ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איזידור כפרי דורפמן נגד אורית אינשטיין :

בפני כבוד ה שופט אייל דורון

התובע
איזידור כפרי דורפמן
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף פרחי

נגד

הנתבעים

  1. אורית אינשטיין- קויפמן
  2. רון קויפמן
  3. יואל אינשטיין
  4. נעמי אינשטיין

ע"י ב"כ עוה"ד יניב ברוך ואח'

החלטה

1. התיקים המאוחדים שבכותרת הועברו לטיפולי.

2. בהתאם להוראת תקנה 214 יא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, אני קובע ישיבה מקדמית ליום 5/3/2017 שעה 09:30. אי התייצבות בעלי דין ללא החלטה המתירה זאת, עלולה להביא לתוצאות הקבועות בתקנות.

3. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם טרם הישיבה.
תצהירי הנתבעים יוגשו תוך 45 ימים מהיום. תצהירי התובע יוגשו תוך 45 ימים מקבלת תצהירי הנתבעים.
בשים לב לאופן בו החלה התובענה את דרכה, מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).

4. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
יש לקחת בחשבון שלא תישמענה טענות כי מסמכים קיימים אך "לא צורפו".

5. לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

6. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

7. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איזידור כפרי דורפמן
נתבע: אורית אינשטיין
שופט :
עורכי דין: