ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בסאם סמאמרה נגד י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ :

לפני: כבוד שופט, יוחנן כהן

התובע:
בסאם סמאמרה, ( תושבי איו"ש-991901455)
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד זחאלקה

-
הנתבעת:
י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ, ( חברות-511961500)
ע"י ב"כ: עו"ד דרור כהן מוגרבי

החלטה

לפני בית הדין בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף ולהעברתה לדיון בפני וועדה פריטטית. זאת בהתבסס על הוראות סעיף 75-76 ל הסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים שנחתם ביום 29.6.15 (להלן: " ההסכם הקיבוצי החדש").

לפני בית הדין תגובת התובע המתנגד לבקשה ו גורס כי אין כלל תחולה להוראות ההסכם הקיבוצי החדש בעניינו של התובע.

הנתבעת סבורה כי בשל העובדה שהתביעה הוגשה בתאריך 30.11.15 – לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי החדש בתאריך 29.6.15, הרי שהוראות הסכם זה חלות על התובע. בכלל זה הוראות סעיף 75 לפיהן מוטלת החובה למצות ההליכים בפני וועדה פריטטית במסגרת המנגנון ליישוב סכסוכים בין עובד ומעסיק בטרם פנייה לבית הדין לעבודה .

בעיקרי הדברים טוען התובע כי הוא סיים את העסקתו עוד בשנת 2013, בטרם נכנס לתקופו ההסכם הקיבוצי החדש בשנת 2015. ומשכך, אין להוראות ההסכם הקיבוצי החדש תחולה על התובע ובכלל זה לא חלה עליו החובה הנטענת למיצוי הליכים בפני וועדה פריטטית טרם פנייה לבית הדין. לגרסתו, חלות על התובע ההוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה משנת 2010 (להלן: "ההסכם הקיבוצי הישן") אשר אינו מטיל על התובע חובה למיצוי הליכים בפני וועדה פריטטית.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה ושקלתי את טענות הצדדים ובהתאם לפסיקה ולדין, מצאתי כי אין מקום להעתר לבקשה, מהנימוקים שיפורטו להלן.

בראשית הדברים יודגש כי הלכה היא שסעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר (ראה: ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין ת"א-יפו, פ"ד מ(2) 668, 671; דב"ע מז/1- 3 הסתדרות מדיצינית הדסה - רון ורדי, פד"ע יט 63; דב"ע מז/ 15-3 יצחק אפנר - מפעלי הדסה לנוער, עבודה ארצי, כ(2) 242; דב"ע נא/195-3 תוכנה מכונות תרגום בע"מ - עמיחי סגל, פד"ע כג 275; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ - אברהם חלפון, פד"ע כב 518). מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה, ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף (ראה בר"ע 1202/02 דניאלה אייזנברג נ' אור קוואל עבודה ארצי, כרך לג (73), 32).

הנסיבות בעניינו אינן בגדר מקרה חריג המצדיק סטייה מכללים אלו.

גם בחינת השאלה איזה הסכם קיבוצי חל על התובע – האם ההסכם הקיבוצי הישן או שמא ההסכם הקיבוצי החדש - וכפועל יוצא מכך האם חלה על התובע החובה לפנות לוועדה הפריטטית טרם פניה לבית הדין, מובילה לתוצאה כי אין מקום למחוק את התביעה ולהעבירה לוועדה הפריטטית.

הוראות סעיפים 75-76 להסכם הקיבוצי החדש קובעות מנגנון יישוב סכסוכים בין עובד ומעביד שחל עליהם ההסכם, ולפיהן חלה החובה למצות את ההליכים הפנימיים בפני וועדה פריטטית בטרם פנייה לבית הדין. בעניינו, עיון בכתב התביעה מלמד כי התובע סיים את עבודתו בנתבעת כבר בשנת 2013 ( ועל כך לא חלקה הנתבעת). זאת טרם כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי החדש בשנת 2015. מכאן, כי אין להחיל את ה הסכם הקיבוצי החדש על התובע. יוער כי אין מקום לטענת הנתבעת לפיה מועד הגשת התביעה הוא הקובע לעניין שאלת תחולת ההסכם הקיבוצי בעניינו של התובע, שכן ככלל תחולת הסכם קיבוצי נקבעת בשים לב לתקופת העבודה בה ההסכם הקיבוצי היה עדיין תקף , ועל כן נדחית.

יוצא איפוא, כי ההסכם הקיבוצי שהיה בתוקף בתקופת עבודתו של התובע הוא ההסכם הקיבוצי הישן (ולא ההסכם הקיבוצי החדש שטרם נכנס לתוקפו כאמור).

באשר להוראות סעיף 76 להסכם הקיבוצי הישן המסדיר גם הוא את נושא יישוב סכסוכים של עובד ומעסיק בפני וועדה פריטטית, הבהיר בית הדין הארצי לעבודה עמדתו בפרשת גוטליב בע"ע (ארצי) 9847-04-14, גוטליב אחריות בבניה בע"מ - נצר חמאד דאוד (20.1.15) (להלן: " פרשת גוטליב"). שם נקבע כי לא ניתן לפרש את הוראות סעיף 76 להסכם הקבוצי הישן ככופה על העובד כפרט לפנות למנגנון יישוב סכסוכים בטרם הגשת תביעה לבית הדין. עמדה זו של בית הדין הארצי מצאה ביטוי כשנה לאחר מכן גם בפרשת אסום (בר"ע (ארצי) 6568-12-15, אסום-חברה קבלנית לבנין בע"מ – סאלם עבדאל חמיד דבאבסה (12.1.16) (להלן "פרשת אסום").

נוכח האמור, אין חובה על התובע בנסיבות דנן בהן חל ההסכם הקיבוצי הישן, לפנות לוועדה הפריטטית בטרם הגשת תביעה לבית הדין , אלא בהסכמתו בלבד . משעולה בתגובת התובע לבקשה זו כי הוא מתנגד מפורשות להעברת הדיון לוועדה הפריטטית (סעיף 11 לתגובתו), הרי שלא ניתן לחייבו לעשות כן בניגוד לרצונו.

מכל המקובץ עולה כי אין מקום למחוק את התביעה על הסף אלא יש לדון בה לגופה בפני בית הדין.

נוכח כל האמור, הבקשה נדחית.

בנסיבות אלו, ההליכים יימשכו כסדרם במסגרת בית הדין. הנתבעת תגיש כתב הגנה מטעמה, תוך 30 יום.

לעניין ההוצאות- אלה יילקחו בחשבון בהתאם לתוצאה הסוםית בתיק.

לעיון – 27.11.16.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ז, (30 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בסאם סמאמרה
נתבע: י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: