ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לילך טבקמן נגד הרשת הרביעית בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת צילה צפת

מבקשת

לילך טבקמן

נגד

משיבות

הרשת הרביעית בע"מ ואח'

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורפה כנספח א' לבקשה) ובהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, את האפשרות להגיש התנגדות מנומקת גם לעניין ההמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר טרחה.
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון המשיבות, בשני עיתונים יומיים נפוצים.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18( ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו ( להלן: "התנגדות" או " התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18( ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18( ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעה הימנעות לפי סעיף 18( ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לילך טבקמן
נתבע: הרשת הרביעית בע"מ
שופט :
עורכי דין: