ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלעד ליזרין נגד בראל אלון בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת גאולה לוין

מבקש

אלעד ליזרין

נגד

משיבה

בראל אלון בע"מ

החלטה

לפניי בקשה מוסכמת של שני הצדדים להסתלקות מן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, ומן התביעה הייצוגית. הבקשה המוסכמת נתמכת בתצהיר של המבקש וכן בתצהיר מטעם בא כוח ו.

בבקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית נטען כי המשיבה משווקת וופל בלגי באריזה שאינה תואמת את הנדרש על פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992 (להלן: " תקנות אריזות סגורות"), וצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998.

טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית וטרם התקיימה ישיבת קדם משפט בעניין בקשת האישור. בבקשות הארכה להגשת תגובה ציינה ה משיבה כי היא בוחנת את האפשרות לסיים תיק זה בהסדר מוסכם עם המבקש וכי מתקיימת הידברות בעניין זה בינה לבין המבקש.

בבקשת ההסתלקות(מיום 28.10.2016) פירטו הצדדים מתווה המוסכם עליהם, והכל מבלי להודות בטענה כלשהי או בעילת תביעה כלשהי מהטענות ומהעילות אשר בבקשת האישור.

על פי המתווה המוסכם , באם המשיבה תמשיך לייבא את המוצר, היא מתחייבת לתקן את אריזות המוצר כך שיעמדו בתקנות אריזות סגורות, וזאת ביחס למוצרים שתאריך הייצור שלהם הינו שלושה חודשים לאחר המועד בו תאושר בקשת ההסתלקות והמתווה המוסדר בה. לטענת הצדדים, נוכח הסכמה זו, הושגו מטרות הגשת בקשת התובענה והאינטרס הציבורי יצא נשכר, כך שאין עוד טעם בהמשך בירורה של בקשת האישור.
נוסף על כך התחייב המבקש שלא לפעול, במישרין או בעקיפין, להגשת תובענה חדשה כנגד המשיבה בנושא התובענה דנן. הצדדים הגיעו גם להסכמה כי המשיבה תשלם סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כגמול למבקש,וסך של 14,000 ₪ בצירוף מע"מ עבור שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש .

לאחר ששקלתי בדבר, סבורני כי ההסתלקות המוצעת עומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. על כן, אני נעתרת למבוקש ומורה על דחייתה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגי ת, לרבות דחיית התובענה עצמה כנגד המשיבה.

לא נעלמה מעיניי הוראת תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע -2010. אולם, נראה כי נשמר שיקול הדעת הנתון לבית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה להכרה בתובענה כייצוגית, ללא פרסום הודעה, גם לאחר התקנת תקנה 11 (ב) דלעיל. מצטרפת אני לדברים שנפסקו בת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 22.12.2010) , כדלהלן:

"אף דעתי, כדעת אלו שנתנו דעתם לסוגיה לפני, היא שאין לתת לתקנה 11(ב) פרשנות השוללת מבית המשפט את שיקול הדעת להורות על אישור הסתלקות בטרם אושרה התובענה כייצוגית מבלי לשלוח הודעה על הבקשה לגורמים המנויים בתקנה 11(ב)...".

בנסיבות העניין, אינני רואה מקום להורות על פרסום הודעה לפי תקנה 11(ב) הנ"ל .

לעניין שכ"ט עו"ד לבא כוחה של המבקשת וגמול למבקשת, אני סבורה כי נוכח טרחתם של המבקש ובא כוחו, הסכומים המומלצים ע"י הצדדים לתשלום (למבקש גמול בסכום של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ; לב"כ המבקש שכ"ט עו"ד בסכום של 14,000 ₪ בצירוף מע"מ), הינם סכומים סבירים, בשים לב לשלב בו מצוי ההליך ובשים לב ל התחיבות המשיבה לתיקון האריזה ע"י המשיבה. לעניין זה יפים דבריה של כבוד השופטת א' שטמר בת"צ (מחוזי מרכז) 13801-02 -09 עזורי נ' 013 נטויז'ן בע"מ (לא פורסם, 7.1.2010):

"עוד ניתן להרחיב הסתלקות למקרה שבו כתוצאה מהגשת התביעה או מן האפשרות שתוגש החליט הנתבע לשנות מדרכיו, לשפר את הפרקטיקה שעליה הלין התובע בתביעתו, ודי לו לתובע בכך. השיג מטרתו משתוקן העיוות שגילה. גם במקרה כזה אך סביר הוא שהצדדים ימליצו על תשלום תגמול ושכר טרחה".
לטעמי, במקרה דנן ניתן לאשר את התשלום מבקש ולבא-כוחו בהתאם לסעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות. לפי הצהרת הצדדים בבקשת ההסתלקות, יתוקנו (כתוצאה מהגשת בקשת האישור) הליקויים באריזות הוופל בלגי שמייבאת המשיבה. על כן, מתקיימות נסיבות בהן ראוי לאשר גמול למבקש ושכ"ט לבא-כוחו.

לאור כל האמור לעיל, אני מאשרת את בקשת ההסתלקות, ללא פרסום.

הבקשה לאישור התביעה הייצוגית נמחקת והתביעה האישית של המבקש נדחית.

מובהר כי באם המשיבה תמשיך לייבא את המוצר נשוא התובענה (וופל בלגי) , היא תתקן את אריזות המוצר כך שיעמדו בתקנות אריזות סגורות, ביחס למוצרים שתאריך הייצור שלהם הינו שלושה חודשים מהיום.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלעד ליזרין
נתבע: בראל אלון בע"מ
שופט :
עורכי דין: