ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלמוג גלעדי נגד דודו גינת :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

אלמוג גלעדי

נגד

נתבע

דודו גינת

החלטה

1. אני מורה לזמן את הצדדים לדיון בתובענה.

2. התובע/ת יוודא/תוודא המצאת הזמנה לדין לידי הנתבע/ת, ויעקוב/תעקוב אחר אישורי המסירה בתיק.
היה ולא יימצא אישור מסירה עד 60 ימים לפני הדיון – רשאי/ת התובע/ת לבצע מסירה אישית של ההזמנה לדין, כתב התביעה והחלטה זו לידי הנתבע/ת, ובלבד שזו תבוצע בידי חברת שליחויות, ואישור מסירה בליווי תצהיר מוסר החתום ומאומת על ידי עו"ד יוגש על ידי התובע/ת לתיק עד 30 ימים לפני הדיון.

3. תשומת לב הנתבע/ת לכך שקיימת חובה להגיש כתב הגנה לתיק בתוך המועדים הנקובים בהזמנה לדיון. בהתאמה, אף אם יתייצב/תתייצב הנתבע/ת לדיון, מבלי שיוגש מטעמו/ה כתב הגנה מבעוד מועד, עשוי ביהמ"ש ליתן נגדו/ה פס"ד בהעדר הגנה במועד הדיון, בשים לב לנסיבות המקרה.

4. תשומת לב הצדדים לכך שבתיק צפוי להתקיים דיון אחר בלבד, וככל הנראה לא ייקבעו מועדים נוספים. בהתאמה, נדרשים הצדדים להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם במספר עותקים מספיק לצד שכנגד ולתיק ביהמ"ש, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.

אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.

צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.

5. כמו כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.

המזכירות תזמן את הצדדים (למקום מושבו של בימ"ש זה – רח' הלל יפה 7 חדרה), כך שהתובע יקבל החלטה זו עם פתיחת תיקו, ואילו הנתבע יקבלה בד בבד עם קבלת ההזמנה לדיון ועותק מכתב התביעה.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תשע"ז, 29 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלמוג גלעדי
נתבע: דודו גינת
שופט :
עורכי דין: