ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה חריס נגד יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין בע"מ :

27 אוקטובר 2016
לפני: כבוד השופט רועי קרת
התובעת:
חנה חריס

-
הנתבעת:
יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין (1996) בע"מ

החלטה

בפני בית הדין בקשת המבקשת (הנתבעת) למתן צו המורה לכל המוסדות הרפואיים לאפשר למבקשת לעיין ו/או להעתיק את תיקיה הרפואיים של המשיבה (התובעת), זאת על מנת שלא תיפגע זכותה של המבקשת להתגונן בפני תביעתה של המשיבה.

1. ואלו בתמצית נימוקי הבקשה:
א. המשיבה סירבה לבקשת המבקשת לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית.
ב. בכתב התביעה עותרת המשיבה בין היתר לתשלום פיצויים בתקופה בה לטענתה הייתה בטיפולי פוריות. עם זאת, המסמכים הרפואיים אשר בחרה המשיבה לצרף לכתב התביעה אינם שופכים אור על טיפולי הפוריות שעברה המשיבה וחסרים פרטים רבים הקשורים לטיפולי הפוריות אותם עברה המשיבה לטענתה.
ג. ללא קבלת כלל המידע הרפואי של המשיבה תיגרם פגיעה מהותית ובלתי מידתית ביכולתה ובזכותה של המבקשת להתגונן מפני תביעת המשיבה.
ד. בכתב ההגנה התבססה המבקשת על היעדרויותיה הרבות של המשיבה מעבודתה ורק באמצעות תיקה הרפואי של המשיבה ניתן יהיה לקבל את המידע המלא באשר להיעדרויותיה של המשיבה מעבודתה.

2. המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעמים הבאים
א. חשיפת תיקה הרפואי של המשיבה מהווה פגיעה חמורה בפרטיותה.
ב. אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיבה עברה טיפולי פוריות עם תחילת עבודתה אצל המבקשת.
ג. המשיבה מתחייבת לגלות את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לבירור המחלוקות בין הצדדים שכן נטל ההוכחה כי המשיבה הייתה בטיפולי פוריות בעת פיטוריה מוטל על המשיבה.

דיון והכרעה

3. השיקול המרכזי במתן צו לגילוי מסמכים הינו שאלת הרלוונטיות של המסמכים שגילויים מבוקש, כאשר יש בגילוי, כדי לסייע לדיון יעיל או לחסכון בהוצאות. עם זאת, צו לגילוי מסמכים לא ינתן מקום בו יש בכך משום הכבדה קשה על צד לדיון. במקרה כזה, יאזן בית הדין בין נחיצותם של המסמכים לסייע בגילוי האמת לבין הנטל אשר הגילוי ומתן זכות עיון, יטילו על הצד שכנגד. מדיניותו של בית הדין לעבודה היא להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת ולאפשר בירור יעיל של הפלוגתאות, תוך שמירה על איזון ראוי ומידתי בין האינטרסים של הצדדים.

הדרישה לעיון גורף בתיקיה הרפואיים של המשיבה מהווה פגיעה חמורה בזכות המשיבה לפרטיות ועל הפגיעה בזכות לפרטיות לעמוד במבחן המידתיות (ר' למשל סעש ( ת"א) 677-04-14‏ ‏דורית פרנקל נ' לילית קוסמטיקה בע"מ, ניתן ביום 18.1.2015)

4. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להידחות.
המשיבה הגישה כנגד המשיבה תביעה לתשלום זכויות שונות המגיעות לה לגישתה בגין תקופת עבודתה וסיומה. בין יתר רכיבי התביעה עותרת המשיבה לתשלום פיצויים מכוח סעיף 9 (ה) לחוק עבודת נשים, שכן לטענתה פוטרה בעת שהייתה בטיפולי פוריות. כמו כן עתרה התובעת לפיצוי בגין פיטוריה בעת שהייתה בתקופת מחלה. המבקשת טענה בכתב הגנתה כי המשיבה מעולם לא הציגה בפניה אישורים רפואיים המעידים על היותה בטיפולי פוריות ובכל מקרה גם לפי חוק עבודת נשים, רשאית הייתה המבקשת לפטר את המשיבה. עוד נטען כי בעת פיטוריה לא שהתה המשיבה בחופשת מחלה.
בנוסף טענה המבקשת בכתב ההגנה כי המשיבה פוטרה מעבודתה בגין דיווחי נוכחות כוזבים וקבלת שכר בגין ימים ושעות בהם לא עבדה.

5. בנסיבות אלו המסמכים הרפואיים הרלוונטיים הנדרשים לבירור יעיל הינם מסמכים רפואיים שיש בהם ללמד על טיפולי הפוריות שעברה התובעת בתקופה הרלוונטית לתביעה וכן על שהייתה של המשיבה בחופשת מחלה בעת פיטוריה.
חשיפת כלל המידע הרפואי של המשיבה בנסיבות דנן אינה מוצדקת ואינה רלוונטית.
יתרה מכך, נטל ההוכחה בדבר מצבה הרפואי מוטל על המשיבה והשאלה האם די בראיות שהציגה המשיבה להוכחת טענותיה תתברר בשלב שמיעת הראיות בתיק. אין בכך כדי להצדיק חשיפת תיקיה הרפואיים של המשיבה, כפי שהתבקש על ידי המבקשת.

6. באשר לטענתה של המשיבה כי היא זקוקה לעיון בתיקיה הרפואיים של המשיבה נוכח טענותיה בכתב ההגנה להיעדרויותיה של המשיבה מעבודתה – טענה זו נטענה בעלמא ואינה ברורה. כמו כן, גם אם היה בידי לקבל טענה זו של המבקשת, כי המ ידע דרוש לה לצורך הגנתה, הרי המידע הרלוונטי הנדרש הוא לתקופת עבודתה של המשיבה בלבד וביחס לימי ההיעדרויות בלבד ואין הצדקה לעיון גורף בתיקיה הרפואיים של המשיבה.

סוף דבר

7. לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ז, (27 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנה חריס
נתבע: יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין בע"מ
שופט :
עורכי דין: