-3 מכרו את זכויותיהם במקרקעין למבקשת 5. בית המשפט נתבקש לאשר , כי מבקשים 6-7 יכנסו בנעליו של מבקש 1 בכל עניין הכרוך בביצוע פסה"ד , וכי מבקשת 5 תיכנס בנעליהן של מבקשות 2-3 בכל עניין הכרוך בביצוע פסה"ד. כן התבקש ביהמ"ש ליתן הוראות לכונס הנכסים לבצע את פסה"ד מיום 19.7.15 לפירוק השיתוף בין הבעלים באמצעות חלוקה בעין, בהתאם לחוות הדעת של האדריכל ערן פולק אשר צורפה לבקשה.

בהחלטת כבוד הש' האפט מיום 19.6.16 נקבע: "לתגובת כלל הצדדים לרבות הכונס בתוך 10 ימים מהיום".

ביום 20.6.16 הוגשה בקשה למתן הוראות מטעם כונס הנכסים בהמשך לבקשת המבקשים מיום 19.6.16 (בקשה 34) בה ציין הכונס כי 21.6.16 הוא המועד האחרון להגשת הצעות לרכישת הנכס ומבלי להביע עמדה בשלב זה ביקש הכונס כי ביהמ"ש יורה לו אם לעכב זמנית את הליך המכירה באופן מיידי על מנת לנסות לצמצם את נזקיהם של המציעים הפוטנציאליים ולמנוע מהם היערכות והשקעת מאמצים וכספים נוספים.

בהחלטת כבוד הש' האפט מיום 22.6.16 בגינה הוגשה בקשת רשות ערעור שלפני נקבע כי:
"בשים לב לנתון הנוסף המובא בהודעה זו, אני חוזרת על החלטתי בבקשה מס' 31 לפיה היות שהליכי המכר מצויים בעיצומם יש לדחות את הבקשה שכן אין לאפשר את עיכוב ההליכים.
הליכי המכר יימשכו אפוא כסדרם.
ההחלטה בבקשה מס' 34 מבוטלת".

5. המבקשים טוענים בבר"ע שלפני כי בימ"ש קמא שגא והיה ראוי כי יאשר את הצטרפות מבקשים 5-7 להליך וצריך היה לבחון את האפשרות של פירוק שיתוף באמצעות חלוקה בעין לאור חוות הדעת שהוגשה ע"י המבקשים.
המבקשים טוענים באשר להצדקה ליתן רשות ערעור כי ההכרעה כאן בהחלטת הביניים היא יחסית ענין לטיעון קצר ועשויה למנוע משפט ארוך ומסובך, אם תעמוד בעינה. מבוקש כי ביהמ"ש ייעתר לבר"ע, ידון בה כבערעור, יורה על ביטול החלטת כבוד הש' האפט מיום 22.6.16 וכי מעתה מבקשים 6-7 יכנסו בנעלי מבקש 1 ומבקשת 5 בנעליהן של מבקשות 2-3 וכן להורות לכונס הנכסים לבחון חלוקה בעין של המקרקעין.

6. בהודעת כונס הנכסים מיום 17.7.16 בעניין הבר"ע ציין כונס הנכסים כי אינו מעוניין להביע עניין לגופה של הבר"ע ויכבד כל החלטה של בימ"ש זה.
עם זאת ,הכונס סבור ,כי ראוי להאיר את עיני ביהמ"ש בעובדות שפירט בהודעתו. כונס הנכסים מציין, בין היתר כי עם פרסום ההזמנה להציע הצעות נשללה סמכות בעלי הקרקע לערוך עסקאות נפרדות בגין זכויותיהם וכי בשלב זה של ההליך, לאחר שכבר הוגשו הצעות לרכישת הנכס, הרי שאם יאושר המכר נושא בקשת רשות הערעור, הדבר יחייב את הכונס להחזיר למציעים את הצעותיהם, לבטל את ההליך הקיים ולפרסם הליך חדש שבו יובאו העובדות החדשות הללו בפני המציעים.

7. משיבים 3-4 הגישו תגובה וטענו כי אין מקום ליתן רשות ערעור ואף אם תינתן רשות ערעור והבקשה תידון כערעור, הרי שדין הערעור להידחות.
צוין כי משיבות 3-4 לא יתנגדו לכך שחרף חלוף המועד והואיל וטרם נערכה ההתמחרות בפועל, יגישו מבקשים 5-7 הצעה לכונס הנכסים ויפעלו "בדרך המלך".
כן צוין כי במידה ויתקבל הערעור יש לקבוע מנגנונים שימנעו כל פגיעה בעסקה ולרבות הפקדת ערובה כספית.

8. לאחר שעיינתי בבר"ע, בתגובת משיבים 3-4 ובהודעת הכונס, הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות מהנימוקים שיפורטו להלן.

9. מעיון בחומר המונח בפני ובחינת טענות המבקשים, מצאתי כי החלטת כבוד השופטת האפט מיום 22.6.16 בדין יסודה, ולפיכך דין הבקשה למתן רשות ערעור להידחות.

10. אין בידי לקבל את טענות המבקשים ולא מצאתי בהן ממש.
לא שוכנעתי כי העניין דנן בא בגדרם של אותם מצבים חריגים המצדיקים התערבות בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית.

ענייננו בהליך של פירוק שיתוף המתנהל בבימ"ש שלום ובמסגרתו כבר ניתן ביולי 2015 פס"ד לפיו יש לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של מכירת המקרקעין לכל המרבה במחיר באמצעות כונס נכסים.
העתרות לבקשה, אכן היתה מובילה לעיכוב ההליך באופן משמעותי ולגרימת הוצאות מיותרות.

עוד אציין כי מעיון בתיק בימ"ש קמא עולה ,כי ביום 27/10/16 התיר בימ"ש לכונס הנכסים לקבל את הצעת חברת אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ לרכישת הנכס בתמורה לסך 16,000,000 ₪ כפוף לשמירת כלל זכויות הצדדים לפעול באמצעים המשפטיים העומדים לרשותם וזאת לאחר שניתנה הזדמנות לכל הצדדים להגיב וכונס הנכסים ריכז את עמדות כלל הצדדים.

במצב דברים זה, למעשה מדובר כבר ב"מעשה עשוי ". נושא פירוק השיתוף הוכרע כבר לפני למעלה משנה, וכונס הנכסים והצדדים פעלו בהתאם למתווה הפירוק שנקבע ע"י בימ"ש קמא בפסה"ד מיום 19.7.2015 ואין מקום להתערב בשיקול דעת הערכאה הדיונית.

11. לאור האמור לעיל דין בקשת רשות הערעור להדחות.

12. לפנים משורת הדין, אינני פוסקת הוצאות.

13. הערבון יוחזר למבקשים באמצעות בא כוחם.

14. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלב אליאסף
נתבע: כונס הנכסים
שופט :
עורכי דין: