ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן פבל ורשבסקי-חאינקו נגד יורי ביילין :

בפני כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

תובע

דן פבל ורשבסקי-חאינקו

נגד

נתבע

יורי ביילין

פסק דין

1. התובע הינו בעלים של דירה בתחומי העיר לוד וערך חוזה שיפוץ לדירתו עם הנתבע. חוזה השיפוץ כולל רכיבים שונים, אך לאחר קיום דיון במעמד הצדדים התברר שהמחלוקת בין הצדדים נוגעת לשני רכיבי שיפוץ בלבד : ראשון , אופן הדבקת אריחי הקרמיקה באמבטיה; שנית, אופן ריצוף הסלון.

2. לתובע טענות שונות כנגד הנתבע לפיהן איכות השיפוץ שבוצע בשני הרכיבים האמורים היתה ברמה ירודה ובדרך זו נגרמו לו נזקים כפי שיפורט בהמשך. מכאן התביעה לפצות את התובע בגין הנזקים שלטענתו נגרמו לדירתו. .

3. התובע הביא מטעמו חוות דעת של מהנדס ואשר גם העיד בבית המשפט . לטענת המהנדס מטעם התובע, הנזקים שנגרמו לדירה הינם כדלקמן:

א. לגבי אריחי הקרמיקה באמבטיה: האריחים שהודבקו באמבטיה הינם מדגם מסוים שמחייב שימוש בדבק גמיש אשר ייחודי לאותו סוג של אריחים. מדובר באריחי קרמיקה בעלי ספיגות גבוהה והעדר שימוש בסוג הדבק המיוחד שמקובל לאותם סוגי אריחים, האריחים עלולים להיסדק, כפי שאכן קרה במקרה זה. המהנדס מטעם התובע העמיד ראש נזק זה על סך של 7,000 ₪. יש לציין גם שהתובע המציא העתק מכתב שקיבל מטעם היצרן של אריחי הקרמיקה ואשר מפרט את סוג הדבק שיש לעשות בו שימוש, תוך השארת מרווחים מספיקים בין האריחים (להלן: המכתב). כמו כן, על פי אותו מכתב, לאחר בדיקה שנערכה ע"י נציגי היצרן בדירה, ההדבקה נעשתה בצורה שגויה ושלא על פי הוראות היצרן.

ב. לגבי הריצוף בסלון: פעולת הריצוף בסלון נעשתה בניגוד לתקן המקובל ואשר לפיו יש להשאיר מרווחים של לפחות 3 מ"מ בין המרצפות השונות, וזאת על מנת לאפשר התפשטות טרמית של המרצפות בעת שינויי חום וקור. העדר השארת מרווחים כאלה גורמת להיסדקות המרצפות. במקרה זה, הנתבע לא השאיר מרווחים מספיקים ולכן גם לא ניתן לעשות מילוי של "רובה" בין המרצפות. בנוסף, כאשר מקישים על המרצפות, ישנו רעש "חלול" שמלמד על העדר אחיזה טובה של המרצפות ברצפה. המהנדס מטעם התובע העמיד את ראש נזק זה על סך של 20,000 ₪.

4. מטעם הנתבע הובאה חוות דעת נגדית של מהנדס ואשר גם הוא העיד בפניי וטען כדלקמן:

א. לגבי אריחי הקרמיקה באמבטיה: מדובר בסך הכל ב-6 אריחים בלבד שנסדקו וניתן בפעולה מדויקת לשלוף כל אחת מהן ולהחליפה, כאשר עלות ההחלפה היא 100 ₪ לכל אריח. יתר על כן, האריחים סופקו ע"י התובע שלא טרח לעדכן את הנתבע אודות הוראות היצרן הרלבנטיות לגבי אופן ההדבקה.

ב. לגבי הריצוף בסלון: על מנת לבדוק האם ההדבקה בוצעה בצורה נכונה, או לא, יש לבצע "בדיקת שליפה" ע"י מכשור מיוחד שמאושר ע"י מכון התקנים. מכשור זה מאשר לבדוק את טיב הדבק שמתחת למרצפות. במקרה זה, המומחה מטעם התובע לא עשה כן. בנוסף, מדובר בריצוף שנעשה מעל ריצוף ק ודם וככל שישנם רעשים חלולים מתחת למרצפות, הדבר מקורו בריצוף המקורי שהיה בדירה. כמו כן, התובע הוא זה שביקש לבצע הדבקה של המרצפות על פני הריצוף הקיים, וזאת על מנת לחסוך בעלויות. יתר על כן, לפי טענת הנתבע, ההדבקה הצמודה במרצפות ללא השארת מרווחים, נעשתה על פי בקשתו של הנתבע.

5. לאחר שקילת טענות הצדדים ועיון במכלול הראיות שהוצגו בפניי, הנני קובע כדלקמן:

א. לגבי אריחי הקרמיקה באמבטיה: עצם העובדה שהאריחים נסדקו מעצמם, מלמדת שהנתבע לא ביצע הדבקה כיאות וכפי שמתבקש על פי הוראות היצרן. יחד עם זאת, מקובלת עליי הטענה שאין מקום לבצע החלפה כוללת של כל אריחי הקרמיקה לאור העובדה שרק מספר בודד של אריחים נסדקו, ללמדך, שלא מדובר בנזק כולל בכל האמבטיה שמחייב פירוק של כל האריחים מחדש וגם את הכלים הסניטאריים שבחדר האמבטיה . הנני מעמיד ראש נזק זה על סך של 2,000 ₪.

ב. לגבי הריצוף בסלון: הטענה של המומחה מטעם הנתבע שהבדיקה הנכונה היא "בדיקת שליפה" באמצעות מכשור מתאים, לא נסתרה. מאחר והדבר לא נעשה, בנסיבות העניין, אין לתובע אלא להלין על עצמו. בנוסף לכך, הטענה של הנתבע שבוצעה הדבקה על גבי ריצוף קיים, על פי בקשתו של הנתבע, גם היא לא נסתרה. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שגם אם הנתבע ביקש לבצע הדבקה על מרצפות קיימות, וגם להצמידן אחת לשניה בניגוד למקובל , הדבר אינו פוטר את הנתבע מלבצע את עבודתו נאמנה או להסביר לתובע אודות הנזקים האפשריים היה ובקשתו תתמלא. בנסיבות אלה, הנני מעמיד את ראש נזק זה על סך של 4,000 ₪.

6. יוצא מכך, שסך הנזקים שעל הנתבע לפצות את התובע בגין הנזק באמבטיה והנזק בסלון הוא בסך של 6,000 ₪. סכום פיצוי זה לוקח בחשבון גם את העובדה שבחוזה השיפוץ סוכם שיבוצעו שיפוצים בדירה בכללותה, לא רק באמבטיה ובסלון, כאשר הסכום הכולל של השיפוץ היה 18,600 ₪.

7. לאור כל האמור לעיל, הנני מורה לנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. 6,000 ₪ בגין הנזקים באמבטיה ובסלון.
ב. 1500 ₪ הוצאות משפט.

הסכומים הנ"ל ישולמו לא יאוחר מיום 5.12.16 ולאחר מכן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק ועד מועד התשלום בפועל.

8. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תוך 15 ימים.

המזכירות תשגר העתק פסק הדין לצדדים בדואר.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן פבל ורשבסקי-חאינקו
נתבע: יורי ביילין
שופט :
עורכי דין: