ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נ.מ נגד עיריית אשקלון :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע:
נ.מ
ע"י ב"כ עו"ד כהן איל

נגד

נתבעת:

עיריית אשקלון
ע"י ב"כ עו"ד יריב מדר

החלטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו על ידי הנתבעת ביום 4.3.13.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבע לתובע 33% נכות צמיתה בגין הגבלה בברך ימין, עמוד שדרה מותני ופגיעה עצבית. הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה, בה נקבעו כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה.
לנוכח הפער בין חוות הדעת של הצדדים, אני מורה על מינוי של, דר' אשכנזי אלי, כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' ז'בוטינסק י 62 תל אביב, טל': 03-XXXX467.
בידי הצדדים להודיע תוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 4.3.13 ( להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבו של התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בדרך כלל מחולק שכ"ט מומחה בית המשפט בחלקים שווים. עם זאת, אני קובע כי בשלב זה יישא התובע בשליש משכר טרחת המומחה, בשל מצבו הכלכלי כמתואר בתגובתו, והנתבעת תישא בשני שלישים משכר טרחת המומחה, כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 1 ,500 ₪ בתוספת מע"מ, הנתבעת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת עד ליום 22.11.16.
לעיוני ביום 23.11.16.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר, עד יום 28.2.17.
התיק יובא לעיוני ביום 1.3.17.
תשומת לב המומחה כי שכר טרחתו ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה .
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש, עד יום 19.3.17.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש, עד יום 2.4.17.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
קובע לדיון קדם משפט ליום ראשון, ד' אייר תשע"ז, 30.4.17 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובע יתייצב בעצמו לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נ.מ
נתבע: עיריית אשקלון
שופט :
עורכי דין: